přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého

Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého

Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého |

Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého od ostrovského sochaře Zeidlera byla postavena v roce 1730 před kostelem sv. Jáchyma na horním konci náměstí v severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Plastika stávala při bývalém mostku přes potok, který však byl při úpravách náměstí v 19. století sveden do potrubí pod zemí a mostek zbořen.

 

Objekt: vrcholně barokní figurální plastika na trojbokém podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před kostelem sv. Jáchyma na horním konci náměstí v severozápadní části města

GPS: 50°22'18.698"N, 12°54'48.554"E

Období vzniku: 1730

Architekt: sochař Zeidler

Materiál: pískovec

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 23322/4-860

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1730 před hlavním průčelím děkanského kostela sv. Jáchyma na tehdejším Kostelním náměstí (Kirchen Platz) v severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). Autorem plastiky byl ostrovský sochař Zeidler, který vytvořil rovněž nedaleký sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Socha stávala v sousedství budovy radnice při bývalém mostku hlavní silnice na Boží Dar přes místní potok, pravý přítok Jáchymovského potoka (Plattnergraben). Při úpravách náměstí v průběhu 19. století však byly všechny vodní toky protékající středem města svedeny do potrubí v podzemí a mostek byl zbořen. Dne 3. května 1958 byla socha sv. Jana Nepomuckého zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 23322/4-860.

 

Popis objektu

Vrcholně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci dosahuje celkové výšky 4 metrů. Původně polychromovaná, vrcholová figurální plastika v podživotní, zhruba ¾ velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu, klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě, kolem které měl původně umístěno pět hvězd. V levé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si pravou rukou podpírá na prsou. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta. Socha je postavena na nízkém profilovaném soklu na trojbokém půdorysu s konkávně zprohýbanými stěnami.

Vrcholová plastika se soklem je umístěna na vrcholu pískovcového podstavce trojbokého půdorysu s konkávně zprohýbanými stěnami, mohutnou profilovanou vynesenou horní krycí deskou a mohutnou profilovanou patkou. Stěny profilovaného podstavce jsou zdobeny jednoduchými geometrickými rámci. Barokně zprohýbané zkosené vrcholy trojúhelníka jsou členěny pilastrovými nárožními obstávkami. Podstavec je postaven na dvou žulových profilovaných stupních trojbokého půdorysu s projmutými hranami a zkosenými vrcholy.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého na výřezu z rytiny z roku 1863
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | pískovcová plastika na trojbokém podstavci - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana sochy sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
 
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholová figurální plastika světce - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jáchymov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově - říjen 2013
 

Použitá literatura

Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 223
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 100

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz