přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Hoštěc - pomník obětem 1. světové války

Hoštěc - pomník obětem 1. světové války

Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | Hoštěc - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma z Heřmanova nechala zřídit v roce 1920 obec Hoštěc před usedlostí čp. 3 v jižní části návsi uprostřed vsi Hoštěc (Hurschk). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 16. října 1920. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V 90. letech 20. století byl objekt celkově restaurován a na jeho zadní straně byla osazena nová pamětní deska obětem 2. světové války.

 

Objekt: portálový pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Hoštěc (Hurschk)

Okres: Cheb

Poloha: před usedlostí čp. 3 v jižní části návsi uprostřed vsi

GPS: 49°59'29.982"N, 12°49'33.968"E

Období vzniku: 1920

Architekt: Josef Böhm

Stavebník: obec Hoštěc

Slavnostní odhalení: 16. října 1920

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 90. léta 20. století

Evidence válečných hrobů: CZE4105-10059

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma z Heřmanova nechala zřídit v roce 1920 obec Hoštěc před usedlostí čp. 3 v jižní části návsi uprostřed vsi Hoštěc (Hurschk). Pomník byl zřízen z podnětu válečných navrátilců pro připomínku 7 padlých obyvatel vsi během bojů 1. světové války. Celkové náklady na zřízení pomníku činily 2.800 korun. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 16. října 1920. Průvodní řeč pronesl tehdejší prozatímní správce zdejší obecní školy Engelbert Toischer a vysvěcení pomníku následně provedl kaplan Friedrich Prochazka z Teplé.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Patrně v devadesátých letech 20. století byl objekt celkově restaurován a na jeho zadní straně byla osazena nová nápisová pamětní deska obětem 2. světové války ze vsi Hoštěc. V posledních letech však objekt opět přestal být udržován a postupně zchátral. Pískovec je zčásti poškozen zvětráváním a pokryt vrstvou usazenin, lišejníků a mikrovegetace.

 

Popis objektu

Portálový pomník z bílého pískovce dosahuje celkové výšky asi 2,5 metru. Na vrcholu objektu je osazena plastika válečného kříže vysekaného do kruhové výseče o průměru 30 cm, s segmentovou podestou. Plastika o výšce 40 cm je postavena na nízkém profilovaném stupňovaném hranolovém soklu. Středová hranolová část pomníku o rozměrech 71 x 97 x 28 cm s profilovanou patkou je završena mohutnou, 35 cm vysokou, profilovanou stupňovanou hlavicí. V trojúhelném štítu na přední pohledové straně hlavice je vysekána datace: „1914-1918“.

V 41,5 cm širokém, mělkém obdélném výklenku mezi dvojicí stylizovaných polosloupů s hranolovými dříky a profilovanými patkami zdobenými reliéfy vavřínových listů je ve stupňovaném rámu, zdobeném na vrcholu dvojicí plastických reliéfů propletených vavřínových věnců je vsazena obdélná nápisová deska o rozměrech 27,5 x 77 cm. Na desce je vysekáno 7 jmen padlých občanů vsi Hoštěc s datací jejich skonů s výplní černé barvy:

ARNOLD WENZL
1883 – 1914
SCHOTT ENGELBERT
1885 – 1915
EGERER ANTON
1896 – 1915
LANG FRANZ
1897 – 1916
HIEDERER EMMERICH
1898 – 1917
PUNZET ALEXANDER
1881 – 1918
EGERER ENGELBERT
1894 - 1915

Základnu pomníku tvoří mohutný, 42 cm vysoký stupňovaný sokl o obdélné základně 89 x 40 cm, na jehož přední pohledové straně je v trojúhelném štítu vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „=Errichtet 1920= Die Gemeinde Hurschk ihren, dem Weltkriege zum Opfer gefallenen Ortsangehörigen.“ (Zřízeno roku 1920. Obec Hoštěc svým, světové válce za oběť padlým občanům). Pomník je postaven na nízkém hranolovém pískovcovém stupni o půdorysu 120 x 80 cm.

Na zadní ploché ploše středové části pomníku je osazena novodobá obdélné nápisová deska, na které je vysekán český věnovací nápis a 7 jmen padlých občanů vsi Hoštěc během druhé světové války s výplní černé barvy:

V LETECH 1939-1945
PADLI NEBO BYLI POHŘEŠOVÁNI
OBYVATELÉ HOŠŤCE
ARNOLD WENZEL
GOHL FRANZ
POTZL NORBERT
PUNZET ALFRED
RIEDL EMIL
SCHMIDT ERNST
TURBA ANTON

 

Fotodokumentace

Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války ve svahu nad průjezdní silnicí uprostřed vsi Hoštěc - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války před usedlostí čp. 3 na bývalé návsi uprostřed vsi Hoštěc - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Hošťci - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | přední pohledová strana zchátralého pomníku obětem 1. světové války na bývalé návsi v Hošťci - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | kamenná plastika válečného kříže na vrcholu zchátralého pomníku obětem 1. světové války v Hošťci - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | deska se jmény obětí - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | vysekaný německý věnovací nápis s datací vzniku na podstavci pomníku padlým v Hošťci - březen 2018
 
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Hošťci - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války ve svahu nad průjezdní silnicí uprostřed vsi Hoštěc - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zvětrávání kamene pomníku - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku - březen 2018
Hoštěc - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války před usedlostí čp. 3 na bývalé návsi uprostřed vsi Hoštěc - březen 2018
 

Použitá literatura

SOA (463, OŠ Hoštěc): Chronik der Volkschule in Hurschk 1902-1923, Státní okresní archiv Karlovy Vary, 78
SOA (463, OŠ Hoštěc): Školní kronika obecné školy v Hoštci. Český překlad 1960, Státní okresní archiv Karlovy Vary, 16
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Švandrlík, R. 1988: K památníkům padlým ve světové válce 1914-1918, Arnika 21, Mariánské Lázně, 22
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 93
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 92

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz