přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda

Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda

Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'22.695"N, 12°53'1.320"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

V polovině sedmdesátých let 19. století již původní empírová Vřídelní kolonáda pod děkanským kostelem sv. Máří Magdalény na pravém břehu říčky Teplé uprostřed města Karlovy Vary (Karlsbad) nepostačovala přílivu lázeňských hostů a nebyla dostatečně reprezentativní pro světové lázeňské město. Dne 9. května 1876 proto karlovarská městská rada v čele se starostou rozhodla o výstavbě nové reprezentativní kolonádní stavby na jejím místě. Ve vypsané architektonické bylo následně podáno celkem 23 návrhů nové kolonády. Koncem dubna roku 1878 se městské zastupitelstvo po zkušenos¬tech s neustálým protahováním výstavby Mlýnské kolonády rozhodlo pro litinovou konstrukci kolonády. Dne 31. srpna 1878 byl nakonec z užšího výběru 12 návrhů vybrán projekt vídeňského architektonického atelieru Fellner & Helmer, jehož byla stavba Vřídelní kolonády prvním realizovaným dílem v Karlových Varech. Ateliér se zavázal zaplatit městu vysoký penální poplatek v případě, že se jim nepodaří dodržet termín dokončení stavby kolonády, která měla být postavena za jediný rok. Následně proto oslovil železárny a slévárny po celém Rakousku a Německu se žádostí o nabídku na dodání litinových dílů a již koncem září roku 1878 byla uzavřena smlouva s Mariánskou hutí hraběte Salma z Blanska. Dne 1. října 1878 byla zahájena demolice původní kolonády a přilehlých parních lázní. Dne 20. října 1878 byly zhotoveny v salmovských železárnách první odlité modely prefabrikovaných dílců. Samotná stavba nové litinové Vřídelní kolonády v pseudorenesančním stylu podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera poté probíhala v letech 1878-1879. První zemní práce započaly již v říjnu roku 1878 po stržení původní stavby. Samotná montáž prefabrikátů litinové konstrukce začala dne 1. února 1879 a skončila dne 27. dubna 1879. Během tří měsíců dělníci smontovali na stovky zdobných litinových a ocelových dílců o celkové váze 3000 tun, následně bylo na střechu položeno přes 1450 m² měděných plátů, vstupní portály byly završeny bronzovými sochami bohyně Niké. Původní rozpočet 228 tisíc zlatých byl kvůli několika potřebným změnám navýšen na částku 280 tisíc zlatých. Na jižní stěně kolonády byla u vývěru Vřídla osazena mramorová pamětní deska, připomínající dokončení stavby. Slavnostní otevření a vysvěcení nové litinové Vřídelní kolonády proběhlo v rámci zahájení lázeňské sezóny dne 1. června 1879. Kolonáda byla předána veřejnosti za přítomnosti c.k. místodržitele barona Webera. Významný den byl zakončen slavnostním banketem a iluminací města. Celá kolonádní stavba nesla stopy sezónního poslání, byla lehká a proložená zasklenými plochami. V létě roku 1880 byla hala Hygieina pramene ve velké časové tísni vyzdobena malbou tropické krajiny na stěnu, kterou provedl malíř Ladislaus Petrowicz. Již na přelomu 19. a 20. století by však v zahnědlé malbě nikdo nehledal krajinu cizí země, ve třicátých letech 20. století se proto uvažovalo o renovaci malby. Postupem času však litinová Vřídelní kolonáda značně zchátrala a počátkem roku 1939 byla pro statické narušení v důsledku koroze šestnácti železných spojníků, které držely střešní ocelovou konstrukci s litinovou kostrou kupole nad gejzírem Vřídla, zcela rozebrána. Dne 23. ledna 1939 začala demolice kolonády. Během dvou měsíců desítky nezaměstnaných rozřezali ocelovou nosnou konstrukci a roztřídili ozdobné litinové fragmenty, bronzové plastiky a měděné plechy ze střech. Všechny díly byly následně naloženy a odvezeny pro bohatost kovového materiálu na sběr kovů pro válečné účely. Poslední vlak strategického materiálu odjel z Horního nádraží dne 23. března 1939. Ještě na jaře roku 1940 proběhla architektonická soutěž na projekt nové Vřídelní kolonády, vzhledem k pokračující válce se však již plány nerealizovaly. Na místě litinové kolonády byla v roce 1940 postavena provizorní dřevěná prosklená konstrukce navržená vrchním stavebním radou Haraldem Schnabelem a teprve roku 1975 současná Vřídelní kolonáda.

 

Popis objektu

Litinová kolonáda v pseudorenesančním stylu byla tvořena členitým komplexem čtyř budov, jejichž celková délka byla 107 m. Vřídelní kolonádu tvořila promenádní hala, vřídelní sál hala pramene, průchozí spojovací dvorana a Hygieina pramene. Celá stavba nesla stopy sezónního poslání, byla lehká a proložená zasklenými plochami. Litinová konstrukce kolonády smontovaná z prefabrikátů v podobě obdélné bazilikální lodi bývala prosklená a vyzdobena de¬sítkami plastik a reliéfních postav z bronzu. Kolonáda byla zastřeše¬na trojstupňovou rozlehlou měděnou sedlovou střechou s postranními pultovými stříškami, vynesenou ocelovou nosnou konstrukcí. Nad centrálním prostorem s vývěrem Vřídla a ve svém závěru, nad halou Hygieina pramene, byla stavba završena dvěma výraznými kupolemi. Z větší části vyzděné hlavní vstupní průčelí kolonády bývalo umístěno u Jánského mostu. Na vrcholu portálu bývala postavena bronzová socha okřídlené bohyně vítězství Niké, jejíž pravá paže vysoko zvedala věnec vítězů. Na čelní stěně kolonády býval umístěn pamětní nápis: „Erbaut über Beschluss des Stadtverordneten-Collegiums vom 31. August 1878 on der Zeit vom 1. Oktober 1878 bis 27. April 1879 nach den Plänen der Architekten Fellner & Helmer in Wien von den Fürst Salm’schen Eisenwerken in Blansko“.

Portál vedl do vlastní promenádní haly na obdélném půdorysu o rozměrech 50 x 15,5 m. Promenádní prostor býval velice příjemný a vzdušný. Prosklená okna tvořila mezi zdobenými litinovými sloupy arkády, pod nimiž mezi lavičkami byla postavena květinová a palmová výzdoba. Uprostřed haly bývaly umístěny dvě řady laviček zády k sobě, nad nimi se střídaly bohatě zdobené lustry se závěsnými mléčnými lampami. Uprostřed pravé stěně kolonády bylo postaveno podium pro lázeňský orchestr. Opodál stával krámek s vřídelními produkty, vřídelní solí, pastilkami, mýdlem apod. Proti podiu stávala bronzová busta karlovarského Hippokrata, lékaře Davida Bechera na vysokém podstavci z roku 1855, přenesená roku 1881 ze staré Vřídelní haly. Pod stropem promenádní haly bývaly zavěšeny velké kruhové lustry, zhotovené z cínu a mosazi.
Vřídelní sál bal postaven na půdorysu o rozměrech asi 15 x 15 m.
Mezi halou Hygieina pramene a vřídelním sálem bývala umístěna průchozí spojovací dvorana, kterou byl veden volný průchod kolonádním prostorem od Vřídelní lávky ke kostelu sv. Máří Magdalény. Na vrcholu portálu bývala mezi dvěma lucerničkami umístěna bronzová socha okřídlené bohyně vítězství Niké, shodná s plastikou na vrcholu vstupního průčelí kolonády. Vysoký portál umožňoval malebný průhled na farní kostel a opticky tak zůstalo zachováno spojení centra města, Tržiště, s protějším nábřežím.
V hale Hygieina pramene na půdorysu o rozměrech asi 15 x 15 m byla ve zvláštním prostoru umístěna plastika bohyně Hygie z roku 1878 na soklu, z něhož byl vyveden vývěr Hygieina pramene. Stěny haly bývaly zdobeny malbou tropické krajiny od malíře Laislause Petrowicze z léta roku 1880.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | nová litinová Vřídelní kolonáda na snímku z roku 1879
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | dokonnčovací práce na střeše kolonády - duben 1879
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na snímku z doby po roce 1879
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla na fotografii z roku 1879
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda Fellnera a Helmera v době kolem roku 1880
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické fotografii z roku 1890
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | původní Vřídlení mísa s vývěrem pramene v roce 1890
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda během povodně dne 24. listopadu 1890
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | následky po rozvodnění říčky Teplé - prosinec 1890
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | gejzír Vřídla na akvarelu malíře Antona Lewyho z doby kolem roku 1890
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla v roce 1892
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na fotografii z roku 1893
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly Vřídelní kolonády roku 1893
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly na polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly na polygrafii z roku 1895
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér haly s vývěrem Vřídla  na polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické fotografii z roku 1897
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické pohlednici z roku 1897
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly Vřídelní kolonády v roce 1897
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Gejzíru Vřídla na historické fotografii z roku 1897
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla v době kolem roku 1898
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na snímku z doby před rokem 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na kresbě z doby před rokem 1900
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala kolonády na kresbě z doby před rokem 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na kresbě z doby před rokem 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické fotografii z roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na snímku z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici kolem roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda 29 | litinová Vřídelní kolonáda na polygrafii z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly na polygrafii z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | hala s vývěrem Vřídla na polygrafii z doby kolem roku 1900
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na kolorované pohlednici z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly Vřídelní kolonády v roce 1901
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda 1 | Vřídelní kolonáda na kolorované fotografii kolem roku 1902
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na kolorované fotografii kolem roku 1902
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na kolorované pohlednici kolem roku 1904
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala kolonády na historické fotografii z roku 1905
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vstup do Vřídelní haly na historické fotografii z roku 1905
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na pohlednici z roku 1906
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla na kolorované pohlednici z roku 1906
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla na kolorované pohlednici z roku 1907
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1908
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly kolonády na pohlednici z roku 1908
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na pohlednici z roku 1909
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla na kolorované pohlednici z roku 1910
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | původní Vřídlení mísa počátkem 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla na snímku z počátku 20. století
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vývěr Vřídla na snímku z počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla na počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla na počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na kolorované pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na kolorované pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla na počátku 20. století
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | nová Vřídelní mísa na historické fotografii z roku 1912
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované fotografii z roku 1913
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1914
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1918
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala kolonády na historické fotografii z roku 1921
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | společnost u Vřídla na kolorované pohlednici z roku 1921
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1924
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické fotografii z roku 1925
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | interiér promenádní haly Vřídelní kolonády v roce 1927
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | litinová Vřídelní kolonáda na historické fotografii z roku 1928
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1928
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní mísa s gejzírem pramene na snímku z roku 1930
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | slavnostně nazdoběná litinová Vřídelní kolonáda roku 1938
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vývěr Vřídla na snímku z roku 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vstupní průčelí Vřídelní kolonády před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici před rokem 1939
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na kolorované pohlednici před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod z Tržiště ke kostelu sv. Máří Magdalény
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod na kolorované pohlednici
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod z fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod v době před rokem 1939
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod od kostela k Tržišti
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | průchod vedle haly Hygieina pramene před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | hala Hygieina pramene na snímku z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | hala Hygieina pramene na snímku z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | hala Hygieina pramene před 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní kolonáda vedle Vřídelních lázní před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na kolorované pohlednici před rokem 1939
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na kolorované pohlednici před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | orchestřiště v promenádní hale v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost v promenádní hale před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na kolorované pohlednici před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | promenádní hala na fotografii z doby před rokem 1939
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídlo na kolorované pohlednici z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní mísa na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | lázeňská společnost u Vřídla v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | Vřídelní mísa na fotografii z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vývěr Vřídla v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | vývěr Vřídla v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | kopule nad gejzírem Vřídla v době před rokem 1939
 
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | jímání Vřídla do lahví na snímku z doby před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | jímání Hygieina pramene do lahví v době před rokem 1939
Karlovy Vary - litinová Vřídelní kolonáda | poslední pozůstatek litinové Vřídelní kolonády - duben 2010
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 38/41
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 62
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 33
Vylita, B. 1967 : Proměny vřídelní kolonády, Karlovarský lázeňský časopis, Karlovy Vary, 4/5
Zeman, L. 2008 : Kolonády v západočeských lázních, 164/168, Sborník muzea Karlovarského kraje 16/2008, Cheb, 159/190

 
 

Komentáře: přidat další

Marcela Riedelova (08.01.2023 12:49)

Když jí nechali Němci použít ve válce na kanony, měli by dát peníze na realizaci kopie dřívější nádherné kolonády bez stánků,pro všechny hosty.Její architekti by měli radost.

 

Ota Řezanka (13.05.2021 14:06)

Dobrý den, odkud se prosím vzala informace o váze ocelových a litinových dílců 3000 tun? Předem děkuji za odpověď.

 

Filip (12.09.2020 12:23)

Nevím, co na ní lidé mají. Podle fotek nebyla nic extra, a při srovnání s Gorkého kolonádou v Mariánských Lázních vypadá skoro uboze. Líbí se mi ta co je tam dnes. Je to pěkná a hlavně velice zajímavá ukázka architektury své doby.

 

Pavel Přemysl Ries (08.11.2019 09:18)

Málo se ví, že jsem ve svém dokumentu Vary Karlovy nechal nechal litinovou kolonádu filmovým trikem znovu postavit na původní místo a dokonce v ní nechal procházet dobové hosty - viz zde: https://youtu.be/mMsRvQXYeQU?t=1091.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz