přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Blatná - kostel sv. Vavřince

Horní Blatná - kostel sv. Vavřince

Horní Blatná - kostel sv. Vavřince |
 

Obec: Horní Blatná (Bergstadt Platten)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°23'24.407"N, 12°46'13.201"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původní pozdně gotický kostel sv. Vavřince byl postaven v roce 1493 na náměstí uprostřed horského městečka Horní Blatná (Platten). Dne 17. června 1538 byla panovníkem povolena výstavba nového kostela, školy a špitálu. Roku 1542 se zdejší dřevěný kostel, předchůdce dnešního kostela, stojící za budovou fary, propadl, když byl poddolován štolou svatého Ducha. Roku 1564 byla dokončena výstavba nového kostela sv. Vavřince. V roce 1593 byl kostel nově založen. V letech 1605-1607 byla ke kostelu přistavěna věž, která ve své spodní části zachovává zdivo původního kostela se sakristií. V roce 1686 byl na příkaz pražského arcibiskupa dosavadní evangelický kostel přesvěcen na katolický. Roku 1700 byl pro místní kostel odlit nový zvon. Kolem roku 1754 byl zdejší protestantský kostel barokně přestavěn. V letech 1993-1997 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí za přispění finančních prostředků ze sbírky německých rodáků, za přispění dotace ministerstva kultury ČR a významného finančního přispění obce Horní Blatná. Na celkové opravě se významně podílel i tehdejší starosta Vilém Schneider. V letech 1994-1999 byl v rámci oprav kostela opraven také hodinový stroj a úchyt zvonů.

 

Popis objektu

Volně stojící, orientovaný, rozlehlý, obdélný jednolodní kostel s neodsazeným presbytářem, krytý šindelovou mansardovou střechou s vikýři a sanktusovou vížkou na hřebeni s lucernou s cibulovou bání. V ose kostela je na východní straně přistavěna hranolová věž, v horní části osmiboká, se sakristií v přízemí. Věž je kryta plechovou zvonovou helmicí s lucernou. Věž hranolové části hladká, v oktogonální členěna lisenovými rámci s tupoúhlým zakončením polí. Okna obdélná, některá zakončená polokruhem a z části malá oválná. Novodobý polygonální přístavek při východní stěně věže členěn římsami, na něm tabulka s číslem 198. Po stranách věže jsou přistavěny boční kaple na půdorysu příčně postaveného obdélníka se zaoblenými nárožími. Na bočních stranách lodi kostela jsou při západním průčelí přistavěny nízké osmiboké vížky zakončené zvonovými helmicemi. Vnější fasády kostela jsou členěny lizénovými rámci. V hlavním průčelí je v ose nad pravoúhlým portálem vchodu umístěna v nice s mušlí socha sv. Vavřince. Na severozápadní straně socha Panny Marie (Immaculaty) a na jihozápadní straně socha Panny Marie (Madony). Do nárožních věžic vedou v průčelí obdélné boční vchody. Dvě okna ve středních osách hlavního západního průčelí a čtyři boční okna na obou stranách lodi jsou obdélná, půlkruhově zakončená, v kamenném ostění s lištou a hlavním klenákem, pod třetím oknem je vždy umístěn boční vchod, na jihu jen s pravoúhlým portálem, na severu pak se sedlovým portálkem v kaličce. Loď o třech osách v průčelí a čtyřmi na boku má ze stran po třech pravidelně rozmístěných opěrných pilířích. V polygonech mezi lodí a věží rovněž niky, v jižní socha sv. Antonína, protilehlá prázdná.

Uvnitř je jednotný široký prostor kostela kryt malovaným prkenným stropem se štukovými zrcadly. Vnitřní stěny jsou členěny pilastry s ornamentálně zdobenými hlavicemi (motiv čabraky a zvonku), nesoucími podstropní římsu. V lodi kostela je dřevěná trojramenná kruchta s vypnutým středem a kuželkovou balustrádou. Kaple po stranách věže jsou plochostropé, otevřené do presbytáře a členěné koutovými bohatě ornamentálně zdobenými pilastry. Podvěží, zaklenuté hmotnou valenou klenbou, je od presbytáře odděleno půlkruhovým portálem s okosenými nárožími. Na severní straně lodi je zazděn patrně pozdně gotický, zbarokizovaný portálek.

Vnitřní zařízení kostela tvoří hlavní portálový oltář z první třetiny 18. století se středovým oválným reliéfem sv. Vavřince, bočními sochami sv. Václava a sv. Floriána, zdobený motivem rozviliny s páskou. Ostatní zařízení pochází převážně z doby dokončení výstavby kostela. Rokokové tabulkové oltáříky se současným obrazem sv. Cecílie neseným sochami andělů a sochařský oltář s drobnými sochami Čtrnácti sv. pomocníků, rokokový sochařský oltářík Kalvárie, oltář sv. Františka Xaverského se současným přemalovaným obrazem a sochami světců a kazatelna s figurálními reliéfy. V severní kapli je umístěn sochařský baldachýnový oltář Piety, v jižní pak oltář stejného typu se sochou sv. Josefa. Uvnitř kostela jsou také dvě patronátní lavice s malovanou figurální a ornamentální výzdobou, jedna patronátní lavice z doby po roce 1700 zdobená figurálními malbami a motivem rozviliny, lavice v lodi kostela s ornamentálně vyřezávanými postranicemi a renesanční cínová křtitelnice s nápisem o renovaci roku 1680.

 

Fotodokumentace

Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince v Horní Blatné před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | náměstí s kostelem před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel s radnicí na kresbě z doby před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince na pohlednici z doby před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | náměstí s kostelem před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | interiér kostela sv. Vavřince v době před rokem 1945
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | zvony pro kostel sv. Vavřince před rokem 1945
 
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel ve 2. polovině 20. století
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel ve 2. polovině 20. století
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | věž kostela ve 2. polovině 20. století
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince od východu - květen 2011
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince od jihozápadu - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince od jihozápadu - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | hlavní západní průčelí kostela - duben 2010
 
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | hlavní západní průčelí kostela sv. Vavřince - květen 2011
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel sv. Vavřince od severozápadu - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | severní průčelí kostela sv. Vavřince - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | náměstí s kostelem - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | severní průčelí kostela - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | kostel od severovýchodu - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince  | východní průčelí kostela s věží - duben 2010
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | interiér kostela sv. Vavřince - květen 2011
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 402

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz