přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dubina - pomník obětem 1. světové války

Dubina - pomník obětem 1. světové války

Dubina - pomník obětem 1. světové války | Dubina - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechal vybudovat v roce 1926 místní spolek Heimatsöhne im Weltkrieg při průjezdní silnici ve výklenku opěrné zdi pod budovou dnešního obecního úřadu uprostřed vsi Dubina (Eichenhof). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 6. června 1926. Již krátce po roce 1945 byl však pomník novými osídlenci zničen. Samotný výklenek v opěrné zdi byl zazděn až někdy na přelomu 60. a 70. let 20. století.

 

Objekt: kamenný portálový pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dubina (Eichenhof)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při průjezdní silnici ve výklenku opěrné zdi pod obecním úřadem čp. 25 uprostřed vsi

GPS: 50°14'37.143"N, 12°59'29.297"E

Období vzniku: 1926

Architekt: neznámý

Stavebník: Heimatsöhne im Weltkrieg

Slavnostní odhalení: 6. června 1926

Období devastace: po roce 1945

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války byl vybudován v roce 1926 podle návrhu neznámého architekta při průjezdní silnici ve výklenku opěrné zdi pod budovou tehdejší ubytovny dělníků továrny Mattoni v Kyselce, dnešním obecním úřadem čp. 25, uprostřed vsi Dubina (Eichenhof). Pomník nechal zřídit místní spolek Heimatsöhne im Weltkrieg (Synové vlasti ve světové válce), který sdružoval členy z Dubiny a Šemnice, na památku celkem 22 padlých vojáků z Dubiny během světové války. Jedním z nich byl Josef Nürnberger z Dubiny, který sloužil jako pěšák u 73. pěšího pluku a zemřel dne 3. dubna 1918 v c. k. kasární nemocnici v Praze 7 na Letné ve věku 43 let na zánět plic. Pochován byl dne 8. dubna 1918 na hřbitově ve Svatoboru.

Slavnostní odhalení a vysvěcení dokončeného pomníku proběhlo v neděli 6. června 1926 za velké účasti obyvatel z širokého okolí, členů sborů dobrovolných hasičů z Dubiny, Kyselky, Lučin a Šemnice a zpěváckých spolků z Dubiny a Šemnice. Součástí slavnostního dne byla rovněž polní mše. Již krátce po konci 2. světové války byl však pomník novými osídlenci zničen. Samotný výklenek v opěrné zdi byl zazděn až někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století.

 

Popis objektu

Portálový hranolový pomník byl seskládán z kamenných kvádrů. Středová část horní římsy v podobě trojúhelného štítového nástavce bývala završena plastickou kamennou koulí. Ve výklenku na čelní pohledové straně pomníku bývala vsazena černá obdélná nápisová deska. V horní části desky byl vyveden reliéf železného válečného kříže, obklopeného dubovými ratolestmi, ve kterých byl vepsán německý věnovací nápis. Pod křížem bylo uvedeno celkem 22 jmen padlých vojáků s příslušností k vojenské jednotce a datací jejich skonu. Hrubě opracované kamenné kvádry po stranách výklenku byly odděleny hladkou římsou. Spodní část pomníku byla tvořena trojicí hladce opracovaných kamenných kvádrů. Základnu pomníku tvořil hranolový sokl složený ze dvou hrubě opracovaných kamenných kvádrů.

Pomník býval vsazen ve výklenku opěrné zdi, přístupném od silnice čtveřicí kamenných stupňů. Stěny opěrné zdi, svažující se směrem ke vstupu, byly kryty římsami z hladce opracovaných kamenných desek. Nad římsou byl doplněn nízký dřevěný plaňkový plůtek, zakončený u vstupu dvojicí hranolových, jehlancově zakončených kamenných sloupků. Stejný plůtek býval osazen na vrcholu opěrné zdi z lomového kamene za pomníkem. V minulosti byl výklenek v opěrné zdi zazděn, patrně s využitím i materiálu ze zrušeného pomníku a jeho ohrazení. Stopy tvaru zazděného výklenku jsou dosud v opěrné zdi patrné.

 

Fotodokumentace

Dubina - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Dubině na snímku z doby před rokem 1945
Dubina - pomník obětem 1. světové války | zazděný výklenek odstraněného pomníku obětem 1. světové války v opěrné zdi pod obecním úřadem v Dubině - červen 2019
Dubina - pomník obětem 1. světové války | zazděný výklenek odstraněného pomníku obětem 1. světové války v opěrné zdi pod obecním úřadem v Dubině - červen 2019
Dubina - pomník obětem 1. světové války | zazděný výklenek odstraněného pomníku obětem 1. světové války v opěrné zdi pod obecním úřadem v Dubině - červen 2019
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 196.
SOkA (698, FÚ Svatobor): Gedenkbuch der Pfarrei Zwetbau 1840-1951, 2. Band, Státní okresní archiv v Karlových Varech.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 93.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz