přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda

Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda

Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'30.940"N, 12°52'54.788"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Již od čtyřicátých let 19. století se začalo uvažovat v rámci úpravy hlavních kolonádních prostorů v lázeňském městě o výstavbě nové reprezentativní kolonádní stavby v místech tehdy již nevyhovující dřevěné empírové Giesselovy kolonády Nového pramene a pavilonu Mlýnského pramene na levém břehu říčky Teplá uprostřed města Karlovy Vary (Karlsbad). Následně bylo proto vypsáno několik architektonických soutěží o návrh nové důstojné kolonády. Ve všech případech se ovšem autoři návrhů drželi staré lokalizace přímo nad řekou a přes změnu architektonické formy a moderní využití litiny zůstali u půdorysného rozvrhu odvozeného od staré Giesselovy kolonády. Žádný z návrhů tehdy nakonec nebyl vybrán k realizaci. Koncem šedesátých let 19. století byl proto karlovarskou městskou radou k vypracování plánů nové kolonády přizván vynikající český architekt Josef Zítek z Prahy, proslavený tehdy svou realizací Muzea ve Výmaru. V roce 1869 předložil Josef Zítek první projekt, který navrhoval pseudorenesanční dvoupodlažní stavbu se střední nižší částí sevřenou dvěma nárožními rizality, zastřešenými palladiovskými kupolemi. Arkádový systém byl v přízemí otevřený, v patře pak prosklený. Přístup do patra byl řešen širokým schodištěm, které včetně půdorysného a hmoto¬vého řešení kopírovalo situaci staré empírové kolonády. Pro nákladnost této monumentální stavby a nedostatek finančních prostředků však karlovarská městská rada tento návrh nakonec nepřijala. Roku 1870 musel proto architekt Josef Zítek změnit celkovou koncepci stavby po vzoru empírové Vřídelní kolonády Josefa Esche ve formě sloupové haly a vypracoval jednodušší zredukovaný projekt nové kolonády v podobě přízemní sloupové haly s architrávovým systémem v podobě antické stoy, který zaručoval nadčasovost stavby. Ještě téhož roku 1870 byla stará Giesselova kolonáda Nového pramene zbořena. Výstavba Zítkovy pseudorenesanční kamenné Mlýnské kolonády v místech stržené kolonády Nového pramene započala na jaře roku 1871. Kamenické práce realizovala dráždanská firma F. M. Hübner, na sochařské výzdobě tympanonů a festonů se podílel Bohuslav Schnirch a alegorické plastiky zhotovili sochaři Alfred Schreiber a Karl Wilfert. Stavební práce trvaly celkem deset let a neúnosně se prodražovaly. Slavnostní otevření Mlýnské kolonády proběhlo v rámci zahájení lázeňské sezony roku 1881. Karlovarští občané však pro největší karlovarskou kolonádu neměly slova chvály, podle jejich mínění se do města nehodila. V říjnu až listopadu roku 1891 byla v souvislosti s rozšířením Mlýnské kolonády odstraněna část skalního masivu Bernardovy skály včetně původního zastřešení vývěru Skalního pramene. V roce 1892 bylo poté vybudováno prodloužení partie kolonády o nový severní pavilon nad vývěrem Skalního pramene podle původního Zítkova projektu ve směru od portiku na severní straně kolonády ke schodům na Zámecký vrch u špitálu sv. Bernarda. V roce 1949 byl volný předkolonádní prostor rozšířen překlenutím říčky Teplé podle návrhu architekta ing. arch. Jiřího Krohy. Čtyři z atikových soch byly roku 1958 během nákladné opravy kolonády nahrazeny pro značnou porušenost materiálu novými kopiemi. Před rokem 1989 byl objekt nazýván Kolonáda československo-sovětského přátelství.

 

Popis objektu

Pseudorenesanční kamenná kolonáda v podobě otevřené trojtraktové přízemní sloupové haly na obdélném půdorysu o rozměrech 132 x 13 m. Kolonádu s architrávovým systémem v podobě antické stoy tvoří promenádní hala doplněná dvěma nárožními rizality s představěnými sloupovými portiky v podobě vydělených pavilónů. Průčelí nárožních rizalitů jsou završena nízkými trojúhelníkovitými zdobenými štíty, tympanony, s reliéfy Bohuslava Schnircha. Promenádní hala s použitím korintského řádu s celkem 124 sloupy, završená kazetovým stropem, nese rozlehlou horní vyhlídkovou promenádní terasu. Přibližně uprostřed je hala rozšířena o apsidální půlkruhovitou niku bývalého vývěru Tereziina pramene, později přestavěného na orchestřiště. Kolonádní orchestřiště zdobí alegorické reliéfy od karlovarského sochaře Václava Lokvence. Dvě souměrně umístěná schodiště spojují přízemní sloupovou kolonádu s promenádní terasou. Horní terasa, ohraničená výraznou balustrovou atikou, je doplněna ustupujícím zaskleným horním pavilónem se čtyřmi mohutnými vnitřními sloupy a arkádou. Na pilířcích atiky nad tympanony nárožních pavilónů bylo osazeno dvanáct pískovcových alegorických soch od sochařů Alfreda Schreibera a Karla Wilferta, představujících jednotlivé měsíce roku.

Hlavní promenádní hala je doplněna dvěma menšími připojenými pavilony Skalního pramene z roku 1892 a Mlýnského pramene. Pavilon Mlýnského pramene je dlouhý 22 metrů. V apsidě u vývěru Mlýnského pramene je na stěně osazena kamenná pamětní deska s vyrytým textem Ódy na Vřídlo od známého pražského sochaře Václava Prachnera z roku 1828. Píseň, oslavující léčivost karlovarského Vřídla, napsal někdy v době kolem roku 1500 slavný český literát a humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Báseň objevil a o zasazení desky se zasloužil vynikající lékař a spisovatel švýcarsko-francouzského původu Jean de Carro. Nad správností latinského textu bděl sám český historiograf František Palacký. Poblíž Mlýnského pramene je umístěna busta architekta Josefa Zítka od ak. sochaře Miroslava Pankráce z roku 1988. Pavilon Skalního pramene tvoří pohledová zeď kryjící masiv Bernardovy skály s čtyřsloupovým rizalitem nad vývěrem pramene uprostřed.

V interiéru kolonády vyvěrá celkem pět horkých pramenů, Mlýnský, Libušin, Knížete Václava, Rusalčin a Skalní.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | nerealizovaný návrh kolonády Josefa Zítka z roku 1869
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | výstavba Mlýnské kolonády v době po roce 1871
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | kolonáda před dokončením ještě bez 12 alegorických soch
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda po svém dokončení v době po roce 1881
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda po svém dokončení v době po roce 1881
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na fotografii z doby před rokem 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na fotografii z doby před rokem 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | velká povodeň u Mlýnské kolonády 24. listopadu 1890
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | velká povodeň u Mlýnské kolonády 24. listopadu 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | povodní stržená nábřežní zeď před kolonádou - listopad 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | opravy pavilonu Mlýnského pramene po povodni v roce 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Skalní pramen na polygrafii z doby kolem roku 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | původní zastřešní Skalního pramene před rokem 1890
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Skalní pramen před odtěžením Bernardovy skály v roce 1891
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | slavnost při otevření přístavby Skalního pramene v roce 1892
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické fotografii z roku 1893
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na historické fotografii z roku 1893
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | interiér promenádní haly na historické polygrafii z roku 1895
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na polygrafii kolem roku 1895
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické fotografii z roku 1897
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na historické fotografii z roku 1897
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici z roku 1898
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1898
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici z roku 1898
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene v době kolem roku 1898
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda v noci na pohlednici z roku 1899
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické fotografii z konce 19. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na fotografii z konce 19. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Mlýnského pramene na polygrafii kolem roku 1900
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na polygrafii z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na polygrafii kolem roku 1900
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1900
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické fotografii z roku 1900
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1901
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1901
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1901
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z roku 1901
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala na pohlednici počátku 20. století
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda počátkem 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | lázeňská společnost u pramene
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala počátkem 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | lázeňská společnost u Skalního pramene
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z roku 1902
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1902
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na historické pohlednici z roku 1903
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Mlýnského pramene na pohlednici z roku 1903
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1903
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici asi z roku 1904
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici kolem roku 1904
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z roku 1905
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na pohlednici z počátku 20. století
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou koládou na fotografii z roku 1905
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici z roku 1906
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z roku 1906
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1906
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1907
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z počátku 20. století
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1909
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici asi z roku 1909
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1910
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda z Lázeňské ulice na pohlednici z roku 1912
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1913
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1914
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na pohlednici z doby před rokem 1914
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1918
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na fotografii z roku 1919
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici z roku 1925
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1925
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1926
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1927
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na fotografii z počátku 20. století
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1927
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na kolorované pohlednici z roku 1927
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1929
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1934
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda na historické pohlednici z roku 1939
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou ve 40. letech 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala na fotograffii ze 40. let 20. století
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | alegorická socha na atice kolonády
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda  | promenádní hala Mlýnské kolonády
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou na pohlednici z roku 1942
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor před Mlýnskou kolonádou ve 2. polovině 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | Mlýnská kolonáda ve 2. polovině 20. století
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | kamenná Mlýnská kolonáda nad říčkou Teplou - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | kamenná Mlýnská kolonáda nad říčkou Teplou - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | jižní rizalit kamenné Mlýnské kolonády - září 2011
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | jižní rizalit kamenné Mlýnské kolonády - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | jižní rizalit kamenné Mlýnské kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | jižní rizalit Mlýnské kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | jižní rizalit s promenádní halou kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala Mlýnské kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | interiér promenádní haly - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Mlýnského pramene - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | interiér promenádní haly Mlýnské kolonády - září 2011
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | prostor orchestřiště Mlýnské kolonády - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | interiér promenádní haly Mlýnské kolonády - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | interiér promenádní haly Mlýnské kolonády - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | promenádní hala a severní rizalit kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene Mlýnské kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene Mlýnské kolonády - říjen 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | vývěr Skalního pramene - září 2011
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon Skalního pramene Mlýnské kolonády - září 2011
 
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | pavilon nad vyhlídkovou terasou kolonády - březen 2010
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda | vyhlídková terasa Mlýnské kolonády - březen 2011
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 54/57
Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 62/63
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 33
Zeman, L. 2008 : Kolonády v západočeských lázních, 160/164, Sborník muzea Karlovarského kraje 16/2008, Cheb, 159/190

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz