přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Javorná - kaple Panny Marie

Javorná - kaple Panny Marie

Javorná - kaple Panny Marie | Javorná - kaple Panny Marie

Barokní kaple Panny Marie, nazývaná Silniční kaple (Strassen-Kappele), byla vystavěna v průběhu 18. století při silnici do Bochova asi 700 m severně od vsi Javorná (Gabhorn). V roce 1873 byla tehdy již zdevastovaná kaple celkově obnovena a dne 15. srpna 1873 poté znovu slavnostně vysvěcena. Roku 1916 proběhla další rekonstrukce kaple. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1976 byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Javorná (Gabhorn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při silnici do Bochova asi 700 m severně od vsi

GPS: 50°8'25.183"N, 12°57'42.882"E

Období vzniku: 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1976

Rekonstrukce: 1873 a 1916

Znovuvysvěcení: 15. srpna 1873

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Barokní kaple Panny Marie, nazývaná Silniční kaple (Strassen-Kappele) či Bochovská kaple (Buchauer-Kapelle), byla vystavěna patrně v průběhu 18. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně původní cesty stoupající do Bochova asi 700 metrů severně od vsi Javorná (Gabhorn). Kaple v této poloze je prvně zachycena již na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. V zámeckém archivu v Bečově nad Teplou byla uložena pamětní kniha kaple z let 1775-1842. V církevních účtech fary v Bochově z roku 1783 se objevuje fond na údržbu zdejší kaple s majetkem ve výši 44 zlatých, 22 krejcarů a 2 a 7/10 feniků.

Do roku 1789 spadala kaple farou ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Bochově, poté ke kostelu sv. Martina v Javorné. Na počátku čtyřicátých let 19. století byly kolem kaple vybudovány nové serpentiny okresní silnice o dvou obloucích. Hlavní cesta tak nově vedla za kaplí. V následujících desetiletích se však neudržovaná kaple proměnila takřka ve zříceninu.

V roce 1873 byla zdevastovaná kaple Panny Marie pravděpodobně díky darům celkově obnovena a dne 15. srpna 1873 byla poté znovu slavnostně vysvěcena. K obnovené kapli bylo tehdy z Javorné vypraveno procesí věřících. V následujících letech byl poté na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna každoročně ke kapli vyzdobené věnci nesen v procesí mariánský obraz z farního kostela. S narůstajícím věkem javorenského faráře Stefana Freieslebena se tato procesí postupně konala pouze při pěkném počasí, dokud nebyly v průběhu dalších let zcela zastaveny. Pouze ještě v době 1. světové války vyšlo v roce 1915 ke kapli procesí s modlitbami za brzký mír.

V roce 1916 byla v průběhu let několikrát poškozená a vykradená kaple Panny Marie znovu důkladně zrekonstruována. K roku 1921 byla ve fondu oprav kaple, který spravoval místní farní úřad, suma 278 korun a 24 haléřů. K částce každoročně přibývaly menší úroky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Na konci padesátých let 20. století došlo k dalším stavebním úpravám blízké komunikace, zahrnující narovnání oblouků silnice, která nyní vedla těsně za zchátralou kaplí. Někdy mezi léty 1961-1963 byla ze střechy neudržované kaple snesena zvonička. V roce 1976 byla nakonec zdevastovaná kaple snad v souvislosti se stavbou nové silnice do Bochova zbořena.

 

Popis objektu

Jednoduchá kamenná barokní kaple bez oken na obdélném půdorysu o rozměrech 4,02 x 3,4 metru s rovným závěrem, krytá šindelovou valbovou střechou se zvoničkou nad závěrem. Vstupní jižní průčelí kaple, prolomené obdélným vstupem se segmentovým okénkem v nadpraží a předsazeným schodištěm, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s úzkou vysokou nikou v ose. Pod nikou býval původně namalován starý nápis o dvou řádkách, který byl již však na počátku třicátých let 20. století zcela smytý. Vnější stěny kaple býval hladce omítané, bez členění. Vnitřní prostor kaple býval sklenut valenou klenbou. V závěrové stěně býval situován polokruhový výklenek ve štukovém rámu pro umístění plastiky.

 

Fotodokumentace

Javorná - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie při cestě z Javorné do Bochova na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Javorná - kaple Panny Marie | přeložení okresní silnice do Bochova kolem kaple Panny Marie zachycené na mapě stabilního katastru vsi z roku 1842
Javorná - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie při silnici do Bochova na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1878
Javorná - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Javorné na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Javorná - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Javorné na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
Javorná - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Javorné na snímku z roku 1963
Javorná - kaple Panny Marie | půdorys kaple Panny Marie u Javorné podle Antona Gnirse
 

Použitá literatura

Anton GNIRS, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno 1932, s. 107.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 577.
SOkA (1004, AO Javorná): Gemeinde Gedenkbuch Gabhorn 1925-1935, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 56-57.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz