přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - evangelický kostel Spasitele

Jáchymov - evangelický kostel Spasitele

Jáchymov - evangelický kostel Spasitele |

Novodobý pseudorenesanční evangelický kostel Spasitele s přilehlým sborovým domem nechali vystavět v roce 1904 místní evangelíci na terase v západním svahu údolí nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Po roce 1945 přešel kostel pod správu Českobratrské církve evangelické, po změně poměrů v roce 1948 však přestal být kostel udržován a postupně zcela zchátral. Na konci 70. let 20. století proběhla celková rekonstrukce areálu na rekreační objekt církve a spřízněných organizací.

 

Objekt: pseudorenesanční kostel s přilehlým sborovým domem

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na západním svahu údolí nad středem města

GPS: 50°22'4.159"N, 12°55'0.291"E

Období vzniku: 1904

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1948

Rekonstrukce: konec 70. let 20. století

Památková ochrana: od 27. září 2012

Č. rejst. ÚSKP: 104875

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Novodobý pseudorenesanční evangelický kostel Spasitele s přilehlým sborovým domem nechali vystavět v roce 1904 místní evangelíci podle návrhu neznámého architekta na dominantní poloze na terase v západním svahu údolí nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). V roce 1906 postavila v kostele varhany firma Julius Jahn a syn z Drážďan.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přešel kostel pod správu Českobratrské církve evangelické. Po roce 1948 a změně poměrů však přestal být kostel udržován a postupně zcela zchátral. Na počátku sedmdesátých let 20. století byl již kostel spolu s přilehlým objekt v havarijním stavu. Na konci sedmdesátých let 20. století proto proběhla celková rekonstrukce areálu evangelického kostela a sborového domu, který byl tehdy přeměněn na rekreační objekt církve a spřízněných organizací.

Počátkem devadesátých let 20. století, v době kdy areál spravoval Samuel Palán s manželkou, byla v podkruchtí kostela vybudována zajímavá Mathesiova pamětní síň. Dnes je jáchymovský kostel kazatelskou stanicí farního sboru v Nejdku a jsou zde pořádány pravidelné bohoslužby. Dne 27. září 2012 byl evangelický kostel zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 104875.

 

Popis objektu

Jednoduchý novodobý kostel s připojeným sborovým domem na vysoké podezdívce z kamenných kvádrů. Jednolodní pseudorenesanční kostel na obdélném půdorysu krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou a oplechovanou osmibokou zvoničkou nad závěrem, otevřenou na stranách obdélnými okny s dřevěnými roletami, završenou cibulovou bání s makovicí a křížem na vrcholu. Při závěrové stěně je připojen odsazený uší a nižší presbytář v podobě trojboké apsidy, završené valbovou stříškou s pálenou krytinou. Před hlavním západním průčelím je přistavěna obdélná patrová předsíň, krytá sedlovou stříškou.

Severní boční stěna kostela je prolomena trojicí velkých obdélných, polokruhově zakončených oken s malovanými vitrážemi. Mezi okny jsou osazeny pseudorenesanční plastické portrétní medailony Martina Luthera a prvního luterského faráře a kronikáře v Jáchymově, Johanna Mathesia (1504-1565). Ve štítu východní závěrové stěny lodi kostela nad presbytářem je situována dvojice sdružených okének, z nichž pravé je menší, ustupující stříšce apsidy. Stěny presbytáře prosvětlují tři velká obdélná, polokruhově zakončená okna s malovanými vitrážemi. V interiéru kostela se nachází jednomanuálové varhany s šesti rejstříky z roku 1906 od firmy Julius Jahn a syn z Drážďan.

K jižní stěně kostela přímo přiléhá rozlehlý patrový objekt sborového domu, krytý mohutnou valbovou střechou s pálenou krytinou a sedlovou střechou nad připojenou prosklenou terasou. Na západním průčelí objektu je osazena pamětní deska Johanna Mathesia s vysekaným německým věnovacím nápisem: „Zum Gedenken an Martin Luthers Tischgenossen und Freund Johannes Mathesius * 24. 6. 1504 in Rochlitz, Sachsen, † 7. 10. 1565 in Joachimsthal. Pfarrer in Joachimsthal. Um 400. Todestag von seiner Heimatgemeinde gestiftet“ (Na památku spolupracovníka a přítele Martina Luthera, Johannese Mathiesa. * 24. 6. 1504 v Rochlitz, Sasko, † 7. 10. 1565 v Jáchymově. Farář v Jáchymově. Věnovala domovská komunita při příležitosti 400. výročí úmrtí).

 

Fotodokumentace

Jáchymov - evangelický kostel Spasitele | evangelický kostel Spasitele na počátku 20. století
Jáchymov - evangelický kostel Spasitele | evangelický kostel Spasitele v Jáchymově - říjen 2013
Jáchymov - evangelický kostel Spasitele | evangelický kostel Spasitele od severovýchodu - říjen 2013
Jáchymov - evangelický kostel Spasitele | evangelický kostel s přilehlým sborovým domem - říjen 2013
Jáchymov - evangelický kostel Spasitele | evangelický kostel Spasitele v Jáchymově - říjen 2013
 

Použitá literatura

Tomší, L. 1998 : Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska, Sokolov, 23

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz