přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jeřeň - kaple sv. Huberta

Jeřeň - kaple sv. Huberta

Jeřeň - kaple sv. Huberta |

Novodobou kapli sv. Huberta vystavěli v roce 2010 členové Mysliveckého sdružení Hájenka z Kostrčan na krásném rozhledovém místě při polní cestě na velké louce nad samotou Kamýk jihovýchodně od vsi Jeřeň (Girschen). Stavbu kaple financoval majitel zdejší soukromé honitby Ing. Ladislav Broum. V sobotu 4. prosince 2010 byla následně kaple slavnostně vysvěcena žlutickým farářem Petrem Řezáčem.

 

Objekt: novodobá kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jeřeň (Girschen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na velké louce nad samotou Kamýk jihovýchodně od vsi

GPS: 50°9'46.815"N, 13°16'26.920"E

Období vzniku: 2010

Architekt: neznámý

Stavebník: Myslivecké sdružení Hájenka z Kostrčan

Slavnostní vysvěcení: 4. prosince 2010

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Novodobou kapli sv. Huberta vystavěli v roce 2010 členové Mysliveckého sdružení Hájenka z Kostrčan podle návrhu neznámého architekta na krásném rozhledovém místě při polní cestě na velké louce nad bývalou osadou Kamýk (Jamiken) pod vrchem Orlík (Adlerberg či Adelsberg) jihovýchodně od vsi Jeřeň (Girschen). S myšlenkou výstavby kaple jako duchovního centra zdejší honitby přišel hospodář sdružení Libor Střeska. Základní kámen kaple byl následně položen na počátku léta roku 2010. Stavbu kaple financoval majitel zdejší soukromé honitby Ing. Ladislav Broum.

V sobotu 4. prosince 2010 byla následně kaple po hlavním honu za zvuků mysliveckých fanfár slavnostně vysvěcena žlutickým farářem Petrem Řezáčem za asistence členů Řádu sv. Huberta. Slavnosti se zúčastnilo na 80 účastníků lovu a dalších zhruba 50 obyvatel okolních vsí. V průběhu roku 2011 poté členi sdružení vysadili v blízkosti kaple několik stromů a vybudovali lavičky.

 

Popis objektu

Novodobá hranolová kaple z tvárnic na obdélném podélném půdorysu s rovným závěrem, krytá sedlovou střechou s pálenou krytinou. Základnu obvodových zdí kaple tvoří rozšířená patka. Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno otevřeným obdélným, polokruhově zakončeným portálem s klenákem. Na římse nad portálem je umístěn nápis: „Svatý Hubert“ a na středovém klenáku datace „2010“. Kaple je bez oken. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění, završené profilovanou vynesenou korunní římsou pod střechou s vybíhajícími krátkými zdobenými vertikálními římsami v nárožích.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý. Při závěrové stěně je vyzděn jednoduchý oltářní pult. Podlaha kaple je tvořena spárovanou kamennou dlažbou. Na závěrové vnitřní stěně kaple je zavěšen novodobý obraz sv. Huberta od Ing. Františka Švamberka z roku 2010.

 

Fotodokumentace

Jeřeň - kaple sv. Huberta | stavba novodobé kaple sv. Huberta u Jeřeně v létě roku 2010
Jeřeň - kaple sv. Huberta | slavnostní vysvěcení kaple sv. Huberta dne 4. prosince 2010
Jeřeň - kaple sv. Huberta | novodobá kaple sv. Huberta v polích u Jeřeně - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | vstupní východní průčelí kaple sv. Huberta - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | vstupní průčelí kaple sv. Huberta - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | interiér kaple sv. Huberta - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | oltářní obraz sv. Huberta z roku 2010
Jeřeň - kaple sv. Huberta | novodobá kaple sv. Huberta v polích u Jeřeně - září 2013
 
Jeřeň - kaple sv. Huberta | kaple sv. Huberta od jihovýchodu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | jižní průčelí novodobé kaple sv. Huberta - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | kaple sv. Huberta od jihozápadu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | závěr kaple od jihozápadu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | závěrová stěna kaple sv. Huberta od jihozápadu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | závěrová stěna kaple sv. Huberta od západu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Huberta | novodobá kaple sv. Huberta v polích u Jeřeně - září 2013
 

Použitá literatura

Švamberk, F. 2011: Svatohubertská kaplička v honitbě Kostrčany, In.: Myslivecký zpravodaj 4/2011, Karlovy Vary, 11/12

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz