přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jakubov - pomník obětem 1. světové války

Jakubov - pomník obětem 1. světové války

Jakubov - pomník obětem 1. světové války | Jakubov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od doupovského sochaře Vinzenze Hackera nechali vztyčit v roce 1922 místní obyvatelé v sousedství budovy obecní školy čp. 70 uprostřed vsi Jakubov (Jokes). Slavnostní odhalení pomníku padlým proběhlo v neděli 24. září 1922. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V roce 1997 byl poté zchátralý pomník celkově renovován nákladem německých rodáků.

 

Objekt: pomník v podobě stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jakubov (Jokes)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v zahradě bývalé školy čp. 70 uprostřed vsi

GPS: 50°18'30.987"N, 13°2'11.719"E

Období vzniku: 1922

Architekt: Vinzenz Hacker

Stavebník: obec Jakubov

Slavnostní odhalení: 24. září 1922

Materiál: žula

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1997

Evidence válečných hrobů: CZE-4106-10045

Stav: zachovalé

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechali vybudovat v roce 1922 místní obyvatelé v sousedství budovy obecní školy čp. 70 uprostřed vsi Jakubov (Jokes). Autorem pomníku byl kamenický mistr a sochař Vinzenz Hacker z Doupova, který za své dílo obdržel odměnu 5.000 korun. Celkové náklady na zřízení pomníku pak činily 8.000 korun. Pomník byl vytvořen na připomínku 24 padlých občanů vsi na frontách 1. světové války.

Slavnostní odhalení pomníku padlým proběhlo v neděli 24. září 1922 za hojné účasti místních obyvatel. Již v 10 hodin dopoledne proběhla v ovocné zahradě starosty obce Wenzla Göhlera polní mše. V jednu hodinu odpoledne nastoupili před pomníkem žáci místní školy, zástupci obce a členové nejrůznějších spolků. Samotného odhalení pomníku se ujal předseda slavnostního výboru Wenzel Sacher. Následně byl pomník za doprovodu hudby vysvěcen velichovským farářem Johannem Frankem a k objektu byly položeny věnce a květiny. Žák místní školy přednesl báseň „Mrtvý voják“ a kapela zahrála skladbu "Modlitba před bitvou".

Čestný předseda slavnostního výboru místní učitel a válečný veterán Franz Regal poté pronesl děkovnou řeč. Mezi dalšími řečníky byl i místní předseda komunistů bývalý polní seržant Johann Eibisch. Velký mužský sbor složený z obou místních pěveckých spolků Männergesangverein a Arbeitersängerbund poté přednesl píseň míru. Před pomníkem poté prošel průvod složený ze školní mládeže, členů zúčastněných spolků a institucí a válečných veteránů. Sváteční den byl zakončen zahradní slavností.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V roce 1997 byl zchátralý pomník celkově renovován nákladem německých rodáků a doplněn novými nápisovými deskami, doplněnými rovněž připomínkou obětí 2. světové války.

 

Popis objektu

Pomník v podobě vysoké žulové stély je završen trojicí plastických koulí navršených do pyramidy. V horní části čelní pohledové strany stély je vyveden plastický reliéfní vavřínový věnec, do jehož vnitřní kruhové plochy je vysekán reliéf železného válečného kříže. V mělkém vpadlém výklenku po ním je vsazena původní černá obdélná nápisová deska s celkem 24 zlacenými jmény padlých vojáků z Jakubova s příslušností k vojenské jednotce:

FR.HERZER,Zgf.J.R.92
JOH.GRIMM,Zgf.J.R.88
JSD.EISENKOLB.Zgf.J.R.92
AL.GÖHLER,Zgf.J.R.92
W.KOPERER,Kop.J.R.92
JOS.RAUSCHER,Gef.L.J.R.9
JOS.RIEHM,L.J.R.9
JOS.ENDERS,L.J.R.9
JOS.WAGNER,J.R.92
W.KÖRNER,L.R.9
ROB.ZÖRKLER,13.Drag.
ED.LORENZ,J.R.88
ERNST WOTAWA,J.R.92
JOS.FÖRSTER,L.R.9
JOS.GÜRSCHICK,J R.92
JOS.GLASER,J.R.92
HEIN.GRIMM,J.R.88
AL.VOHLA,J.R.73
OTTO FEIGL,J.R.92
KARL GÖSCHKA,J.R.92
JOS.KREISL,J.R.92
JOS.GLASER,J.R.92
ERNST GÖHLER,J.R.30
VINZ.LORENZ;Musik.b.Saraj.

Na vystupující hranolové římse při horním okraji mírně odsazené středové části stély je vysekána datace „1914-1918“. V ploše pod ní je připevněna novodobá černá nápisová deska se zlaceným německým pamětním nápisem: „GEWIDMET VOM ORTSTBEIRAT 1922 /
UND FRÜHEREN ORTST BEWOHNERN / *1997*
“ (Věnováno obecní radou 1922 a dřívějšími obyvateli obce - 1997). Na mírně vystupujícím profilovaném středovém polopilíři na čelní straně spodní části stély je osazena úzká novodobá černá nápisová deska se zlaceným německým věnovacím nápisem: „DEN OPFERN / ZUM GEDENKEN / UND / ERINNERUNG / *1939-1945* / MÍR - FRIEDEN“ (Obětem na památku a k připomenutí - 1939-1945 - Mír).

Základnu pomníku tvoří stupňovaný sokl o třech nízkých hranolových stupních. Na prostředním stupni jsou postaveny boční hranolové pilíře završené plastickou koulí. Pomník je postaven na vrcholu vyzděné terasy z opracovaných kamenných kvádrů, osázené zimolezem, břečťanem a dalšími okrasnými rostlinami. Po stranách pomníku roste dvojice vysokých tisů. Přístup na terasu k pomníku je zamezen oplocením.   

 

Fotodokumentace

Jakubov - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války u budovy bývalé národní školy v Jakubově - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | přední strana zachovalého pomníku obětem 1. světové války v Jakubově - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Jakubově - říjen 2013
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | přední strana zachovalého pomníku obětem 1. světové války v Jakubově - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | plastické koule na vrcholu stély - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | deska se jmény padlých - květen 2017
 
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | novodobé věnovací desky - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války u budovy bývalé národní školy v Jakubově - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | terasa pod pomníkem padlým - květen 2017
Jakubov - pomník obětem 1. světové války | vyzděná taresa pod pomníkem obětem 1. světové války v zahradě bývalé národní školy v Jakubově - říjen 2013
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 173.
SOkA (246, MNV Jakubov): Kronika obce Jakubova 1958, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 145-146.
SOkA (467, NŠ Jakubov): Chronik der Schule zu Jokes 1883-1923, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 244-245.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 94.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz