přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - dům Petr

Karlovy Vary - dům Petr

Karlovy Vary - dům Petr |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'32.567"N, 12°52'55.904"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní řadový hrázděný měšťanský dům s hostincem čp. 85 zvaný U zlatého vola byl postaven v letech 1706-1709 hned za městskou branou v Kreuz-Strasse (dnešní Vřídelní ulici) na pravém břehu říčky Teplá uprostřed města Karlovy Vary (Karlsbad). První písemná zmínka o zdejší hospodě pochází z roku 1756. Během 19. století byl v domě otevřen restaurant U města Athén. V roce 1896 nechali tehdejší majitelé Amelie a Ernest Charvatovi dům přestavět a rozšířit směrem do dvora podle plánů stavitele Johanna Matusche. V letech 1922-1923 nechala rodina Neubauerů barokní dům přestavět Ing. Heinrichem Johannem Viethem. Průčelí objektu bylo tehdy opatřeno dekorativním iluzivním hrázděním. Zdejší restaurant a kavárna, nazývaný tehdy Café-Central, byl v době před rokem 1924 přejmenován podle nájemce Johanna Pettera na Petter. Během okupace v době po roce 1938 se restaurace nazývala Grinzing. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla v domě otevřena nová restaurace Petr, později doplněná hojně navštěvovanou kinokavárnou. Ve druhé polovině 20. století byl již historický objekt ve značně zchátralém stavu. Dřevěné prvky byly místně značně napadeny dřevomorkou a dřevokazným hmyzem a objekt byl několikráte určen k demolici. Dne 27. května 1991 byl nejstarší stojící dům v Karlových Varech zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. V roce 1999 nakonec přistoupil tehdejší vlastník společnost Exo Prague s.r.o. k celkové rekonstrukci domu Petr a statickému zabezpečení objektu. Stavební práce, které probíhaly od října roku 1999 do září roku 2000, provedla stavební firma Tima spol s r.o. podle projektu Ing. arch. Břetislava Kubíčka nákladem 53 milionů korun. Na základě podrobného mykologického průzkumu a byl ve spolupráci s orgány památkové péče stanoven přesný postup rekonstrukce a konzervace konstrukčních i výplňových prvků. Napadené a zničené dřevěné konstrukce byly nahrazeny novými trámy s respektováním původního systému hrázdění. Během rekonstrukce vznikla replika dekorativního iluzivního hrázdění průčelí z roku 1923 a doplnění krovu. Povrchová úprava a barevnost exteriérů i interiérů byly obnoveny na základě podrobných průzkumů. Opravy byly provedeny v původních technologiích. Obnovena byla rovněž dvorní vestavba. Zajištěna byla sanace svahu za objektem, statická stabilita původních ocelových konstrukcí a vestavěny provozní místnosti a hygienická příslušenství. Historická část domu Petr byla propojena se sousedním rekonstruovaným objektem Vřídelní 15 a novostavbou na parcele č. 1492. Vznikl tak soubor polyfunkčních objektů vnitřně na sebe navazujících a spojujících ulice Vřídelní a Ondřejsou. Výškový rozdíl je překonán výtahem a schodištěm ve dvoraně mezi objekty. Otevření opraveného domu Petr proběhlo dne 13. září 2000.

 

Popis objektu

Barokní řadový dvoupatrový hrázděný dům se zděným přízemím a předsazenou hrázděnou konstrukcí pater, krytý vysokou sedlovou střechou ze štípaného šindele s vikýři. Dům je zástupcem objektů s charakteristickou krušnohorskou architekturou. Vzorky z hrázděných konstrukcí, stropů a krovu objektu byly dendrochronologicky datovány do období let 1706 - 1709.

Vstupní průčelí objektu, opatřené replikou dekorativního iluzivního hrázdění z roku 1923, je završeno velkým hrázěným středovým štítovým vikýřem s dekorativní řezbou. Vikýř je prolomen dvojicí menších obdélných oken a kruhovým okénkem v ose nad nimi. Po stranách štítového vikýře bývaly dříve umístěny nepůvodní reklamní tabule. Přízemí objektu je polomeno velkým obdélným vchodem s dřevěným orámováním v ose a velkými obdélnými výlohami po stranách. Patra objektu, oddělená mohutnou profilovanou římsou, jsou prosvětlena sedmi osami obdélných oken. Mezi okny prvního patra jsou umístěny dřevěné polosloupky se zdobenými hlavicemi, vynášející dekorativní arkádu vyplněnou dřevořezbou. Okna druhého patra s jednoduchým dřevěným orámováním jsou doplněna vyřezávanými profilovanými parapety. Původně přiznaná předsazená hrázděná konstrukce pater, vynesená na profilované římse, bývala tvořena dřevěnými prvky výrazně červené barvy s omítanými výplněmi z výpletu a mazaniny. Po levé straně vstupu je osazena bronzová reliéfní pamětní deska od sochaře Miroslava Zahrádky s profilem ruského cara Petra Velikého, který v roce 1711 pomáhal zedníkům při stavbě bývalého protějšího domu U páva.

Přízemí objektu je zaklenuto převážně plackami do pasů, vnitřní schodiště jsou pak zaklenuta valeně. Zaklenutí prostor v přízemí pochází zřejmě z klasicistní úpravy objektu. V právém traktu se nachází bývalá černá kuchyně. Místnosti v patře objektu jsou plochostropé, kryté trámovými stropy s přiznanými stropnicemi s nepatrně zapuštěným záklopem do drážky trámu.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - dům Petr | dům s Charwatovou restaurací počátkem 20. století
Karlovy Vary - dům Petr | Café-Central na fotografii z roku 1923
Karlovy Vary - dům Petr | restaurant Petr v roce 1924
Karlovy Vary - dům Petr | hrázděný řadový dům Petr - březen 2010
Karlovy Vary - dům Petr | průčelí hrázděného domu Petr - září 2011
Karlovy Vary - dům Petr | dům Petr od jihozápadu - říjen 2011
Karlovy Vary - dům Petr | průčelí hrázděného domu Petr - říjen 2011
Karlovy Vary - dům Petr 7 | dekorativní iluzivní hrázdění v průčelí domu Petr - září 2011
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 52/53
Zeman, L. 2000 : Barokní domy v Karlových Varech, Průzkumy památek II/2000, Praha, 137/146

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz