přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jáchymov - špitál

Jáchymov - špitál

Jáchymov - špitál |
 

Obec: Jáchymov (Sankt Joachimsthal)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°21'49.684"N, 12°55'20.347"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Renesanční budova špitálu byla vystavěna roku 1530 v sousedství špitálního kostela Všech Svatých z let 1516-1533 ve stráni nad městským hřbitovem z roku 1530 nad středem města Jáchymov (St. Joachimsthal). V letech 1558-1566 působil jako ředitel špitálu Franz Rener. Později byla budova zbarokizována. Někdy v 60. či 70. letech 20. století však byla budova bývalého špitálu zbořena.

 

Popis objektu

Jednoduchá obdélná renesanční budova krytá vysokou sedlovou střechou pokrytou lepenkou. Oba štíty bývaly prkenné. Stěny budovy bývaly hladce omítnuty, bez členění. V severozápadním průčelí býval umístěn renesanční portál z roku 1566. Obdélný, polokruhově zakončený vchod býval po stranách rámován pilastry s dříkem zdobeným ve výplni stoupajícím révovým ornamentem. Na krčku bývala rozeta. Nad hlavicemi pilastrů bývala bezprostředně položena stejně profilovaná římsa, později na obou stranách uražená. Nad římsou bývala umístěna deska s reliéfním nápisem: „VON ∙ DEINEN ∙ GVTER ∙ HILF ∙ DEM ∙ ARMEN ∙ VND ∙ WENDE ∙ DICH ∙ NICHT ∙ VON ∙ ARMEN ∙ | SO ∙ WIRT ∙ DICH ∙ GOT ∙ WIDER ∙ GNEDIG ∙ ANSEHEN ∙ TOBIAS ∙ - AM ∙ 4. REICHE ∙ DEM ∙ | ARMEN ∙ DEINE ∙ HAND ∙ AVF ∙ DAS ∙ DV ∙ REICHLICH ∙ GESEGNET ∙ WERDEST ∙ 1566 ∙ “ Po levé straně nápisu byl ve štítku monogram „H O“, který se objevoval i na pečetidlech špitálníků. Na vrcholu portálu býval segmentový štítový nástavec, v jehož středu byl neumělecky vyveden, později poškozený reliéf krucifixu a po obou stranách citáty z bible: „ALSO ∙ HAT ∙ | GOT ∙ DIE ∙ WEL | T ∙ GELIEBET ∙ DAS ∙ ER ∙ SEI | NEN ∙ EINIGEN ∙ SON ∙ | GAB ∙ AVF ∙ DAS ∙ ALLE ∙ DIE ∙ | AN ∙ IHN ∙ | GLAVBEN ∙ NICHT ∙ | VERLOREN ∙ WERDEN ∙ | SONDERN ∙ DAS ∙ EWI | GE ∙ LEBEN ∙ HABEN ∙ IOH ∙ 3“ Vpravo od portálu byla ve zdi umístěna destička s nápisem: „FRANCZ RENER | SPITTEL ∙ | MEISTER“. Budova špitálu byla spojena se sousedním kostelem nízkou ohradní zdí se segmentovým vchodem bez dveří.

Středem budovy procházela chodba, do které ústily dveře jednotlivých pokojů umístěných po obou stranách.

 

Fotodokumentace

Jáchymov - špitál | budova špitálu v sousedství kostela Všech Svatých na výřezu horní mapy Jáchymova z roku 1593
Jáchymov - špitál | budova špitálu v Jáchymově v době před rokem 1945
Jáchymov - špitál | jáchymovský špitál na fotografii z 2. poloviny 20. století
Jáchymov - špitál | portál v severozápadní průčelí roku 1913
Jáchymov - špitál | špitál na císařském otisku stabilního katastru z roku 1842
 

Použitá literatura

Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 87/89

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz