přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války

Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války

Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války | Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechala vybudovat v roce 1926 spolek vysloužilých vojáků v parku před vstupním průčelím kostela sv. Vavřince v západní části náměstí uprostřed města Horní Blatná (Bergstadt Platten). K vytvoření pomníku byl druhotně využit rušený pomník císaře Františka Josefa I. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 9. června 1926. Již krátce po konci 2. světové války byl však pomník dne 18. května 1945 odstraněn.

 

Objekt: pomník v podobě pylonu

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Horní Blatná (Bergstadt Platten)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v parku před kostelem sv. Vavřince v západní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°23'24.519"N, 12°46'11.039"E

Období vzniku: 1926

Architekt: neznámý

Stavebník: Spolek vysloužilých vojáků

Slavnostní odhalení: 9. června 1926

Demolice: 18. května 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechal zřídit v roce 1926 Spolek vysloužilých vojáků (Verein gedienter Soldaten) v parku před západním vstupním průčelím farního kostela sv. Vavřince v západní části náměstí uprostřed města Horní Blatná (Bergstadt Platten). K vytvoření pomníku byl druhotně využit zde stojící rušený pomník císaře Františka Josefa I. z roku 1911. Již dne 19. května 1922 snesli členové spolku z podstavce původního pomníku bustu mocnáře. Po získání potřebných financí byl ve dnech 27. března 1922 a 11. března 1923 na náměstí uspořádán kulturní program, jejichž výtěžek byl použit na vybudování nového pomníku. Pomník byl zřízen na památku 92 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků, podle záznamů padlo však za oběť bojům celkem 104 mužů z Horní Blatné. Slavnostní odhalení dokončeného pomníku padlým proběhlo dne 9. června 1926.

Již krátce po konci druhé světové války byl pomník dne 18. května 1945 za asistence vojáků osvobozujících pohraničí zdemolován. Bronzová plastika orlice byla rozbita pažbou pušky jednoho z vojáků. Trosky demolovaného pomníku byly následně odvezeny na městskou skládku odpadů a místo po odstraněném objektu zplanýrováno. Dne 5. července 2017 vykopali po upozornění zaměstnanci obecního úřadu jeden z kamenných bloků zničeného pomníku s vysekanými jmény padlých vojáků řezaných abecedně od E do H. Značně poškozený blok byl očištěn a umístěn na prostranství u panelového domu čp. 80 ve Vančurově ulici v Horní Blatné.

 

Popis objektu

Kamenný pomník v podobě pylonu čelní pohledovou stranou obrácený směrem k jihu završovala bronzová zoomorfní plastika orlice s roztaženými křídly, osazená na vysokém soklu ve tvaru komolého jehlanu. Vrcholová plastika na soklu bývala umístěna na vrcholu hranolového podstavce z leštěné červené žuly s hranolovou patkou a stupňovanou hranolovou hlavicí. Na čelní pohledové straně podstavce býval vysekán patrně německý věnovací nápis. Na boční stěnách podstavce bylo vysekáno ve dvou sloupcích celkem 92 jmen padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Horní Blatné během 1. světové války. Základnu podstavce tvořil hranolový sokl s hrubě opracovanými stěnami. Kolmo na středové osy soklu byly připojený stylizované obloukové opěrky.

Podstavec býval postaven na trojici nízkých hranolových stupňů s hrubě opracovanými bočními stěnami. Pod stupni byl vybetonován mohutný betonový kvádr, kolem kterého byla navršena zemina svažitého okrasného záhonu. Záhon čtvercového půdorysu byl vymezen ohrazením tvořeným kamennými obrubníky s osmi mohutnými kamennými sloupky tvaru komolých jehlanů, mezi kterými byl natažen zdobný kovaný řetěz.

 

Fotodokumentace

Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Horní Blatné před rokem 1945
Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v parku před farním kostelem sv. Vavřince na náměstí v Horní Blatné asi v roce 1931
Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války | shromáždění u pomníku obětem 1. světové války během hasičské slavnosti v Horní Blatné - červen 1936
Horní Blatná - pomník obětem 1. světové války | vykopaný poškozený blok se jmény padlých vojáků ze zničeného pomníku padlým - červen 2018; zdroj: foto Josef Macke
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 230-231.
Hornoblatenské listy 08/2017, Horní Blatná 2017.
SOkA (82, AM Horní Blatná): Chronik Bergstadt Blatten III. 1893-1938, Státní okresní archiv v Karlových Varech, fol. 50-51, 55.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 108.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 93.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých v první světové válce – II. díl Sokolovsko, XIX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2010, s. 125.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz