přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - kaplička

Jáchymov - kaplička

Jáchymov - kaplička |

Velká barokní výklenková kaplička byla vestavěna patrně v 17. století do ohradní zdi nově rozšířeného městského hřbitova pod špitálním kostelem Všech svatých na jihozápadním svahu údolí nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Do kapličky bylo poté umístěno raně renesanční sousoší Kalvárie z dílny drážďanského sochaře Christopha Waltera z roku 1544. Po roce 1945 však přestala být kaplička včetně plastik udržována a postupně chátrala. Sousoší Kalvárie je dnes instalováno v interiéru hřbitovního kostela Všech svatých.

 

Objekt: barokní výklenková kaplička s raně renesančním sousoším Kalvárie

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v ohradní zdi hřbitova na jihozápadním svahu údolí nad středem města

GPS: 50°21'49.250"N, 12°55'22.142"E

Období vzniku: 17. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 18. ledna 1964

Č. rejst. ÚSKP: 23177/4-833

Stav: zchátralé

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Velká barokní výklenková kaplička od neznámého architekta byla vestavěna patrně v 17. století do ohradní zdi nově rozšířeného městského hřbitova pod špitálním kostelem Všech svatých na jihozápadním svahu údolí nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Do kapličky bylo poté umístěno raně renesanční sousoší Kalvárie z dílny drážďanského sochaře Christopha Waltera, který sochy vytvořil na objednávku rady města v roce 1544.

Během Velikonoc byla pískovcová plastika Ježíše Krista s pohyblivými pažemi patrně snímána z kříže a ukládána do stylizovaného Božího hrobu ve spodním výklenku kapličky. Během 19. století byla plastika z důvodu mechanického poškození a opotřebování sejmuta a uložena trvale do spodní niky. Na kříži byla následně osazena jednoduchá postava Ukřižovaného Ježíše Krista malovaná na plechu z 19. století.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaplička včetně plastik udržována a postupně chátrala. Dne 18. ledna 1964 bylo sousoší Kalvárie spolu s kapličkou zapsány na státní seznam kulturních památek v rámci areálu kostele Všech svatých a přilehlého hřbitova pod rejtř. č. 23177/4-833. Poškozené torzo pískovcové sochy Ježíše Krista bylo někdy během druhé poloviny 20. století následně přeneseno do depozitáře Okresního muzea v Karlových Varech.

V roce 1993 byly z kapličky sneseny a restaurovány zchátralé kamenné sochy Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty z původního sousoší. Po renovaci byly provizorně postaveny pod kruchtou děkanského kostela sv. Jáchyma. Následně byly přeneseny do interiéru hřbitovního kostela Všech svatých, kde bylo při boční stěně lodi vytvořeno stylizované pojetí původního raně renesančního sousoší Kalvárie. Na dřevěném kříži bylo instalováno torzo původní plastiky Ježíše Krista, dovezené z depozitáře karlovarského muzea, a renovované plastiky osazeny na hranolové podstavce po stranách kříže.

 

Popis objektu

Velká plochá hranolová kamenná barokní výklenková kaplička s rovným závěrem, vestavěná do ohradní zdi hřbitova, krytý šindelovou pultovou stříškou. V horním velkém, polokruhově zaklenutém výklenku s náběhy profilovaných vynesených říms, je dnes umístěn velký dřevěný kříž s polychromovanou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který nahradil postavu Ježíše Krista malovanou na plechu z 19. století.

Původně zde však bývalo umístěno raně renesanční sousoší Kalvárie z roku 1544 z dílny drážďanského sochaře Christopha Waltera. Na velkém dřevěném kříži bývala původně osazena pískovcová plastika Ježíše Krista v poněkud nadživotní velikosti. Figurální plastika s plnou, svalnatou postavou s hluboce zapadlýma a sevřenýma očima. V trnové koruně Krista byly umístěny skutečné hřeby. Původní polychromie sochy byla později překryta bílým nátěrem. Plastiky bývala opatřena pohyblivými, původně patrně rovněž pískovcovými pažemi. Pravá ruka postavy bývala později připomínána jako dřevěná. Během Velikonoc bývalo totiž patrně Kristovo tělo snímáno z kříže a ukládáno do stylizovaného hrobu ve spodním nízkém příčném výklenku Božího hrobu.

Po stranách kříže bývaly postaveny pískovcové sochy Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty v nadživotní velikosti. Postoj soch býval nucený, schematicky upravený a hluboké záhyby jejich oděvu byly na místech lomu příčně smačkány. Po levé straně byla situována figurální plastika Panny Marie Bolestné, která byla ještě goticky prohnuta v boku. Světice se srdcem proklanným železným mečem, sežmolila konec pleny v uzel. Postava sv. Jana Evangelisty po pravé straně kříže obracel svůj obličej se širokými lícními kostmi, obklopený mocnými kadeřemi, ke Spasiteli na kříži.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - kaplička | kaplička se sousoším Kalvárie v roce 1913
Jáchymov - kaplička | gotická socha bolestné Panny Marie v roce 1913
Jáchymov - kaplička | kaplička na městakém hřbitově - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | přední strana výklenkové kapličky - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | zchátralá výklenková kaplička v Jáchymově - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | současné vybavení kapličky - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | výklenková kaplička od východu - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | boční strana výklenkové kapličky - říjen 2013
 
Jáchymov - kaplička | zadní strana výklenkové kapličky - říjen 2013
Jáchymov - kaplička | výklenková kaplička pod kostelem sv. Jáchyma - říjen 2013
 

Použitá literatura

Linhart, J. 1994 : Památky v Jáchymově v roce 1993, III. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 36/38
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 68/69

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz