přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Javorná - Rábův mlýn

Javorná - Rábův mlýn

Javorná - Rábův mlýn | Javorná - Rábův mlýn

Vodní mlýn, nazývaný Rábův mlýn (Raben Mühle), stával v údolí potoka Javorná asi 1,7 km jižně od vsi Javorná (Gabhorn). Areál tvořily dva samostatné mlýnské provozy později doplněné pilou. Zadní část areálu přestala být využívána již na počátku 20. století, po roce 1945 byl mlýn opuštěn zcela a postupně se proměnil ve zříceniny. Ve 2. polovině 20. století byly ruiny budov v přední části areálu využity jako podesty pro výstavbu rekreačních chatek.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Javorná (Gabhorn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí potoka Javorná asi 1,7 km jižně od vsi

GPS: 50°9'3.229"N, 12°57'14.497"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Rábův mlýn (Raben Mühle), byl vystavěn v neznámé době v údolí na levém břehu potoka Javorná (Schwarzwasser Bach) na jihozápadním úpatí vrchu Vogelherd (652 m n. m.) asi 1,7 kilometru jižně od vsi Javorná (Gabhorn). Areál Rábova mlýna tvořily dva mlýnské provozy vzdálené za sebou zhruba 200 metrů. Ač ležely již na katastru Javorné, náležely původně oba mlýnské objekty čp. 38 a 39 ke vsi Rybničná (Teichhäuseln). Rábův mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768.

Koncem 18. století vlastnil Rábův mlýn Josef Grössler a k roku 1804 převzal provoz Winzenz Grössler. V první polovině 19. století vznikla nad zadním areálem na oblíbeném výletním místě u přírodní památky samota Viklan (Wackelstein). K roku 1842 je krátce jako vlastník připomínán Josef Grund. Podle vepsané poznámky na mapě stabilního katastru z roku 1842 je však již ve vlastnictví mlýna čp. 38 uveden Eduard Syha. V roce 1846 pak přešel mlýn do vlastnictví manželů Engelbarta a Ludmilly Syhových. V polovině 19. století byla v areálu Rábova mlýna provozována také pila na prkna.

K roku 1856 držel Rábův mlýn s pilou mlynářský mistr Engelbert Syha spolu s manželkou Ludmilou, rozenou Riedl z Dlouhé čp. 1. V roce 1870 zdědil mlýn syn Eduard Syha spolu s novomanželkou Annou, rozenou Rott, z Javorné čp. 33. Na konci 19. století byl nedaleko Rábova mlýna na protilehlém břehu potoka při cestě do Německého Chloumku vystavěn později velice oblíbený výletní hostinec „Ruhestein“ s lesní kaplí Panny Marie.

Roku 1914 provozoval zdejší mlýnský provoz s pilou Eduard Syha a po něm manželé Edwin a Maria Syhovi. Pravděpodobně v této době byly oba provozy Rábová mlýna připojeny ke katastru vsi Javorná a získaly nové čp. 65 a 66. Zadní část provozu již však tehdy nebyla patrně využívána a byla opuštěna. Již na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938 je zadní mlýnský objekt se sousední hospodářskou budovou zachyceny ve zříceninách.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byl však provoz mlýnu patrně ukončen. Již na počátku padesátých let 20. století je uváděn v rozvalinách. Roku 1952 byla již hlavní mlýnská budova přední části areálu bez zastřešení, sousední hospodářské budovy stály bez poškození. Podle dalšího leteckého snímku z roku 1961 zůstávalo ze všech objektů areálu bývalého mlýna pouze obvodové zdivo, které postupně zarůstalo náletovými dřevinami. V průběhu druhé poloviny 20. století byly ruiny budov v přední části areálu využity jako podesty pro výstavbu dvou rekreačních chatek. Dnes je celý areál opuštěný, chatky vyrabované a nevyužívané.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu tvořily dva samostatné provozy s vodními koly. Přední část areálu tvořila hlavní velká mlýnská budova na obdélném půdorysu, zděná z lomového kamene a krytá sedlovou střechou. Voda byla přiváděna mlýnským náhonem z původně panského Mlýnského rybníka (Mühlteich), napájeného z potoka Javorná (Schwarzwasser Bach), na vodní kolo na svrchní vodu v lednici na severní straně objektu. Na východní straně areálu byly situované další dvě velké obdélné hospodářské budovy z lomového kamene kryté sedlovými střechami. Na severní straně pak stával menší čtvercový objekt.

Zadní část areálu v prudkém svahu nad levým břehem potoka tvořily dvě budovy z lomového kamene. Voda byla přiváděna mlýnským náhonem zleva do lednice na severní straně hlavního severního mlýnského objektu s kolem na svrchní vodu a následně spádem odtékala do potoka.

 

Fotodokumentace

Javorná - Rábův mlýn | oba mlýnské provozy Rábova mlýna na potoce Javorná na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Javorná - Rábův mlýn | oba mlýnské provozy Rábova mlýna na výřezu z povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Javorná z roku 1842
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu Rábova mlýna s jedním mlýnským na výřezu z mapy stabilního katastru vsi Javorná z roku 1842
Javorná - Rábův mlýn | zadní část areálu Rábova mlýna s jedním mlýnským kolem pod samotou Wackelstein na mapě stabilního katastru z roku 1842
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu Rábova mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny opuštěné zadní části areálu Rábova mlýna na leteckém snímku z roku 1938
Javorná - Rábův mlýn | areál Rábova mlýna u Javorné uváděný jako v rozvalinách na topografické mapě z roku 1952
Javorná - Rábův mlýn | hlavní mlýnská budova předního areálu Rábova mlýna bez zastřešení na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
 
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny objektů přední části areállu bývalého Rábova mlýna u Javorné na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny objektů zadní části areállu bývalého Rábova mlýna u Javorné na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné s rozvalinami provozních budov od severu - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné s rozvalinami provozních budov - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | provizorně zastřešená mlýnice bývalé hlavní mlýnské budovy Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | otvory pro převody mlýnského provozu v bývalé mlýnici Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | interiér provizorně zastřešené mlýnice bývalé hlavní mlýnské budovy Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | zříceniny bývalé hlavní mlýnské budovy Rábova mlýna s odvodním kanálem z lednice - březen 2017
 
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny menší provozní bodovy na severní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné s rozvalinami provozních budov od severovýchodu - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny větší kamenné hospodářské budovy na východní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny větší kamenné hospodářské budovy na východní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny větší kamenné hospodářské budovy na východní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny větší kamenné hospodářské budovy na východní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny větší kamenné hospodářské budovy na východní straně přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | mlýnský kámen ze zaniklého mlýnského provozu Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
 
Javorná - Rábův mlýn | jedna z rekreačních chatek vystavěná na rozvalinách objektů přední části areálu zaniklého Rábova mlýna - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | přední část areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné s rozvalinami provozních budov od severu - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | rozvaliny hlavní mlýnské budovy v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | zříceniny provozních objektů v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
 
Javorná - Rábův mlýn | zříceniny provozních objektů v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | zříceniny provozních objektů v zadní části areálu zaniklého Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | bývalý mlýnský náhon k zadní části areálu Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
Javorná - Rábův mlýn | bývalý mlýnský náhon k zadní části areálu Rábova mlýna u Javorné - březen 2017
 

Použitá literatura

SOkA (1004, AO Javorná): Gemeinde Gedenkbuch Gabhorn 1925-1935, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 191.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz