přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - kaple sv. Anny

Jáchymov - kaple sv. Anny

Jáchymov - kaple sv. Anny |

Klasicistní kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple z roku 1517, která shořela roku 1642, na bývalém Brottmarktu (Chlebný trh) v historickém centru města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Při dalším velkém požáru města dne 31. března 1873 kaple zcela vyhořela a následně byla obnovena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 90. let 20. století přistoupilo město Jáchymov k celkové rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Objekt: klasicistní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na dolním konci Náměstí republiky uprostřed města

GPS: 50°22'2.536"N, 12°55'5.241"E

Období vzniku: 1778

Architekt: neznámý

Přestavba: po roce 1873

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: počátek 90. let 20. století

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 37428/4-835

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původní dřevěná renesanční obecní kaple sv. Anny byla postavena v roce 1517 podle návrhu neznámého architekta na bývalém Brottmarktu (Chlebný trh) nedaleko původní radnice v historickém centru města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Roku 1642 však původní kaple během ničivého požáru města do základů vyhořela a zanikla.

V roce 1778 byla na jejím místě postavena nová kamenná klasicistní obecní kaple sv. Anny podle návrhu neznámého architekta. Již v roce 1783 však byla kaple v rámci josefínských reforem uzavřena. Znovu vysvěcena byla kaple teprve v roce 1803. Při dalším velkém požáru historického jádra města dne 31. března 1873 kaple zcela vyhořela, zachovány zůstaly pouze obvodové zdi. Během následné obnovy byla původní vysoká kupole s lucernou nahrazena nízkou plechovou valbovou střechou, doplněnou zděnou zvonicí nad průčelím. Pořízeno bylo tehdy rovněž současné vnitřní vybavení kaple.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Anny v Jáchymově zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 37428/4-835. V roce 1976 byla provedena částečná renovace sešlé kaple.

Na počátku devadesátých let 20. století přistoupilo město Jáchymov k celkové rekonstrukci zchátralé kaple, které byla dokončena v roce 1993. Během rekonstrukce byla zcela obnovena střecha kaple a vnějších fasád, provedeny hydrostatické práce a odstranění dřevomorky. Kaple je dnes využívána k církevním účelům pouze na svátek patronky sv. Anny.

 

Popis objektu

Klasicistní kaple na obdélném půdorysu o rozměrech 12 x 9 metrů se zkosenými nárožími a rovným závěrem. Kaple bývala původně završena vysokou kupolí s lucernou, nahrazenou po požáru v roce 1873 současnou nízkou plechovou valbovou střechou. Nad průčelím kaple je na střeše vynesena mladší zděná otevřená hranolová zvonice se zkosenými nárožími z doby obnovy kaple po roce 1873 završená plechovou osmibokou cibulovou bání s pozlacenou makovicí a jetelovým křížem na vrcholu. Stěny zvonice s nárožními pilastry, otevřené na všech stranách obdélnými, polokruhově zakončenými otvory s ostěním v omítce s klenáky, jsou završeny vpadlými trojúhelníkovými štíty.

Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno hladkým obdélným žulovým portálem vchodu s uchy a letopočtem 1778 ve středním klenáku. V ose nad ním je nad plastickou zdobenou římsou, vynesenou na konzolách, situováno obdélné, polokruhově zakončené lunetové okno s mladším maltovým plastickým ostěním se středovým klenákem. Podélné stěny kaple jsou prolomeny dvojicemi obdélných polokruhově zakončených oken s ostěním v omítce. V závěrové stěně je umístěno podélné oválné okénko.

Vnější stěny kaple s kamennou podezdívkou, členěné lizénami a plastickými nárožními pilastry při zkosených nárožích, jsou nad mohutnou vynesenou korunní římsou završeny nízkým vpadlými trojúhelníkovými štíty s kruhovými okénky s jednoduchým plastickým ostěním v omítce. Před vstupem do kaple je položeno předložené kamenné schodiště.

Vnitřní zařízení kaple z doby obnovy po požáru v roce 1873 tvoří oltáře, obrazy, lavice a zábradlí. Ve zvoničce kaple je rovněž zavěšen zvon z konce 19. století.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny na historické pohlednici před rokem 1945
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny u bývalého pivovaru v době před rokem 1945
Jáchymov - kaple sv. Anny | zchátralá kaple sv. Anny v 60. letech 20. století
Jáchymov - kaple sv. Anny | klasicistní obecní kaple sv. Anny v Jáchymově - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od severovýchodu - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - říjen 2013
Jáchymov - kaple sv. Anny | kamenný vstupní portál kaple - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihovýchodu - duben 2010
 
Jáchymov - kaple sv. Anny | jižní průčelí kaple sv. Anny - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihozápadu - květen 2011
Jáchymov - kaple sv. Anny | závěrová stěna kaple sv. Anny - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | severní průčelí kaple sv. Anny - květen 2011
Jáchymov - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Jáchymově - duben 2010
Jáchymov - kaple sv. Anny | klasicistní obecní kaple sv. Anny v Jáchymově - říjen 2013
 

Použitá literatura

Linhart, J. 1994 : Památky v Jáchymově v roce 1993, III. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 36/38
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 76/77

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz