přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Fojtov - pomník obětem 1. světové války

Fojtov - pomník obětem 1. světové války

Fojtov - pomník obětem 1. světové války | Fojtov - pomník obětem 1. světové války

Původní pomník obětem 1. světové války byl vztyčen v roce 1932 při hlavní silnici naproti obecné škole čp. 58 uprostřed vsi Fojtov (Voigtsgrün). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v červenci roku 1932. Již krátce po konci 2. světové války byl pomník dne 23. června 1945 na rozkaz revolučních gard odstraněn. V roce 1995 byl vybudován nový pomník, na kterém byly osazena náhodně objevená uschovaná nápisová deska z původního pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Fojtov (Voigtsgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na prostranství u kaple Panny Marie Bolestné uprostřed vsi

GPS: 50°18'7.721"N, 12°47'12.896"E

Původní poloha: při hlavní silnici naproti budově bývalé školy čp. 58 uprostřed vsi

Původní GPS: 50°18'6.219"N, 12°47'16.044"E

Období vzniku: 1932

Architekt: neznámý

Slavnostní odhalení: červenec 1932

Demolice: 23. června 1945

Rekonstrukce: 1995

Znovuodhalení: 3. srpna 1995

Evidence válečných hrobů: CZE4103-54810

Stav: repliky

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní pomník obětem 1. světové války od neznámého autora byl vztyčen v roce 1932 při hlavní silnici naproti budově místní obecné školy čp. 58 uprostřed vsi Fojtov (Voigtsgrün). Pomník byl zřízen na památku 48 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Fojtova. Slavnostní odhalení pomníku poté proběhlo v červenci roku 1932. Pomník tvořila hrubě opracovaná kamenná stéla s plastikou orlice s rozpjatými křídly. Na přední straně kamene bývala osazena nápisová deska se jmény obětí. Nad deskou bývala situována plastická reliéfní datace „1914-1918“. Před pomníkem býval instalován dřevěný křížkový plůtek z březových větví.

Již krátce po konci druhé světové války byl v souvislosti s generálním příkazem velitelství českých Revolučních gard v Nejdku o odstranění všech německých nápisů fojtovský pomník padlým dne 23. června 1945 na rozkaz správce vsi Rudolfa Kannlera ze Smolných Pecí čp. 94 místními obyvateli odstraněn. K účasti na demolici pomníku byl tehdy donucen rovněž vrchní učitel Hans Zimmermann, kterému se tehdy i přes přísný dohled podařilo zachránit nápisovou desku a uschovat ji v budově školy. Nepoškozená deska byla náhodně objevena při rekonstrukci objektu bývalé školy na počátku devadesátých let 20. století.

V roce 1995 byl poté za spolupráce místních občanů a původních německých rodáků vybudován na nově upraveném prostranství, asi 80 metrů severozápadně od původní polohy, nový pomník obětem 1. světové války, na kterém byla osazena nalezená původní nápisová deska. Náklady na stavbu pomníku ve výši 1.200 marek byly uhrazeny z prostředků získaných prostřednictvím sbírky mezi německými rodáky. Slavnostní odhalení nového pomníku proběhlo dne 3. srpna 1995 za přítomnosti asi 80 osob. Shromáždění nejdříve společně zazpívali píseň „Gott wir loben Dich“ (Bože, chválíme tě). Karlovarský kněz pronesl slavnostní řeč a kázání a následně pomník vysvětil. Nejdecký starosta poté pronesl průvodní řeč.

Při dalším česko-německém setkání dne 19. května 1996 byla katolickým knězem vysvěcena 150 cm vysoká socha Panny Marie, věnovaná majitelem bývalé školy Jiřím Laškem, která byla postavena vedle pomníku. Celým svátečným programem s krátkým kázáním za účasti asi 50 přítomných provázel trubač, a nakonec byla zpívána píseň „Maria breit den Mantel Schluss“. Po výstavbě nové kaple Panny Marie Bolestné v sousedství obnoveného pomníku v roce 1999 byla poté socha Panny Marie přenesena do jejího interiéru.

 

Popis objektu

Obnovený pomník tvoří hrubě opracovaná kamenná stéla, tvarově odlišná od původní. Na čelní pohledové straně kamene je osazena původní dochovaná černá kamenná nápisová deska ze zničeného pomníku s německým věnovacím nápisem: „Zur Ehre unserer Gefallenen!“ (Ke cti našich padlých!). Pod nápisem je ve dvou sloupcích uvedeno celkem 48 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Fojtova během 1. světové války s příslušností k vojenské jednotce a důvodem a datací jejich skonu.

Glöckner Rud.

I.R.73,

gef.14.5.1914

Hannawald Ant.

Train.Div.8,

gest. 7.12.1916

Track Ant.

Lir.6,

gef. 8.9.1914

Hannawald Karl

Lir.6,

gest. 27.12.1916

Gössl Jos.

I.R.73,

gef. 27.9.1914

Stöhr Rud.

Sch.Werf.Abt.1,

gef. 11.2.1917

Zettl Jos.

D.R.7,

verm. 4.10.1914

Ullmann Wilh.

I.R.73,

verm. 15.3.1917

Unterstab Dom.

I.R.73,

gef. 27.10.1914

Nauthe Joh.

Ldst.Arb.Kol.1,

gest. 31.3.1917

Kannler Hub.

I.R.73,

gef. 30.11.1914

Uhl Wenzl

U.Baon.22,

verm. 10.4.1917

Zinner Jos.

Ldst.Baon.45,

verm, 9.12.1914

Schöberl Jos.

I.R.11,

gef. 18.5.1917

Rödlbach Ernst

I.R.73,

gef. 10.3.1915

Glöckner Karl

Eis.Telg.R.1,

gef. 6.6.1917

Heinzl Jos.

Ldst.6,

gest. 27.3.1915

Ott Rud.

I.Baon.22,

gest. 2.9.1917

Till Ant.

Lir.6,

gef. 3.4.1915

Lill Rud.

I.R.73,

gef. 8.9.1917

Glöckner Jos.

I.R.73,

gest. 27.3.1915

Florl Reinh.

I.R.73,

gef. 3.12.1917

Koudele Ed.

I.R.20,

verm. 8.5.1915

Lorenz Katrl

Lir.6,

gest.13.12.1917 Rus.G.

Kraus Alf.

D.R.7,

gef. 9.5.1915

Rau Ant.

Tir.Kais.Jäg.2,

gest. 15.2.1918

Schober Jos.

I.R.73,

gef. 16.5.1915

Sandner Rud.

I.R.73,

gest. 23.8.1918

Schumann Karl

Lir.6,

gef. 5.7.1915

Stark Karl

I.R.73,

gef. 14.10.1918

Slepitzka Alois

Lir.6,

gef. 21.7.1915

Stütz Ant.

Schw.F.Art.R.19,

gest. 14.10.1918

Florl Ant.

Lir.6,

verm. 10.8.1915

Pecher Rob.

Lir.6,

gest. 16.10.1918

Baumgartl Franz

Lir.6,

gef. 24.11.1915

Sandner Ant.

I.R.73,

gest. 23.10.1918

Kies Erh.

I.R.73,

gest. 4.1.1916

Schreiber Ad.

Lir.6,

gest. 23.11.1918

Kraus Ant.

Ldst.6,

gef. 28.7.1916

Graser Jos.

D.R.2,

gest. 24.11.1918

Stöhr Jos.

B.h.I.R.4,

gef. 1.8.1916

Götz Edm.

Lir.6,

gest. 21.12.1918

Egermann Karl

I.R.73,

gest. 15.9.1916

Eschka Jos.

Ldst.Baon.46,

gest. 7.5.1920

Graser Gust.

I.R.102,

gef. 18.10.1916

Glöckner Joh.

I.R.20,

gest. 15.10.1920

Pecher Ernst

D.R.7,

gef. 11.11.1916

Kannler Jos.

Train.Div.8,

gest. 13.2.1921

Nad deskou je umístěna menší novodobá černá obdélná doplňková nápisová deska se zlaceným česko-německým věnovacím nápisem: „NA PAMÁTKU OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK / ZUM GEDENKEN AN DIE OPFER DER WELTKRIEGE“. Při pravé straně kamenné stély je osazen hrubě opracovaný hranolový žulový sokl, na kterém je postaven betonový květináč a za ním novodobý dřevěný kříž.  Celé okolí pomníku je parkově upraveno s jehličnatými stromky.

 

Fotodokumentace

Fojtov - pomník obětem 1. světové války | podoba původního pomníku obětem 1. světové války ve Fojtově na historickém snímku z doby před rokem 1945
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | novodobý pomník obětem 1. světové války ve Fojtově - červen 2017
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | nová hrubě opracovaná kamenná stéla - březen 2010
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | přední strana novodobého pomníku obětem 1. světové války ve Fojtově - březen 2010
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - červen 2017
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - červen 2017
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | nápisová deska ze zničeného pomníku - červen 2017
Fojtov - pomník obětem 1. světové války | boční strana novodobého pomníku - červen 2017
 

Použitá literatura

Erna BAIER, Wer hat das Kriegerdenkmal in Voigtsgrün noch in Erinnerung?, Neudeker Heimatbrief 368/1994, Nürnberg 1994, s. 6-7.
Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 228-229.
SOkA (453, OŠ Fojtov): Schul-Chronik der Volksschule Voigtsgrün 1885-1945, Státní okresní archiv v Karlových Varech.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 105.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 93.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz