přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - boží muka

Jáchymov - boží muka

Jáchymov - boží muka |

Barokní kamenná boží muka s figurálními reliéfy z roku 1731 stávala původně u městského popraviště na Šibeničním vrchu nad jihovýchodním okrajem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Patrně někdy koncem 18. století byla přenesena k můstku přes Jáchymovský potok před Panským mlýnem při silnici do Ostrova. Z důvodu rozšiřování silnice ve 2. polovině 20. století byla boží muka přenesena na prostranství před hotelem Radium Palace a od roku 1998 umístěna u renesančního objektu královské mincovny na horním konci náměstí.

 

Objekt: barokní kamenná boží muka

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u objektu královské mincovny na horním konci náměstí v severozápadní části města

GPS: 50°22'17.378"N, 12°54'47.156"E

Období vzniku: 1731

Architekt: neznámý

Materiál: žula/pískovec

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 28706/4-861

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní kamenná boží muka s figurálními reliéfy od neznámého autora byla vztyčena v roce 1731 při městském popravišti na vrcholu Šibeničního vrchu při cestě do dnes již zaniklé vsi Arnoldov nad jihovýchodním okrajem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Patrně někdy koncem 18. století byla boží muka přenesena a postavena těsně u můstku přes Jáchymovský potok (Wistritz-Bach) před Panským mlýnem (Hernnmühle) po pravé straně cesty do Ostrova. Během výstavby nové, vyvýšené zemské silnice mezi Jáchymovem a Ostrovem v polovině třicátých let 19. století byla boží muka umístěna na protější straně komunikace.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být boží muka udržována a postupně chátrala. Z důvodu následného rozšiřování silnice byla plastika ve druhé polovině 20. století přenesena na chráněnější prostranství před hotelem Radium Palace na dolním konci města. Dne 3. května 1958 byla boží muka zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 28706/4-861. V roce 1998 byla nakonec boží muka přenesena a vztyčena na travnatém prostranství před renesančním objektem královské mincovny na horním konci náměstí.

 

Popis objektu

Barokní kamenná boží muka v gotizujících formách jsou tvořena žulovou patkou a dříkem, vynášejícími pískovcovou hlavici s figurálními reliéfy. Pískovcová hlavice božích muk v podobě hranolového tabernáklu se zkosenými hranami, krytého stanovou stříškou s prohnutými plochami a mohutným kamenným křížem na vrcholu, je na bočních stranách zdobena plochými figurálními reliéfy. Na čelní straně hlavice je vyveden reliéf Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem (Kalvárie), na levé boční straně reliéf sv. Rodiny (Útěk do Egypta), na pravé boční straně reliéf Panny Marie s Ježíškem (Madona) a na zadní straně reliéf Uvedení Páně do chrámu.

Dřík božích muk je tvořen hladkým žulovým toskánským sloupem, umístěným na vrcholu hranolového žulového podstavce s mohutnou vynesenou profilovanou horní krycí deskou a zkosenou spodní částí. V mělkém vpadlém rámci na přední straně podstavce je vyveden plastický reliéfní monogram Jména Ježíše Krista „IHS“ a pod ním vysekána datace „1731“. Podstavec je vložen do mohutného žulového soklu, tvořícího základnu božích muk.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - boží muka | boží muka u královské mincovny na horním konci náměstí v Jáchymově - září 2010
Jáchymov - boží muka | barokní kamenná boží muka - září 2010
Jáchymov - boží muka | přední strana božích muk - říjen 2013
Jáchymov - boží muka | hlavice s reliéfem Ukřižování - říjen 2013
Jáchymov - boží muka | reliéf IHS a datace 1731 na soklu - říjen 2013
Jáchymov - boží muka | boží muka s kostelem sv. Jáchyma - září 2010
Jáchymov - boží muka | boží muka u renesanční mincovny v Jáchymově - září 2010
 

Použitá literatura

Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 222/223
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 100/101

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz