přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Heřmanov (Hermersdorf)

Heřmanov (Hermersdorf)

Heřmanov (Hermersdorf) |

Dnes již zcela zaniklá ves Heřmanov, německy Hermersdorf, ležela v malém údolí pod vrchem Složiště (Legerberg, 776 m n.m.) v nadmořské výšce 660 m v Doupovských horách, 4 km severozápadně od Doupova ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr vsi měřil 2,32 km².

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Heřmanov (Hermersdorf)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

O nejstarších dějinách Heřmanova se nedochovaly žádné zprávy. První písemná zmínka o vsi pochází až z roku 1544, kdy je uvedena jako „hermstorf“ se clem v zápisu dědictví Anny, dcery zemřelého Mikuláše ze Žďáru, do obnovených Desek zemských. K panství Žďár musel Heřmanov patřit s jistotou již před rokem 1544 a zůstal u něj až do roku 1850. Období třicetileté války se stalo vsi osudným. Podle knihy zemřelých z doupovské fary zemřelo roku 1625 v Heřmanově 71 osob na mor. Ves tím prakticky vymřela a byla později osídlena cizími lidmi. Podle berní ruly z roku 1654 zde však již opět žilo 11 sedláků, z nichž jeden byl také tesařem a pouze 1 grunt byl ještě pustý. Dále zde žili 2 chalupníci a 1 poddaný tzv. na obci. Zdejší stavení byla tehdy dobrá, měli dostatek luk i žitných polí a „živnost jejich z dobytka a rolí“ byla. Podle Schallera bylo v roce 1785 v Hermersdorfu 29 domů a podle Sommera roku 1847 již 36 domů, ve kterých žilo 215 obyvatel. V roce 1850 se stal Heřmanov samostatnou obcí, od roku 1868 byl však na krátký čas uváděn jako osada Tocova, v roce 1881 však byl opět samostatnou obcí. Roku 1914 zde žilo 170 obyvatel ve 38 domech. Farou i poštou patřil Heřmanov k Tocovu, nejbližší železniční stanice bývala v Olešce. Adresář z roku 1924 zde uvádí jednotřídní školu a celkový počet místních zemědělců – 28. V roce 1930 zde žilo 181 obyvatel ve 37 domech a ve 30. letech 20. století zde bylo 9 větší zemědělských usedlostí, hostinec, 2 obchody s potravinami, trafika, řezník, obchod s vejci a máslem a pracovali zde 3 tesaři a 3 zedníci. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla ves již nikdy zcela dosídlena a v roce 1947 zde žilo pouze 11 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení došlo v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště došlo ihned v první etapě, tj. k 15. červnu 1953. Někdy poté byla opuštěná ves patrně zbořena.

 

Fotodokumentace

Heřmanov (Hermersdorf) | celkový pohled na ves Heřmanov z doby před rokem 1945
Heřmanov (Hermersdorf) | hostinec a škola v Heřmanově na pohlednici z doby před rokem 1945
Heřmanov (Hermersdorf) | katastrální mapa vsi Heřmanov z roku 1945
Heřmanov (Hermersdorf) | letecký pohled na ves Heřmanov z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 36/41
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 23

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz