přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie

Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie

Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie, nazývaná rovněž Duchtova kaple, byla vystavěna na počátku 19. století při cestě do Herstošic asi 100 m západně od vsi Hřivínov (Mokowitz). V roce 1918 byla tehdy již patrně zchátralá kaple stavebně upravena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století se již neudržovaná kaple nacházela v havarijním stavu. V roce 2012 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Objekt: zděná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Hřivínov (Mokowitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při bývalé cestě do Herstošic a Těšetic na návrší asi 100 m západně od vsi

GPS: 50°9'20.356"N, 13°6'48.390"E

Období vzniku: počátek 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1918 a 2012

Znovuvysvěcení: 21. července 1918 a 6. října 2012

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Kaple Nanebevzetí Panny Marie, nazývaná rovněž Duchtova kaple (Duchta-Kapelle), byla vystavěna patrně na počátku 19. století podle návrhu neznámého architekta při levé straně cesty do Herstošic a Těšetic na návrší asi 100 metrů západně od vsi Hřivínov (Mokowitz). Kaple je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách.

V roce 1918 byla tehdy již patrně zchátralá kaple stavebně upravena. Původní šindelová krytina byla tehdy překryta novou plechovou střechou, zazděna nika ve štítu a kaple nově omítnuta. Slavnostní vysvěcení opravené kaple proběhlo v neděli 21. července 1918. V době před rokem 1945 o kapli pečovala rodina Franze Viehmanna z usedlosti čp. 2 zvané „U Duchtů“ (bei Duchta), na okraji jejichž pole stávala.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Na počátku 21. století se již neudržovaná kaple nacházela ve značně zdevastovaném až havarijním stavu. Klenba kaple byla prasklá a stavba hrozila zřícením. Asi z poloviny pravé strany střechy kaple bylo strženo oplechování položené nad původní šindelovou krytinou. Celé okolí bylo zarostlé křovinami.

V roce 2012 přistoupilo občanské sdružení Andělská hora k celkové rekonstrukci zchátralé kaple. Stavební práce provedla v průběhu června až září roku 2012 firma Stavební služby Milan Štěpánek z Ostrova. Novou šindelovou krytinu na střechu kaple položila firma Trules, s r.o. z Bochova. Okolí kaple bylo vysekáno a terén upraven. Slavnostní odhalení obnovené kaple proběhlo v sobotu 6. října 2012 za hojné účasti veřejnosti. Průvodní řeč tehdy pronesli RNDr. Pavel Knobloch Csc., jediný trvale žijící obyvatel Hřivínova, Petr Kvasnička, starosta obce Verušičky a předseda občanského sdružení Andělská Hora Mgr. Jaroslav Herman.

 

Popis objektu

Zděná kameno-cihlová kaple bez oken na obdélném půdorysu s rovným závěrem krytá šindelovou valbovou střechou. Vstupní východní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, zdobené lizénovými rámci, je završeno trojúhelníkovým štítem, původně vystupujícím, s menší nikou v ose, ve které je umístěna soška Korunované Panny Marie. Na vrcholu štítu je osazen železný dvouramenný kříž.

Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Pod střechou je umístěna výrazná věncová profilovaná římsa. Vnitřní prostor kaple je sklenuta valenou klenbou. Stěny kaple jsou zdobeny rámci v omítce. Při závěrové stěně je vyzděn oltářní pult, krytý žulovou deskou, na kterém je postavena soška Panny Marie (Madona) a nad ním zavěšen obraz Panny Marie.

 

Fotodokumentace

Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | interér zchátralé kaple u Hřivínova v roce 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | vstupní průčelí zchátralé kaple - červen 2011
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple od jihovýchodu - duben 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | jižní průčelí zchátralé kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova - duben 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od jihozápadu - červen 2011
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od jihozápadu - duben 2012
 
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | západní závěrová stěna zchátralé kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova - červen 2011
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | zchátralá kaple od jihozápadu - duben 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | interiér zchátralé kaple - duben 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
 
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovovaná kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od severovýchodu - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | vstupní průčelí obnovované kaple - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovovaná kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od jihovýchodu - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovovaná kaple od jihozápadu - červen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovovaná kaple od severozápadu - červen 2012
 
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červenec 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - červenec 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovovaná kaple u Hřivínova - srpen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - srpen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova v průběhu celkové rekonstrukce - září 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | slavnostní odhalení obnovené kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova dne 6. října 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | slavnostní odhalení obnovené kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova dne 6. října 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple u Hřivínova - říjen 2012
 
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova - říjen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | vstupní průčelí obnovené kaple - říjen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | vstupní průčelí obnovené kaple - říjen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | interiér obnovené kaple - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | vstupní průčelí obnovené kaple - říjen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple od jihovýchodu - říjen 2012
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | jižní průčelí obnovené kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od jihu - březen 2020
 
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | jižní průčelí obnovené kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od jihozápadu - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | závěrová stěna obnovené kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od západu - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od severozápadu - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | severní průčelí obnovené kaple - březen 2020
Hřivínov - kaple Nanebevzetí Panny Marie | obnovená kaple Nanebevzetí Panny Marie u Hřivínova od severozápadu - březen 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 317.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 479.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 169.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 74-75.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz