přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského

Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského

Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského

Pozdně barokní kostel sv. Antonína Paduánského nechal vystavět v roce 1779 tehdejší majitel nejdeckého panství hrabě Ludwig Hartig na jihovýchodním konci návsi uprostřed vsi Jelení (Hirschenstand). V roce 1832 byl kostel klasicistně upraven. Po roce 1945 však přestal být udržován a postupně chátral. Následně sloužil jako úkryt pro krávy a někdy po roce 1963 byl zbořen. Dnes stojí na místě zničeného kostela stylizovaný památník z roku 1993.

 

Objekt: pozdně barokní kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jelení (Hirschenstand)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na jihovýchodním konci návsi uprostřed vsi

GPS: 50°23'45.259"N, 12°40'12.783"E

Období vzniku: 1779

Architekt: neznámý

Stavebník: hrabě Ludwig Hartig

Přestavba: 1832 klasicistně upraven

Období devastace: 50. léta 20. století

Demolice: po roce 1963

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní kostel sv. Antonína Paduánského nechal vystavět v roce 1779 tehdejší majitel nejdeckého panství hrabě Ludwig Hartig podle návrhu neznámého architekta na jihovýchodním konci návsi uprostřed vsi Jelení (Hirschenstand). Kostel býval zpočátku filiálním ke kostelu sv. Martina v Nejdku. Dne 4. října 1779 následně hrabě Ludwig Hartig ke kostelu dosadil kaplana. V roce 1786 poté získal zdejší kostel vlastního faráře. Ke zdejší farnosti byla připojena kromě Jelení také ves Chaloupky (Neuhaus). V roce 1832 byl kostel klasicistně upraven a patrně vybaven novým mobiliářem. V průběhu druhé poloviny 19. století byla pod kostelem vystavěna nová budova školy a fary. Roku 1914 postavil pražský varhanář Jindřich Schiffner v kostele nové varhany.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení kostela bylo následně rozkradeno či zničeno. V souvislosti se začleněním do pohraničního pásma nebyla již nikdy znovu zcela dosídlena a původní zástavba byla postupně bořena. Roku 1955 byla úředně zrušena zdejší farnost. V průběhu padesátých let 20. století měl opuštěný kostel po úmyslném zapálení částečně vyhořet. Interiér zdevastovaného kostela poté sloužil jako úkryt krav na sousedních pastvinách před nepřízní počasí. Krovy kostela se tehdy vyřezávaly na palivové dříví.

Před průjezdem cyklistického Závodu míru v šedesátých letech 20. století přijela ženijní rota a „uklízela“ okolí. Kolem kostela mezi stavbou a hřbitovem provedla buldozerem hluboký zářez tak, že vzala i část hřbitova. Rýha obnažila rakve a kosterní pozůstatky. Následně vojáci kostel odstřelili a zahrnuli do zářezu a následně zarovnali s terénem. Dnes jsou stopy po kostele v terénu málo rozpoznatelné.

V roce 1993 vztyčili němečtí rodáci ze vsí Jelení a Chaloupky na místě strženého kostela Antonína Paduánského památník na zničenou ves s kostelem a obětem světových válek v podobě malé kapličky a stylizovaného oltáře. Dne 15. května 1993 byl památník slavnostně vysvěcen.

 

Popis objektu

Neorientovaný jednolodní pozdně barokní kostel s obdélnou lodí a připojeným užším obdélným, trojboce uzavřený presbytářem, krytý šindelovou valbovou střechou. Nad vstupním severozápadním průčelím se tyčila hranolová zvonová věž zakončená cibulovou bání s otevřenou šestibokou sloupkovou lucernou s makovicí a dvouramenným křížem na hrotnici. Při severní straně presbytáře byla připojena obdélná sakristie.

Trojosé vstupní severozápadní průčelí v podobě předstupujícího rizalitu podvěží bývalo prolomeno obdélným portálem vchodu s profilovaným klasicistním trojúhelným frontonem a velkým polokruhovým oknem v ose nad ním. Přední strana zvonového patra věže byla otevřeny vysokým obdélným, polokruhově zakončeným oknem, boční strany nízkými půlkruhovými okny. Pod střechou věže byly ne všech čtyřech stranách situovány kruhové ciferníky věžních hodin. Boční stěny rizalitu byly prolomeny dvěma kruhovými okénky nad sebou, osvětlujícími prostor schodiště.

Podélné stěny lodi kostela bývaly prolomeny trojicemi výše položených, nízkých obdélných, polokruhově zakončených oken. V ose jižní stěny byly situován obdélný portál bočního vchodu s přesazeným schodištěm. Boční stěny presbytáře a závěru byly prolomeny úzkými obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Vnější stěny kostela bývaly členěny širokými lizénovými rámci a završeny vysazenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor lodi a presbytáře býval zaklenut velenými klenbami na pásech.

Vnitřní zařízení kostela pocházelo z doby stavby kostela v klasicistním stylu. Varhany pocházely z roku 1914 od pražského varhanáře Jindřicha Schiffnera.

 

Fotodokumentace

Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | kostel sv. Antonína Paduánského se hřbitovem v Jelení na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1842
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | farní kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení od západu na výřezu z historické pohlednice od Ruperta Fuchse z roku 1927
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | vstupní průčelí kostela sv. Antonína Paduánského v Jelení na výřezu z historické pohlednice od Ruperta Fuchse z roku 1927
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení od jihu na výřezu z historické pohlednice od Ruperta Fuchse z roku 1927
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | děti s učitelem na školní zahradě za kostelem na historickém snímku z době před rokem 1945
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | interiér farního kostela sv. Antonína Paduánského v Jelení na snímku z doby před rokem 1945
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | interiér farního kostela v Jelení před rokem 1945
 
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | opuštěný kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení od jihu po demolici sousední školy a fary v 50. letech 20. století
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | opuštěný kostel v Jelení v 50. letech 20. století
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | vyrabovaný s zpustošený interiér opuštěného kostela sv. Antonína Paduánského v Jelení v 50. letech 20. století
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | kostel sv. Antonína Paduánského v Jelení před demolicí na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1963
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | místo strženého kostela sv. Antonína Paduánského ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | památník na místě strženého kostela ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | památník na místě strženého kostela ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | památník na místě strženého kostela ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
 
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | novodobá výklenková kaplička - duben 2019
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | místo strženého kostela sv. Antonína Paduánského ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
Jelení - kostel sv. Antonína Paduánského | místo strženého kostela sv. Antonína Paduánského ve zvětší části zaniklé vsi Jelení - duben 2019
 

Použitá literatura

Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 94.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2004, s. 63-64.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha 1977, s. 580.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 65.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 81.
Lubomír TOMŠÍ, Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska, Sokolov 1998, s. 24.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz