přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga Goetha

Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga Goetha

Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'4.709"N, 12°52'58.669"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Busta německého básníka Johanna Wolfganga von Goetha (1749-1832) od sochaře prof. Adolfa von Donndorfa ze Stuttgartu z roku 1883 stávala původně v Puppově aleji před parkhotelem Pupp na levém břehu říčky Teplé v jihozápadní části města Karlovy Vary (Karlsbad). O postavení pomníku, který byl vytvořen na památku třinácti Goethových návštěv lázeňského města, se zasadil ředitel cizineckého špitálu sv. Bernarda pro chudé MUDr. Mathias Foerster. Slavnostní odhalení busty proběhlo v roce 1883 a projev tehdy přednesl německý prozaik a dramatik Heinrich Laube. V roce 1945 byl spolu s odsunem Němců po konci druhé světové války pomník zakryt bedněním. Z popudu Místní správní komise Karlovy Vary poté došlo poté na likvidaci některých pomníků a pamětních desek ve městě v rámci revize hmotných památek, která byla součástí tzv. národní očisty. O jejich osudu jednala Místní osvětová rada jako poradní orgán MSK Karlovy Vary v oblasti kultury, výchovy, školství a vzdělávání na své schůzi dne 28. ledna 1946. Hlavním referujícím byl přednosta Stavebního úřadu v Karlových Varech Ladislav Kozák, který navrhl pomník odstranit a Goetheovu bustu pietně umístit v budově muzea s odůvodněním, že: „o genialitě Goethově a jeho světové slávě není třeba se šířiti. Jeho význam v dějinách Karlových Varů, které si oblíbil, které navštívil 12krát, které opěvoval a jejímž geologickým průzkumem se zabýval jako jeden z prvních, je nesporný. Uznávajíce toto vše, zjišťujeme naproti tomu, že byl typickým představitelem němectví. Je známa jeho úcta až servilnost vůči aristokracii a panovnickým rodům, která tak nepříznivě kontrastovala s nezávislostí a sebevědomím Beethovenovým. Vzpomeňme známé scény, kdy oba géniové se na procházce setkali s kavalkádou šlechty. Ačkoliv byl velikánem literatury, jako člověk byl malý, jeho lidský profil je nám cizí a ne příliš sympatický.“ Návrh schválila MSK Karlovy Vary dne 16. dubna 1946. K likvidaci pomníku byla vybrána karlovarská stavební firma ing. Josefa Strnada, která dne 28. května 1946 zaslala Místní správní komisi Karlovy Vary rozpočet s tím, že „odstranění Körnerova pomníku, Goetheho, 2 relifií z pomníku Beethovenova a reliéfu z pomníku Schillerova“ bude stát 30 000 Kč. S výší finančních nákladů byl zřejmě vysloven souhlas a tak byl pomník v průběhu června a července 1946 odstraněn. Původní podstavec byl následně zřejmě zničen a Goetheova busta uložena v muzeu. Již v roce 1952 byla busta umístěna na novém podstavci na Puškinově stezce, dnešní Goethově stezce na levém břehu říčky Teplá nedaleko Galerie umění. Architektonická harmonie díla však byla narušena zničením původního antikizujícího podstavce i přemístěním pomníku do stísněného prostoru nábřeží.

 

Popis objektu

Mramorová busta básníka, vytvořená v duchu expresivního naturalismu, bývala původně umístěna na vysokém zdobeném profilovaném hranolovém podstavci, s antikizující reliéfní deskou a nápisem „GOETHE“ na přední straně. Sokl stával na dvou kamenných stupních. Od roku 1952 je busta umístěna na nižším jednoduchém profilovaném hranolovém mramorovém podstavci z šedého mramoru s horní profilovanou krycí deskou. Na přední straně soklu je umístěna nápisová deska z bílého mramoru ve tvaru kartuše se zlaceným nápisem „J. W. GOETHE 1749 - 1832“. Podstavec stojí na jednom kamenném stupni. Pomník stojí na terase vyzděné z kamenných kvádrů. Dříve býval pomník obehnán zdobeným kovovým plůtkem s motivy vřídla, který byl však někdy v minulosti odstraněn.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na polygrafii z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha kolem roku 1910
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na snímku z roku 1937
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na historické fotografii z roku 1933
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na pohlednici z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na fotografii z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na fotografii z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha na fotografii z doby před rokem 1945
 
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | přemístěná busta Johanna Wolfganga von Goetha ve druhé polovině 20. století
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga von Goetha - říjen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga Goetha - říjen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta J. W. Goetha - březen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga Goetha - říjen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta J. W. Goetha - březen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta Johanna Wolfganga Goetha - říjen 2011
Karlovy Vary - busta Johanna Wolfganga von Goetha | busta J. W. Goetha při Goethově stezce - březen 2011
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 66
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 37
Slabotínský, R. 2006 : Osudy karlovarských soch a pamětních desek po roce 1945 aneb Radikální očista lázeňského města v oblasti hmotných uměleckých památek, XV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 77/82

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz