přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla

Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla

Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla |
 

Obec: Horní Hrad (Hauenstein)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°20'47.423"N, 13°1'7.097"E

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Pseudogotická kaple sv. Michaela Archanděla byla postavena v první fázi buquoyovské pseudogotické přestavby hradu a zámku Hauenštejn v roce 1849 (datace na svorníku křížové klenby v lodi kaple) podle plánů Bernharda Gruebera v místech staršího opevnění na Zámeckém vrchu nad panským sídlem v obci Horní Hrad (Hauenstein). Roku 1851 byla kaple vysvěcena. Dne 28. dubna 1864 byla stržena původní zvonička kaple a nahrazena dřevěnou. V letech 1878-1882 byla kaple romanticky přestavěna do konečné pseudogotické podoby. V roce 1901 byla vystavěna nová kamenná zvonička kaple, provedená podle původní. V roce 1945 byla kaple tehdejším majitelům panství Buquoyům spolu se zámkem zabavena a převedena do vlastnictví československého státu. Od roku 1958 byl však zámecký areál s kaplí uzavřen a opuštěn. V 70. letech 20. století byla kaple již ve značně zdevastovaném stavu, vnitřní zařízení včetně oltáře, dřevěných varhan či lavic bylo zničeno či rozkradeno, poničeny byly i cenné plastiky nad vstupním portálem. Na kapli měl být tehdy vydán dokonce demoliční výměr. Majitel sousedního domu pan Ing. Jaroslav Hejtík, zakladatel zdejšího arboreta, však zažádal o povolení přestavět kapli na rekreační objekt. Přestavba však naštěstí nebyla dokončena. Byla tehdy vystavěna tvárnicová příčná zeď v prostoru triumfálního oblouku a vystavěno dřevěné podlaží v presbytáři. Stavební zásahy tehdy narušily profilování vítězného oblouku a vnitřní ostění oken. Kaple poté sloužila jako skladiště stavebního materiálu. Poté, co roku 2000 koupil sousední ruiny zámku Hauenštejn Pavel Palacký, bylo přistoupeno i k obnově kaple na Zámeckém vrchu, která přešla do rukou syna Jaroslava Hejtíka, Jakuba. Celá kaple byla vyklizena a byla vybouraná příčná zeď v prostoru triumfálního oblouku. V srpnu roku 2005 byla stržena již ztrouchnivělá šindelová krytina a střecha kaple byla provizorně pokryta lepenkou. Do kaple se vrátilo několik renovovaných dřevěných lavic a prostor dnes slouží provizorně k výstavám.

 

Popis objektu

Pseudogotická jednolodní obdélná kaple s ustoupeným trojboce uzavřeným presbytářem, o 0,5 m nižším než loď, krytá původně šindelovou sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, dnes provizorně krytou lepenkou. Na vrcholu trojúhelníkového stupňovitého štítu stojí napůl vyložená kamenná osmiboká sloupkovitá zvonička s šindelovou jehlancovou stříškou s bání a křížem. Vchod do kaple je osazen honosným pískovcovým vstupním portálem se sloupy po stranách, zakončený hrotitým štítem s faiálami a křížovou kytkou. V tympanonu portálu je umístěno sousoší Panny Marie (Madony) na trůnu s Ježíškem v klíně a s klečícími modlícími se anděly po stranách od pražského sochaře Josefa Maxe, tehdy jednoho z nejvyhledávanějších sochařů u nás, dnes poničené vandaly. Podélné stěny kaple jsou prolomeny třemi páry vysokých úzkých obdélných oken, zakončených hrotitým obloukem s různými pískovcovými kružbami. Presbytář je otevřen čtyřmi vysokými úzkými obdélnými okny, zakončenými hrotitým obloukem. Presbytář je podepřen čtyřmi opěráky s jedním ústupkem a kosinou.

Loď kaple je zaklenuty třemi poli křížové klenby z pískovcových žeber. Presbytář, vyšší než loď, zaklenut šestidílnou hvězdicovitou klenbou. Triumfální oblouk kaple je hrotitý. Vnitřní stěny kaple a klenební pole jsou obíleny, žebra kleneb jsou v přirozené barvě materiálu.

Vnitřní zařízení kaple původně tvořil oltář s gotizujícím obrazem Zvěstování Panny Marie, olej na plátně, od C. Goerkeho z roku 1850. Po obou stranách tabernaklu bývaly umístěny dva výklenky vyložené leštěnými polodrahokamy, získanými při stavbě silnice z Klášterce do Měděnce. V kapli byly umístěny také dřevěné varhany a několik gotizujících vyřezávaných dřevěných lavic.

 

Fotodokumentace

Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | nově postavená kaple Michaela Archanděla nad areálem zámku Hauenštejn v obci Horní Hrad v roce 1850
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple sv. Michaela Archanděla nad areálem hradu a zámku Hauenštejn na historické fotografii z roku 1878
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | tympanon portálu se sousoším Panny Marie před devastací
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple sv. Michaela Archanděla v 70. letech 20. století
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | poškozený portál kaple v roce 1966
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | žebrové křížové klenby kaple v 70. letech 20. století
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | původní dřevěné lavice v interiéru kaple v roce 1965
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | interiér presbytáře kaple v 70. letech 20. století
 
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | necitlivě přepažený interiér kaple v místech triumfálního oblouku v době kolem roku 2002
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | opravy střechy kaple - srpen 2005
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | oprava střechy kaple - srpen 2005
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple na Zámeckém vrchu nad zchátralým panským sídlem - březen 2004
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple sv. Michaela Archanděla v obci Horní Hrad - březen 2004
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple sv. Michaela Archanděla při pohledu z okénka hradní věže - březen 2004
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple od severovýchodu - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | závěr kaple od severu - prosinec 2009
 
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | kaple od severozápadu - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | západní stěna kaple sv. Michaela Archanděla - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | štít kaple se zvoničkou - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | portál vchodu kaple - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | datail poničené sochařské výzdoby tympanonu portálu kaple sv. Michaela Archanděla - duben 2004
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | interiér kaple - prosinec 2009
Horní Hrad - kaple sv. Michaela Archanděla | křížové klenby kaple sv. Michaela Archanděla - prosinec 2009
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 406
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 125/126
Zeman, L., Drhovský, K., Palacký, P., Štěpánek, M. 2003 : Hauenštejn Horní Hrad. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 28, Plzeň

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz