přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého

Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého

Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého |

Barokní kapli sv. Jana Nepomuckého nechal vystavět v roce 1705 hrabě Jan Kryštof Kager ze Štampachu na rozcestí k dnes již zaniklému Joštovu mlýnu při silnici z Valče do Skytal východně od vsi Jeřeň (Girschen). Autorem projektu byl patrně italský architekt Giovani Antonio Bianno Rossa Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Během 2. poloviny 20. století byla kaple postupně přivedena do havarijního stavu. V letech 2013-2014 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci zdevastované kaple.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Jeřeň (Girschen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při silnici z Valče do Skytal asi 1,5 km východně od vsi

GPS: 50°10'5.453"N, 13°16'45.953"E

Období vzniku: 1705

Architekt: Giovani Antonio Bianno Rossa

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2013-2014

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní kapli sv. Jana Nepomuckého nechal vystavět patrně v roce 1705 tehdejší vlastník zdejšího panství hrabě Jan Kryštof Kager ze Štampachu snad na místě starší kaple na bývalém rozcestí k dnes již zaniklému Joštovu mlýnu (Jobstmühle) při levé straně silnice z Valče do Skytal asi 1,5 kilometru východně od vsi Jeřeň (Girschen). Autorem projektu na stavbu kaple byl pravděpodobně italský architekt Giovani Antonio Bianno Rossa, štampachovský architektus, působící ve Valči od roku 1701 původně jako polír architekta Francesca Barelliho. Kaple tak byla zahrnuta do komplexu barokního zámeckého areálu s širšími přesahy do okolí. Podle záznamů někdejšího valečského kronikáře Karla Lorenze byla původní kaple v těchto místech vystavěna již v roce 1630. Farou spadala ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele ve Valči.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní vybavení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Během druhé poloviny 20. století byla neudržovaná kaple postupně přivedena do havarijního stavu. Okolí kaple zarostlo náletovými křovinami, které vyrůstaly rovněž z vrcholu klenby. V roce 1994 byla provedena regionálním historikem Alfredem Zeischkou dokumentace zchátralé stavby. Na konci devadesátých let 20. století provedla obec Valeč provizorní statické zajištění stavby. Praskající obvodové zdivo kaple bylo tehdy stěženo ocelovými lany a klenba portálu podepřena dřevěnou vzpěrou. Zchátralá kaple není dnes zapsána v katastru nemovitostí, pozemková parcela p. č. 611/1 pod objektem patří Ing. Ladislavu Broumovi z Jeřeně.

V letech 2013-2014 přistoupilo občanské sdružení Terra incognita k záchraně a celkové rekonstrukci zdevastované kaple sv. Jana Nepomuckého s celkovým nákladem 244 tisíc korun za přispění 199.800 Kč z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Místní akční skupiny Vladař, 44.200 Kč z rozpočtu obce Valeč a příspěvku Ing. Ladislava Brouma. Při obnově kaple bylo vycházeno z podkladů Alfreda Zeischky, podle jehož kreseb vznikla podoba vstupní mříže či tvar střechy. Podle dendrologického průzkumu vzorků dřeva nalezeného uvnitř stavby byla datace výstavby objektu určena do roku 1705 či krátce poté.

Během záchranných prací bylo provedeno kompletní odstranění vegetace v okolí kaple, zdivo kaple bylo staženo novým ocelovým pásem a zaplotována trhlina v závěrové stěně, vyspravena byla kupole a dozděno a vyspárováno zvětralé zdivo včetně korunní římsy. Během podzimu roku 2013 byla kaple nově omítnuta. V létě roku 2014 byla vynesena nová šindelová střecha, jejíž přesný tvar byl vymodelován pomocí 3D techniky. Následně byla do vstupu osazena kovaná mříž a kaple nově natřena. Dne 4. října 2014 byla poté obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého u Jeřeně slavnostně znovu vysvěcena.

 

Popis objektu

Plochá hranolová barokní kaple bez oken na podélném obdélném půdorysu 3,8 x 2,9 metru, širší než hlubší, s rovným závěrem, krytá šindelovou zvonovitou střechou s hrotnicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Konstrukce kaple, vyzděné z lomového kamene kombinovaného s pálenými cihlami a cihelnými tvarovkami, dosahují výšky 3,9 metru. Vstupní severní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, uzavřeným původně kovanou ozdobnou mříží, s pilastry po stranách, s terakotovými hlavicemi zdobenými plastickými reliéfními hlavami andílků. V horní třetině průčelní stěny býval umístěn terakotový pás se štukovým vlysem s listovým dekorem. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple na čtvercovém půdorysu o rozměrech 1,40 x 1,40 metru je zaklenut cihlovou neckovou kupolí. V závěrové stěně kaple je situován polokruhový výklenek, široký 86 cm a hluboký 28 cm, zaklenutý konchou. V postraních stěnách jsou zapuštěny o něco menší polokruhové niky, široké 84 cm a hluboké 26 cm. Vnitřní stěny kaple bývaly zdobeny nástěnnými malbami z počátku 18. století se šablonovým dekorem. Podlaha kaple je kryta cihlovou dlažbou.

 

Fotodokumentace

Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 1990
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 2001
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 2004
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaná barokní kaple v roce 2004
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaná barokní kaple v roce 2004
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěr zchátralé kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 2004
 
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaná barokní kaple v roce 2011
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaná kaple sv. Jana Nepomuckého v zimě roku 2012
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého během rekonstrukce - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od severu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | cihlová necková kupole v interiéru kaple - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaný interiér kaple - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí zchátralé kaple - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od severozápadu - září 2013
 
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého během rekonstrukce - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | západní boční stěna kaple - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěrová jížní stěna kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od jihovýchodu - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého během rekonstrukce - září 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | nově omítnutá kaple sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | budování nově šindelové střechy kaple - červenec 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | průběh rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2014
 
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 4. října 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 4. října 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 4. října 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého u Jeřeně - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | rekonstruovaná kaple od severovýchodu - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí kaple sv. Jana Nepomuckého - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | fragmenty výmalby z počátku 18. století - listopad 2014
 
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí kaple sv. Jana Nepomuckého - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple od severozápadu - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | rekonstruovaná kaple od severozápadu - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | boční stěna kaple sv. Jana Nepomuckého - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | západní stěna kaple - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple od jihozápadu - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | jižní závěrová stěna rekonstruovaná kaple - listopad 2014
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od jihovýchodu - listopad 2014
 
Jeřeň - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého u Jeřeně - listopad 2014
 

Použitá literatura

Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 396
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 259

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz