přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - památník obětem 2. světové války

Jáchymov - památník obětem 2. světové války

Jáchymov - památník obětem 2. světové války |

Památník obětem 2. světové války byl vybudován v roce 1948 Sborem dobrovolných hasičů na hřbitově nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Do hrobky byly uloženy ostatky 4 sovětských a 1 polského zajatce a francouzského vězně z pochodu smrti. Roku 1955 byl na místě původního pomníku nad hrobkou vybudován nový mramorový památník, který byl však během 2. poloviny 20. století odstraněn. Dnes je zde instalován velký hrubě opracovaný kamenný blok s původní nápisovou deskou.

 

Objekt: památník v podobě hrobky kryté kamenným blokem

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na městském hřbitově na jihozápadním svahu údolí nad středem města

GPS: 50°21'49.320"N, 12°55'22.620"E

Období vzniku: listopad 1948

Architekt: neznámý

Stavebník: Sbor dobrovolných hasičů

Slavnostní odhalení: 7. listopadu 1948

Materiál: kámen, mramor, beton

Přestavba: 1955 a přelom 20. a 21. století

Stav: zachovalé

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Původní památník obětem druhé světové války byl vybudován v listopadu roku 1948 podle návrhu neznámého architekta z iniciativy místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů v horní části městského hřbitova na jihozápadním svahu údolí nad středem města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Ve dnech 1. a 2. listopadu 1948 byla na hřbitově členy požárního sboru vykopána a vyzděna hrobka. Na vrcholu hrobky byl postaven pomník neznámé podoby, na němž byla osazena nápisová deska se jmény obětí. Celkové náklady na vybudování památníku ve výši 15.000 Kčs byly uhrazeny z prostředků požárního sboru.

Následně provedl hrobník a zároveň dobrovolný hasič p. Malý spolu se starostou požárního sboru exhumaci ostatků zajatců z druhé světové války, kteří byli pochováni v hrobech u ohradní zdi hřbitova. Jednalo se o čtyři sovětské zajatce, mezi nimiž mohli být Filimon Černěnka, Berija Karostěnko a Petr Šumkin, a jednoho polského vojína, kteří zahynuli v místních uranových dolech, a jednoho neznámého vězně z pochodu smrti, procházejícího koncem dubna roku 1945 okolím Jáchymova. Tělesné pozůstatky zemřelých byly uloženy do tří rakví, které sbor zakoupil od městského národního výboru.

U příležitosti oslav Velké říjnové socialistické revoluce dne 7. listopadu 1948 byl památník slavnostně odhalen a do spolčené hrobky důstojně uloženy rakve s ostatky obětí. Pietního aktu se zúčastnili zástupci armády, političtí funkcionáři, představitelé škol a junáka, katolický kněz z Jáchymova a pravoslavný duchovní z Karlových Varů. Teprve po pietní slavnosti bylo zjištěno, že neznámou obětí pochodu smrti byl Francouz, kterého již však nebylo možné vydat do jeho rodné země, jelikož hrobka byla zazděna a nebylo známo, do které z rakví byly jeho ostatky uloženy.

V roce 1955 byl u příležitosti 10. výročí osvobození Československa Rudou armádou na místě původního pomníku nad hrobkou vybudován za pomoci občanů nový mramorový památník, na který byla přenesena původní nápisová deska. Dne 9. května 1955 byl následně nový památník slavnostně odhalen a položeny k němu věnce. Pietní akce se zúčastnilo asi 1.200 občanů a průvodní řeč tehdy pronesl předseda Místního národního výboru Jaroslav Roušal. U památníku bývaly až do roku 1989 u příležitosti květnových oslav slavnostně pokládány věnce a květiny.

Někdy během druhé poloviny 20. století byl však nakonec zchátralý památník odstraněn. Nad hrobkou s ostatky je dnes instalován velký hrubě opracovaný plochý kamenný blok, na jehož horní straně je osazena původní nápisová deska.

 

Popis objektu

Památník tvoří vyzděná hrobka obdélného půdorysu pod úrovní země, nad kterou býval původně vybudován mohutný pomník vysoký asi 2,5 metru, obložený deskami z šedého leštěného mramoru. Na vrcholu pomníku byla instalována plastická rudá pěticípá hvězda. Na přední pohledové straně pomníku bývala osazena původní nápisová deska z červeného mramoru s vyrytým českým věnovacím nápisem: „ZDE NAŠLI POSLEDNÍ ODPOČINEK / 4 SOVĚTŠTÍ ZAJATCI, / 1 POLSKÝ VOJÍN / A 1 NEZNÁMÝ Z POCHODU SMRTI / JAKO OBĚTI NACISMU. / SPĚTE KLIDNĚ V ČESKÉ ZEMI!“. V horní části desky je vyryta jednoduchá miska s plamínkem.

Dnes je nad krycí deskou hrobky je v okrasném záhonu instalován velký hrubě opracovaný plochý kamenný blok, na jehož horní straně je osazena původní nápisová deska. Před hrobkou je vybudována krátká dlážděná přístupová cesta se schodištěm o třech betonových stupních.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - památník obětem 2. světové války | původní památník obětem 2. světové války v roce 1967
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | slavnost osvobození u památníku v Jáchymově v roce 1967
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | pokládání věnců k památníku 2. světové války roku 1967
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | dnešní podoba památníku 2. světové války - říjen 2013
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | velký kamenný blok na vrcholu hrobky - říjen 2013
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | mramorová nápisová deska - říjen 2013
Jáchymov - památník obětem 2. světové války | památník obětem 2. světové války v Jáchymově - říjen 2013
 
 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz