přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény

Původně menší kamennou barokní kapli sv. Máří Magdalény z počátku 18. století na krásném vyhlídkovém asi 400 m severozápadně od vsi Kamenice (Steinbach) nechal pozdně barokně rozšířit tehdejší vlastník zdejšího zboží hrabě František Václav Nostic. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala, v 60. letech 20. století již zbývalo z bývalé kaple pouze částečně pobořené obvodové zdivo. V roce 2007 proběhla celková obnova pobořené kaple.

 

Objekt: barokní, pozdně barokně rozšířená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kamenice (Steinbach)

Okres: Sokolov

Poloha: na vrchu U Kaple asi 400 m severozápadně od vsi

GPS: 50°7'56.228"N, 12°38'24.965"E

Období vzniku: počátek 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 50. léta 18. století pozdně barokně

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: srpen-listopad 2007

Znovuvysvěcení: 22. července 2008

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně menší kamenná barokní kaple sv. Máří Magdalény byla vystavěna patrně již na počátku 18. století podle návrhu neznámého architekta na krásném vyhlídkovém na vrchu Kapellen Knock asi 400 metrů severozápadně od vsi Kamenice (Steinbach). V roce 1753 zdejší zboží zakoupil hrabě František Václav Nostic, který nechal přestavět zdejší renesanční tvrz na lovecký zámeček.  V padesátých letech 18. století patrně rovněž nechal pozdně barokně rozšířit původní kapli podle návrhu neznámého architekta. Kaple stála na panských pozemcích a od loveckého zámečku ke kapli na nedalekém vrchu cesta lemovaná alejí.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění území do nově vzniklého Vojenského výcvikového prostoru Prameny v roce 1950 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Již v šedesátých letech 20. století zbývalo z bývalé kaple pouze částečně pobořené obvodové zdivo, střecha včetně krovu chyběly úplně.

V roce 2007 přistoupilo město Březová k celkové obnově pobořené kaple sv. Máří Magdalény s celkovým nákladem 906.956 Kč za přispění z prostředků programu Podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 548.100 Kč. Během rekonstrukčních prací, které probíhaly od srpna do listopadu roku 2007, bylo obnoveno obvodové zdivo kaple do původní výše kamenným a cihlovým zdivem, vynesen nový krav a položena šindelová střecha. Stěny kaple omítnuty a upraven interiér kaple. Dne 22. července 2008 byla poté obnovená kaple sv. Máří Magdalény slavnostně vysvěcena plzeňským generálním vikářem Robertem Falkenauerem.

 

Popis objektu

Neorientovaná barokní, pozdně barokně rozšířená zděná kaple z lomového kamene a cihel na obdélném půdorysu o rozměrech asi 3,2 x 6,2 metru s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou šindelovou střechou s dřevěným křížem ve vrcholu štítu. Jihozápadní vstupní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vstupem s jednoduchým žulovým ostěním, uzavřeným dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s proskleným světlíkem s zdobnými kovanými mřížemi. V omítce trojúhelného štítu je vsazena drobná figurální reliéfní plastika Panny Marie.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Menší obdélná okénka, prosvětlující oddělený prostor presbytáře, jsou situována v jeho boční stěnách. Všechna okna jsou opatřena zdobnými kovanými mřížemi. Vnější stěny kaple jsou nad soklem z režného kamenného zdiva hladce omítané, bez členění.

Vnitřní prostor přistavěné části, tvořící loď kaple, je plochostropý, krytý omítaným stropem. Presbytář, zaujímající celý vnitřní prostor původní barokní kaple, je oddělen původní průčelní zdí, prolomenou obdélným, polokruhově zakončeným vstupem, uzavřeným dnes dvoukřídlou zdobnou kovanou mříží. V závěrové stěně presbytáře je situována mělká obdélná, polokruhově zakončená oltářní nika s žulovým parapetem. Vnitřní stěny kaple jsou tvořeny zčásti režným kamenným zdivem, zčásti hladce omítané. Podlaha kaple je kryta cihlovou dlažbou Vnitřní zařízení tvoří novodobý obraz sv. Máří Magdalény, osazený v oltářní nice a několik dalších novodobých obrázků a svícnů.

 

Fotodokumentace

Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | kaple sv. Máří Magdalény s přístupovou cestou lemovanou alejí na císařském otisku maby stabilního katastru vsi Kamenice z roku 1841
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí na historické fotografii z doby kolem roku 1940
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | zchátralá kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí na historické fotografii z roku 1958
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | pobořená kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí na snímku v 60. let 20. století
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | trosky obvodového zdiva bývalé kaple sv. Máří Magdalény - listopad 2006; zdroj: mu-brezova.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | trosky obvodového zdiva bývalé kaple sv. Máří Magdalény - listopad 2006; zdroj: mu-brezova.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | stavební práce na celkové obnově kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2007; zdroj: znicenekostely.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | stavební práce na celkové obnově kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2007; zdroj: znicenekostely.cz
 
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | stavební práce na celkové obnově kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2007; zdroj: znicenekostely.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | stavební práce na celkové obnově kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - listopad 2007; zdroj: mu-brezova.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | stavební práce na celkové obnově kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - listopad 2007; zdroj: mu-brezova.cz
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény na vyhlídkovém místě nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény na vyhlídkovém místě nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí od západu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí od západu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | kaple sv. Máří Magdalény od západu - září 2016
 
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí od západu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | vstupní jihozápadní průčelí obnovené kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | vstupní jihozápadní průčelí kaple - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | vstupní jihozápadní průčelí kaple - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | interiér obnovené kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obraz sv. Máří Magdalény - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény na vyhlídkovém místě nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | kaple sv. Máří Magdalény od západu - září 2016
 
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | severozápadní boční stěna obnovené kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | kaple sv. Máří Magdalény od severozápadu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | severozápadní boční stěna obnovené kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | závěr obnovené kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí od severozápadu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény nad Kamenicí od jihovýchodu - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény na vyhlídkovém místě nad Kamenicí - září 2016
Kamenice - kaple sv. Máří Magdalény | obnovená kaple sv. Máří Magdalény na vyhlídkovém místě nad Kamenicí - září 2016
 

Použitá literatura

Jaša, L. 2010: Zaniklé obce na Březovsku, Březová, 98/100
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 19
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 77

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz