přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Hora (Horn)

Hora (Horn)

Dnes již zcela zaniklá ves Hora, německy Horn, ležela ve zvlněné krajině v nadmořské výšce 680 m v Doupovských horách, 12 km jihozápadně od Kadaně na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Hora (Horn)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Zprávy o dějinách Hory jsou velmi kusé. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1394, kdy patřila spolu s Telcovem a Tunkovem k manství Okounov. Kdy přešla do majetku Fictumů není známo, ale v polovině 16. století k šumburskému panství již patřila, což potvrzuje zápis v Deskách zemských z roku 1542: „...uvázati se w Oknow, tvrz, pustú... v Tunkow, Telczow a Horn, vesnice celé“. Při dělení šumburského panství mezi bratry připadla Hora do dílu, který byl roku 1543 prodán Hunušem z Fictumu opět Šumburkům a roku 1559 pak Petrovi Borňovi ze Lhoty a na Nezabylicích. Jeho dcera Markéta prodala nejpozději roku 1604 Horu spolu s Okounovem, Tunkovem a Telcovem bratrům ze Štensdorfu na Hubanech. Od nich je ještě téhož roku koupil Kryštof z Fictumu a připojil je ke svému kláštereckému panství, u kterého Hora i ostatní vsi zůstaly až do roku 1850. Po prohrané bitvě na Bílé hoře byl Fitumovi majetek zabaven a roku 1623 prodán Kryštofu Šimonu z Thunu. Podle berní ruly z roku 1654 žilo tehdy v Hoře 5 chalupníků a 1 poddaný tzv. na obci. Stavení měli dobrá, ale ovesná pole špatná, vršitá a luk jen tak pro svoji potřebu. V závěrečné poznámce se dále uvádí, že „živnost jich jest z dříví dělání“. Hora nebyla nikdy velkou vsí, její usedlosti byly volně rozestavěné kolem návsi. Roku 1787 bylo v Hoře 9 domů a roku 1846 již 13 a žilo zde 53 obyvatel. V roce 1850 se Hora stala osadou obce Krupice, ale po roce 1868 již byla osadou Okounova kam chodily děti až do roku 1883 také do školy. Potom byly přeřazeny ke škole v Telcově. Farou však zůstala Hora stále u Okounova, kam patřila i zdravotnickým obvodem a četnickou stanicí. Nejbližší nádraží bývalo v Perštejně, vzdáleném zhruba 4,5 km. Podle kadaňského adresáře z roku 1914 žilo v Hoře 79 obyvatel v 11 domech a byla zde pouze dvě větší hospodářství, obchod ani hospoda zde nebyla. Největší bouře s krupobitím, které poničilo celou úrodu, postihla Horu v roce 1886. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války a novém dosídlení vsi žilo v roce 1947 pouze 13 stálých obyvatel. K vysídlení Hory v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště došlo hned v 1. etapě, tj. k 15. červnu 1953.

 

Fotodokumentace

Hora (Horn) | katastrální mapa vsi Hora (Horn) z roku 1945
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 69
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 26

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz