přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - Blanenský pavilon

Karlovy Vary - Blanenský pavilon

Karlovy Vary - Blanenský pavilon |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'38.433"N, 12°52'42.133"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Dne 16. října 1880 rozhodla karlovarská městská rada na svém zasedání o výstavbě koncertní a restaurační haly v bývalé Winterově zahradě, nově upravované jako Městský park, dnešní Dvořákovy sady, na levém břehu říčky Teplá za Vojenským lázeňským ústavem uprostřed města Karlovy Vary (Karlsbad). Realizace stavby byla objednána u vídeňského architektonického ateliéru Fellner & Helmer. Slavní vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, pro které byl projekt druhou realizovanou stavbou v Karlových Varech, navrhli objekt realizovat opět z litinových dílů a obrátili se proto na Mariánskou huť hraběte Salma z Blanska, dodavatele litinových prvků Vřídelní kolonády. Dopisem ze dne 23. října 1880 se Blanenské železárny zavázaly dodat litinové díly konstrukce za paušální částku 27.000 zlatých ve sjednané lhůtě. Za dva týdny vypracovala dvojice talentovaných architektů projekt. Rozsáhlá restaurační budova s verandami byla poté postavena v letech 1880-1881 karlovarským stavitelem Josefem Waldertem. Dne 16. listopadu 1880 započaly zemní práce a v lednu roku 1881 započala vlastní montáž haly z litinových dílů. Ještě v průběhu realizace stavby prosadili v březnu roku 1881 vídeňští architekti rozšíření celého komplexu o přístavbu dvouramenné kryté promenád¬ní části, která propojila koncertní sál s vývěrem Sadového pramene. Hlavní sál pavilonu byl vyzdoben nástropními malbami romantických scén podle návrhu profesora vídeňské Umělecko-průmyslové školy Franze Laufbergera. Stavební a montážní práce byly dokončeny v dubnu roku 1881. Slavnostní otevření hudebního sálu a restaurace, nazývaného později Blanenský pavilon, proběhlo dne 5. června 1881 v rámci zahájení lázeňské sezóny. V hudebním pavilonu se konaly koncerty, výstavy, módní přehlídky, plesy, bankety atd. Restaurační hala s dietní kuchyní, letními verandami a zahradní restaurací nabízela celkem 1000 míst. V březnu roku 1965 byl bývalý Blanenský pavilon pro zchátralost zbořen. Z celého objektu se zůstalo zachováno pouze východní křídlo litinové promenádní části, navazující na Sadový pramen, dnešní Sadová kolonáda.

 

Popis objektu

Montovaný litinový komplex na základně vyzděné z pískovcových kvádrů s mohutnými zděnými nárožními pavilony na členitém obdélníkovém půdorysu. Výrazně převyšující centrální prostor býval zastřešen zdobenou sedlovou střechou. Zděné nárožní pavilony bývaly prolomeny vysokými arkádovými okny s dvojicemi výrazných pilastrů po stranách a zakončeny kupolemi s břidlicovou krytinou a menšími lucernami na vrcholu. Po stranách objektu bývaly připojeny sloupové verandy se zdobeným litinovým zábradlím. Někdy v době kolem roku 1910 bylo původní plachtové zastřešení verand nahrazeno pevnými střechami. Hlavní severní průčelí koncertního sálu, otevírající se k říčce Teplé, bývalo doplněno výrazným předstupujícím vstupním portálem, propojeným ušlechtilým prostorem lodžií s oběma nárožními pavilony.

Stropní prostor hlavního sálu býval vyplněn pásem šesti nástropních maleb romantických scén na plátně od profesora vídeňské Umělecko-průmyslové školy Franze Laufbergera. Prosklené uzávěry kleneb koncertního sálu byly vyzdobeny pestrými malbami florální ornamentiky a dvěma postavami hudby veselé i vážné, které provedla firma Karl Geylings Erben ve Vídni. Na stěnách sálu bylo vyvedeno osm bílých reliéfních portrétů skladatelů Boieldiea, Verdiho, Berlioze, Halevyho, Adama, Rubinsteina, Brahmse, Kreutzera v kruhových modrých medailonech.

Komplex hudebního sálu býval doplněn o dvouramennou krytou promenádní část, která propojila koncertní sál s vývěrem Sadového pramene. Zdobená litinová kolonáda na základně vyzděné z pískovcových kvádrů byla tvořena nárožními šestibokými pavilónky, završenými kupolí a propojenými prostorem lodžie zastřešeným obloukovou stříškou, nesenou na štíhlých korintských sloupech, mezi kterými bývalo umístěno zdobené litinové zábradlí. Roletový systém zastiňoval spojovací chodbu. Severovýchodní pavilon byl dodatečně propojen krátkým křídlem s objektem Vojenského lázeňského ústavu, v jehož suterénu se nalézá vývěr Sadového pramene.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - Blanenský pavilon | oblíbená letní terasa restaurace v Blanenském pavilonu
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon v Městském parku na konci 19. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | setkání šachistů u Blanenského pavilonu v roce 1907
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na historické fotografii z roku 1893
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1927
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | pavilon v Městských sadech na polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon v Městských sadech před rokem 1945
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | komplex Blanenského pavilonu na fotografii z roku 1897
 
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon v Městských sadech před rokem 1945
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na historické pohlednici z roku 1899
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | komplex Blanenského pavilonu v době před rokem 1945
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | bývalý Blanenský pavilon na polygrafii kolem roku 1900
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | promenádní část na kolorované pohlednici z roku 1928
Karlovy Vary - Blanenský pavilon 3 | Blanenský pavilon na pohlednici z doby před rokem 1900
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | promenádní část připojená k bývalému Blanenskému pavilonu
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1900
 
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | bývalý Blanenský pavilon na snímku z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na historické fotografii z roku 1900
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | dnešní Sadová koláda u Blanenského pavilonu v roce 1938
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1902
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | bývalý Blanenský pavilon na snímku z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | hlavní průčelí Blanenského pavilonu na počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | promenádní část, Sadová kolonáda, z před rokem 1965
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | pavilon na kolorované fotografii z počátku 20. století
 
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1903
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1904
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na kolorované pohlednici z roku 1907
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | bývalý Blanenský pavilon na snímku z doby před rokem 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | bývalý Blanenský pavilon na snímku z doby před rokem 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | areál hudebního pavilonu a restaurace před rokem 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na fotografii z doby kolem roku 1910
 
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | navazující promenádní část na snímku z počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | dvouramenná promenádní část v době před rokem 1914
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | komplex Blanenského pavilonu na pohlednici z roku 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | dnešní Sadová kolonáda na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | promenádní část připojená k bývalému Blanenskému pavilonu
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | výzdoba promenádní verandy na počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | promenádní část na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | komplex Blanenského pavilonu na pohlednici z roku 1912
 
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | areál hudebního pavilonu a restaurace před rokem 1918
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | pavilon na kolorované pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Blanenský pavilon na pohlednici z doby před rokem 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | Městský park s Blanenským pavilonem před rokem 1910
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | zahradní restaurace před průčelím Blanenského pavilonu
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | hlavní sál Blanenského pavilonu s nástropními malbami
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | dietní kuchyně restaurace v interiéru Blanenského pavilonu
Karlovy Vary - Blanenský pavilon | expozice vřídlovce v rámci výstavy tradičních karlovarských výrobků v pavilonu roku 1887
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 64/65
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 33
Zeman, L. 2008 : Kolonády v západočeských lázních, 168, Sborník muzea Karlovarského kraje 16/2008, Cheb, 159/190

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz