přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jeřeň - Joštův mlýn

Jeřeň - Joštův mlýn

Jeřeň - Joštův mlýn | Jeřeň - Joštův mlýn

Rustikální vodní mlýn, nazývaný Joštův mlýn (Jobstmühle), nechali vybudovat v nezjištěné době majitelé valečského panství pod hrází rybníka na pravém břehu Mlýneckého potoka asi 1,7 km východně od vsi Jeřeň (Girschen). Majitelé valečského zboží následně mlýn pronajímali jednotlivým mlynářům. Po roce 1945 byl mlýn zkonfiskován na základě Benešových dekretů a mlýnský provoz ukončen. V polovině 60. let 20. století proběhla demolice budov zaniklého mlýna.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jeřeň (Girschen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod hrází rybníka na pravém břehu Mlýneckého potoka asi 1,7 km východně od vsi

GPS: 50°10'4.561"N, 13°16'55.368"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: polovina 60. let 20. století

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Rustikální vodní mlýn, nazývaný Joštův mlýn (Jobstmühle), nechali vybudovat v nezjištěné době patrně majitelé valečského panství podle návrhu neznámého architekta pod hrází rybníka na pravém břehu Mlýneckého potoka asi 1,7 kilometru východně od vsi Jeřeň (Girschen). Mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768 s názvem Justmühle. Na mapě stabilního katastru vsi Jeřeň z roku 1841 je Joštův mlýn čp. 122 zakreslen s jedním vodním kolem. Držitelem mlýna byl tehdy mlynář Florian Swoboda z Valče. V Sommerově topografii z roku 1847 je uváděn Joštův mlýn ležící ¼ hodiny jižně od Valče. K roku 1930 je jako provozovatel mlýna s jedním mlýnským kolem uváděn Al. Frägner. V době před rokem 1945 měl Joštův mlýn čp. 35 měl od posledního majitele valečského zboží hraběte Dr. Jana Larisch-Mönnich pronajat mlynář Franz Tellisch.

Po konci druhé světové války byl mlýn poslednímu majiteli zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Následně již nebyl obydlen a mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Již na snímku vojenského leteckého mapování z července roku 1952 se nacházela hlavní mlýnská budova bez zastřešení. V polovině šedesátých let 20. století následně proběhla demolice nadzemních obvodových zdí budov zaniklého mlýnského areálu. Dnes se v prostoru zaniklého Joštova mlýna pod hrází dosud exitujícího rybníka nachází pouze zavalené klenuté sklepy hlavní mlýnské budovy a kamenné zdi vymezující koryto Mlýneckého potoka.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu tvořila velká hlavní mlýnská budova ze spalného materiálu, patrně hrázděná, na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Objekt byl v severní části podsklepen kamennými, valeně zaklenutými prostorami. Voda na mlýnské kolo v lednici situované v jihovýchodní části budovy byla přiváděna od západu přepadem přes hráz rybníku. K roku 1930 je mlýnský provoz s jedním mlýnským kolem na svrchní vodu uváděn s hltností 105 l/s, spádem 5 metrů a výkonem 4,55 koňské síly.

Východně od hlavní mlýnské budovy byla situována menší budova z lomového kamene na obdélném půdorysu, sloužící patrně jako kolna. Jižní část areálu uzavírala původně velká dřevěná stodola na obdélném půdorysu, zachycená na mapě stabilního katastru z roku 1841, později však patrně snesená.

 

Fotodokumentace

Jeřeň - Joštův mlýn | Joštův mlýn u Jeřeně na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Jeřeň - Joštův mlýn | Joštův mlýn na výřezu povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Jeřeň z roku 1841
Jeřeň - Joštův mlýn | Joštův mlýn u Jeřeně na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1879
Jeřeň - Joštův mlýn | areál Joštova mlýna u Jeřeně na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Jeřeň - Joštův mlýn | zříceniny Joštova mlýna u Jeřeně na snímku vojenského leteckého mapování - srpen 1958
Jeřeň - Joštův mlýn | zříceniny Joštova mlýna u Jeřeně na snímku vojenského leteckého mapování - srpen 1962
Jeřeň - Joštův mlýn | areál zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně pod hrází rybníka - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | areál zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně pod hrází rybníka - duben 2023
 
Jeřeň - Joštův mlýn | areál zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně pod hrází rybníka - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | rybník tvořící původně retenční nádrž Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | rybník tvořící původně retenční nádrž Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | rybník tvořící původně retenční nádrž Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | hráz rybníka nad areálem zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | areál zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně pod hrází rybníka - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | obezděné koryto Mlýneckého potoka v areálu zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | obezděné koryto Mlýneckého potoka v areálu zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
 
Jeřeň - Joštův mlýn | obezděné koryto Mlýneckého potoka v areálu zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | obezděné koryto Mlýneckého potoka v areálu zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | obezděné koryto Mlýneckého potoka v areálu zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | místo zbořené hlavní mlýnské budovy zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | místo zbořené hlavní mlýnské budovy zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | propadlé klenutí suterénu hlavní mlýnské budovy zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
Jeřeň - Joštův mlýn | propadlé klenutí suterénu hlavní mlýnské budovy zaniklého Joštova mlýna u Jeřeně - duben 2023
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 256.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 33.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 172.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz