přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Horní Lomnice (Ober Lomitz)

Horní Lomnice (Ober Lomitz)

Horní Lomnice (Ober Lomitz) |

Dnes již zcela zaniklá ves Horní Lomnice, německy Ober Lomitz, ležela na březích Lomnického potoka v nadmořské výšce 480 m v západní části Doupovských hor přibližně kilometr východně od Dolní Lomnice ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr obce měřil 3,45 km². Dnes zbývají z původní vsi pouze zarostlé zbytky základů bývalé zástavby.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Horní Lomnice (Ober-Lomitz)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Historie vsi se vždy prolínala s osudy sousední vsi Dolní Lomnice. Od 13. století byla Horní Lomnice spolu s Dolní Lomnicí součástí šemnického újezdu, patřícího oseckému klášteru. V 60. letech 15. století postoupil obě vsi opat Johann králi Jiřímu z Poděbrad. Ten o ně a dalších 8 vesnic rozšířil panství Andělská Hora, které dal svému synkovi Hynkovi. Horní i Dolní Lomnice u tohoto panství zůstaly, i když se majitelé střídali. Potvrzuje to např. také zápis v Deskách dvorských z roku 1570: „zámek Andielskau horu... s vesnicemi Satteles, ves Obrlamicz, ves Vntterlamicz...“ Po Bílé hoře byl zdejší zkonfiskovaný majetek prodán majiteli nově vzniklého panství Kysibel (Stružná) Heřmanu Černínovi z Chudenic. Berní rula z roku 1654 uváděla již každou Lomnici zvlášť. V Horní Lomnici tehdy žili 4 sedláci, ale jen 2 chalupníci a všichni měli stavení dobrá. Celkem bylo v Horní Lomnici 17 potahů, 7 krav, 14 jalovic, 4 prasata a 7 koz. Berní rula dále uváděla, že „dobytkem stojí, předivem a dřívím sekání se živí“. Během 18. století byla již jen Horní Lomnice uváděna u panství Doupov a přifařena byla k Zakšovu. Roku 1847 však Sommer ve své topografii uvádí obě Lomnice již opět u panství Kysibel. V roce 1850 se stala Horní Lomnice samostatnou obcí, náležející do okresu Karlovy Vary. Poštu a nejbližší nádraží mívala v Kyselce. V roce 1895 žilo ve vsi 223 obyvatel ve 38 domech, roku 1921 zde žilo 217 lidí a počet domů stoupl na 43, roku 1939 zde žilo 233 lidí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla již ves nikdy dosídlena a roku 1950 zde žilo pouze 6 stálých obyvatel. Po roce 1953 po začlenění vsi do Vojenského újezdu Hradiště byla Horní Lomnice vysídlena zcela a postupně zbořena.

Dnes je Horní Lomnice již zcela zničená v místě původní vsi jsou jen zarostlé malé zbytky základů.

 

Fotodokumentace

Horní Lomnice (Ober Lomitz) | katastrální mapa vsi Horní Lomnice z roku 1945
Horní Lomnice (Ober Lomitz) | letecký podhled na zástavbu Horní Lomnice z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 49/50
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 41/42

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz