přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Blatná - kaple sv. Kříže

Horní Blatná - kaple sv. Kříže

Horní Blatná - kaple sv. Kříže |
 

Obec: Horní Blatná (Bergstadt Platten)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°23'18.992"N, 12°46'6.934"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní hřbitovní kaple sv. Kříže byla postavena v době před polovinou 18. století na hřbitově v dnešní Jiráskově ulici v jihozápadní části obce Horní Blatná (Platten). V letech 2000-2002 proběhla celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Popis objektu

Velká jednolodní barokní kaple s širokou lodí se zkosenými nárožími a presbytářem zakončeným odsazeným segmentem. V západní, průčelí je představěná hranolová věž s připojenou boční apsidální kaplí Olivetské hory a novější předsíní před vstupní částí. Vnější fasády jsou členěny lizénami. Vnitřní prostor kaple je plochostropý se štukovými zrcadly, stěny v koutech presbytáře jsou členěny pilastry s ornamentálními hlavicemi. Na stěnách lodi bývaly dvojice nik se současnými sochami sv. Josefa, sv. Anny, sv. Barbory a archanděla Gabriela. Podvěží je zaklenuto valeně s výsečemi a kaple Olivetské hory valeně. Na západní straně věže za předsíní se nalézá kamenný obdélný profilovaný portál. V západní části lodi je vestavěna dřevěná kruchta z původního zařízení interiéru z doby kolem poloviny 18. století s červeně mramorovanými římsami a rámy, kuželkami zeleně a sloupy modře. Bohaté zařízení interiéru pocházelo z doby výstavby. Dřevěný polychromovaný baldachýnový hlavní oltář se sochou Ukřižování na pozadí řasené drapérie. Vlastní oltářní jádro bývalo tvořeno zeměkoulí s hadem, na němž spočívá krucifix v životní velikosti. Na římse obraz býval novější Madony bolestné. Po stranách na římse plastické kolorované reliéfy Evangelistů. Hlavní oltář byl zničen koncem 20. století. Dva protějškové bohatě řezané boční oltáře Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků. Dřevěný boční oltář Nejsvětější Trojice z doby po roce 1700 na evangelické straně v chóru. Polychromovaný, mramorovaný a zlacený oltář s kvalitní sochařskou výzdobou. Ve spodní části retabula bývala dvojice sošek světců, ve střední části retabula pak skříň s novým pražským Jezulátkem uvnitř. Ve středu nástavce oltáře býval Bůh-Otec. Zničen byl na konci 20. století. Protějškový boční oltář Čtrnácti sv. pomocníků lišící se jen ve figurální výzdobě. Ve středu retabula býval tepaný obrázek sv. Anny patrně na místě původního obrazu. Kolem rámu oltáře bývaly drobné figurky Čtrnácti sv. pomocníků. V nástavci bývala drobná plastika Vzkříšení a v kartuši menzy pak Hasslerův erb. Oltář byl zničen rovněž koncem 20. století. Ve výklencích lodi kaple bývaly dřevěné, vrcholně barokní sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Barbory a Michaela Archanděla ze 3. čtvrtiny 18. století v nadživotní velikosti s plastickou polychromií. Sochy jsou dnes umístěné v kostele sv. Vavřince. Po obou stranách lodi stávali dřevěné lavice s řezanými postranicemi z původního vybavení interiéru z 2. čtvrtiny 18. století. Jednalo se o celkem 15 lavic spojených do dvou celků po šest a po devíti. Zničeny byli na konci 20. století. V chóru kostela stávali dvě patronátní lavice z doby kolem roku 1720 s postranicemi zdobenými řezaným akantem se stuhou. Lavice na severní straně bývala tesaře Hasslera, ta jižní Putzů. Obě byly zničeny na konci 20. století. Na kruchtě bývala bíle natřená skříň varhan z 18. století, zničená koncem 20. století. Sousoší v kapli Olivetské hory.

Kolem kaple se rozkládá hřbitov s pseudogotickou kaplí (hrobkou).

 

Fotodokumentace

Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže na hřbitově v Horní Blatné roku 1936
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže v době před rokem 1945
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže na hřbitově v roce 1979
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže v Horní Blatné po rekonstrukci - únor 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže v Horní Blatné - únor 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže v Horní Blatné - prosinec 2009
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | vstupní průčelí kaple sv. Kříže - únor 2011
Horní Blatná - kaple  | kaple od severozápadu - květen 2011
 
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple od severozápadu - prosinec 2009
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple od severozápadu - únor 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od západu - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | západní průčelí kaple sv. Kříže - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple od jihozápadu - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od jihozápadu - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | závěr kaple sv. Kříže - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | závěr kaple sv. Kříže se hřbitovem - květen 2011
 
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple od jihu - prosinec 2009
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple od jihovýchodu - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od jihovýchodu - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | východní průčelí kaple sv. Kříže - květen 2011
Horní Blatná - kaple sv. Kříže | východní průčelí kaple - květen 2011
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 402

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz