přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Hrzín (Grün)

Hrzín (Grün)

Hrzín (Grün) |

Dnes již zcela zaniklá ves Hrzín, německy Grün, ležela na levém břehu Martinovského potoka v nadmořské výšce 480 m v Doupovských horách 8,7 km jihozápadně od Kadaně na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště. O osudech vsi se však nedochovaly téměř žádné zprávy.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Hrzín (Grün)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

V 1. polovině 14. století byl Hrzín majetkem postoloprtských benediktinů. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1357, kdy ji klášter postoupil spolu s dalšími vesnicemi Karlu IV. výměnou za zboží v okolí Žatce. Další zpráva o existenci Hrzína pochází až z roku 1460, kdy byl již uveden v soupisu panství Egerberk, pořízeném při jeho prodeji Fictimům: „castrum Egrberg...cum villis Grun, Humnicz..“. Také listina z roku 1591 se o vsi Gryn u zámku Egerberk zmiňuje. Ves „Gryn“ byla rovněž uvedena v soupisu majetku zabaveném po Bílé hoře Matyáši ml. Ze Štampachu, což znamená, že byl od 15. století stále u panství Egerberk. S ním byl také roku 1623 připojen k panství Klášterec. Berní rula z roku 1654 uvádí v Hrzíně, patřícím stále ke kláštereckému panství, pouze 5 chalupníků. Stavení měli celkem dobrá, žitna pole vršitá a málo luk. Berní rula dále dodává, že „živnost jich z dobytkův a prodávání obilí“. V dalších desetiletích historie o Hrzínu opět mlčí. Další zmínka pochází až z roku 1787, kdy Schaller uvádí, že zde je 15 čísel popisných. Podle Sommerovy Topografie z roku 1846 žilo v Hrzíně 110 obyvatel v 16 domech. Roku 1850 se Hrzín stal osadou Humnice, v letech 1868-1890 byl však osadou Martinova, v letech 1890-1900 znovu osadou Humnice a poté od roku 1900 již trvale částí Martinova. Také kadaňské adresáře, ve kterých bývalo u mnohých obcí dost informací i z jejich dějin, se u Hrzínu omezují jen na počet obyvatel a domů, roku 1914 zde žilo 87 lidí v 17 domech, roku 1930 to bylo 73 obyvatel v pouze 9 domech. Dále uvádějí jen to, že farou i poštou patřil Hrzín k Radnici, školou k Martinovu, ve vsi byla jen hospoda a trafika, žádný obchod. Z řemeslníků zde pracovali jen 2 tesaři a zedník. Po vysídlení původního německého obyvatelstva na konci 2. světové války a novém dosídlení žilo v roce 1947 ve vsi pouze 23 stálých obyvatel. K dašímu vysídlení v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště došlo hned v 1. etapě, tj. k 15. červnu 1953.

Dnes již je celá bývalá ves zničena, zůstávají pouze výrazné ruiny jednoho z domů.

 

Fotodokumentace

Hrzín (Grün) | celkový pohled na ves Hrzín (Grün) v době před rokem 1945
Hrzín (Grün) | katastrální mapa vsi Hrzín (Grün) z roku 1945
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 70/71
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 28

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz