přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - Parkhotel Richmond

Karlovy Vary - Parkhotel Richmond

 |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'2.315"N, 12°53'28.613"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Počátkem 19. století byl na místě staré poustevny na pravém břehu říčky Teplé na jižním okraji města Karlovy Vary (Karlsbad) postaven mlýn. Někdy v době kolem roku 1830 byl mlýn přestavěn na výletní kavárnu Schönbrunn. Kolem kavárny byl poté vytvořen rozsáhlý anglický park. V říjnu roku 1865 byl patrový objekt kavárny za majitele Johanna Legera přestavován. Jedná se o první výslovnou zmínku o kavárně Schönbrunn. Roku 1884 byl k výletní kavárně přistavěn hudební pavilon. Syn Johanna Legera, Anton, přistoupil v letech 1890-1891 k další přestavbě objektu kavárny pod vedením stavitele Franze Madera. V prosinci roku 1890 byla zvětšena veranda kavárny a vystavěna nová opěrná zeď a v srpnu roku 1891 byl objekt kavárny rozšířen o nárožní přístavbu, která v kavárně v přízemí vytvořila prostor herny a byt v patře zvětšila o dva pokoje. V lednu roku 1895 obdržel Anton Leger souhlas s nákladným přeložením původního železného můstku o asi 13 metrů po proudu říčky Teplá z důvodu zajištění pohodlného příjezdu lázeňských hostů až ke vstupu do objektu. V srpnu roku 1898 zpracoval karlovarský stavitel nové plány přestavby Kafé salonu. Jednání komise bylo svoláno až koncem listopadu roku 1900, k dohodě a povolení stavby však zřejmě nedošlo, protože Anton Leger podal prostřednictvím svého advokáta odvolání, které postupovalo úřední cestou od karlovarské městské rady až k samému císaři. Mezitím vypracoval stavitel Waldert nový, důkladný projekt přestavby, jenž byl nakonec komisí přijat a schválen. Objekt kavárny byl tehdy rozšířen na dvoupatrový hotel s charakteristickým štítem. V roce 1910 pronajali dědici Antona Legera, Alfred a Anton Legerové, hotel a kavárnu Café Park Schönbrunn Markusi Davidu Weingruberovi. Již v lednu roku 1911 však převzal hotel nový nájemce Franz Walter. Patrně na přelomu let 1925 a 1926 zakoupil hotel Café Park Schönbrunn nový majitel Alois Klein, výrobce jemného dámského, stolního a ložního prádla, ručních výšivek a plátna. Jelikož nebyl hoteliérem a nemohl proto získat koncesi, jmenoval ředitelem podniku Johanna Pettera, který ve stejné funkci pracoval v hotelu Paradies a byl nájemcem restaurace Petter. Dne 1. března 1926 změnil Alois Klein název hotelu na Etablissement Richmond Parkhotel. Počátkem roku 1927 oslovil Alois Klein uznávaného vídeňského architekta Fritze Mahlera s požadavkem vypracování návrhu přestavby objektu na moderní hotelový komplex, který by odpovídal požadavkům tehdejší doby. Mahler původně navrhoval přestavět objekt na hotel v podobě honosného anglického zámku, jeho návrh však nebyl patrně z důvodu finanční nákladnosti přijat. Architekt Mahler proto v říjnu roku 1927 vypracoval nový projekt, který byl v listopadu odsouhlasen majitelem hotelu a následně rovněž podmínečně schválen odbornou komisí karlovarské radnice, která stanovila podmínky k dopracování dokumentace. Podmínky však nebyly patrně realizovány, neboť v červenci roku 1930 sděluje zástupce starosty Okresnímu úřadu, že: „…stavební práce vůbec nebyly provedeny, takže přezkoumání stanovených podmínek odpadá“. Z Mahlerova projektu byl realizován v únoru roku 1928 prof. Bohrmannem z Vídně pouze návrh dekorativního vjezdu s plastikami putti od Posthofstrasse (dnešní Slovenské ulice). Současně s plánovanou přestavbou hotelu byly firmou Ing. Custer und Co. GmbH z Karlových Varů připraveny prováděcí projekty velké terasy s tanečním parketem na železobetonových pilotech na prostranství po pravé straně hotelu, které byly firmou realizovány roku 1930. Stejná firma vystavěla v roce 1927 nový železobetonový most zdobený balustrádou a betonovými plastikami světlonošů v podobě putti od W. Bormanna z Vídně na přístupové cestě k hotelu, překlenující říčku Teplou. V roce 1932 zadal Alois Klein rozsáhlou pseudoklasicistní přestavbu Parkhotelu Richmond firmě karlovarského stavitele Paula Schaufussa, který v rekordním čase šesti měsíců objekt navýšil o třetí poschodí a provedl nástavbu bridge-salonu na pravém nároží objekt. Na přestavbě hotelu se podílela rovněž další karlovarská firma Ing. Emila Stohra. Kolaudace přestavěného objektu proběhla v prosinci roku 1932. Hotel byl vybaven komfortním zařízením a následně se stal společně s přilehlým parkem nejrenomovanějším podnikem v Karlových Varech. Po roce 1945 byl objekt bývalého hotelu Richmond proměněn na lázeňské sanatorium. Dne 3. května 1958 byl objekt sanatoria Richmond zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Po roce 1989 byl objekt navrácen v rámci restituce původní majitelce paní Kleinové a následně prodán do soukromých rukou. Koncem 20. století již kapacita a vybavení hotelu nedostačily zvyšujícímu se počtu hostů a jejich požadavkům. V letech 1998-2005 proto prošel objekt Parkhotelu Richmond necitlivou rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací podle projektu Ing. Jiřího Zapletala z karlovarské firmy Porticus s r.o., která znamenala zvýšení ubytovací kapacity hotelu a standardu ubytování a rozšíření provozu o balneoprovozy a další služby. Objekt byl tehdy navýšen o dvě další podloží, první patro bylo rozšířeno do prostoru původní terasy.

 

Popis objektu

Hlavní podélné pětipatrové jižní křídlo budovy je orientováno podélnou osou sever-jih. Křídlo budovy je částečně podsklepeno. Hlavní průčelí budovy zvýrazňuje nízký pseudoklasicistní tympanon a balustráda na střešní i přízemní římse. Fasády jsou zdobeny pseudoklasicistními dekorativními štukovými motivy mušlí, volut, pilastrů s mušlemi a ovocnými věnci. Druhé a třetí patro je vertikálné členěno pilastry s dekorativními hlavicemi, vloženými mezi obdélnými okny s obdélníkovou šambránou ukončenou vrcholovým klenákem. Hlavní průčelí ukončuje kuželková balustráda a na středu a okrajích fasády repliky antických tympanonů. Z levé strany k budově kolmo přiléhá severní křídlo s podélnou osou východ-západ, kryté plochou střechou. Boční trakt je třípatrový, ve východní části pak čtyřpatrový.
U příjezdu ze Slovenské ulice je umístěn dekorativní vjezd s plastikami putti od prof. Bohrmanna z Vídně z roku 1928. Říčku Teplou, sevřenou vysokým kamenným tarasem, překonává před hotelem železobetonový most zdobený balustrádou a betonovými plastikami světlonošů v podobě putti od W. Bormanna z Vídně z roku 1927. Před budovou je nábřeží umístěna terasa s balustrádou nad říčkou.

Kolem hotelové budovy se rozkládá rozsáhlý anglický park doplněný pěšinami a plastikami, včetně litinové plastiky jelena.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | kavárna Schönbrunn na polygrafii z doby před rokem 1900
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Café Park Schönbrunn na pohlednici z počátku 20. století
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | hotel Café Park Schönbrunn na pohlednici z roku 1908
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Weingruberův hotel Café Park Schönbrunn v roce 1910
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Weingruberův hotel Café Park Schönbrunn v roce 1910
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | hotel Café Park Schönbrunn na fotografii z roku 1913
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Richmond Park Hotel na fotografii z doby kolem roku 1930
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | hotel Richmond po přestavbě na pohlednici z roku 1936
 
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond na historické fotografii z roku 1937
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | dekorativní brána Parkhotelu Richmond v roce 1937
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond na historické fotografii z roku 1939
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond na historické pohlednici z roku 1941
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond na fotografii z doby před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | dekorativní brána Parkhotelu Richmond před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | zahradní promenády Parkhotelu Richmond před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond na fotografii z doby před rokem 1945
 
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | majitelé a personál Parkhotelu Richmond před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | velká terasa před hotelou restaurací před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | taneční zábava na hotelové terase v době před rokem 1945
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | sanatorium Richmond na fotografii ze 70. let 20. století
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Richmond před rozsáhlou přestavbou koncem 20. století
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Richmond před rozsáhlou přestavbou koncem 20. století
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond během přestavby počátkem 21. století
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond v Karlových Varech - říjen 2011
 
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | dekorativní brána Parkhotelu Richmond - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond - září 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond v Karlových Varech - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond v Karlových Varech - září 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | hlavní průčelí budovy Parkhotelu Richmond - září 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | hlavní průčelí budovy Parkhotelu Richmond - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | průčelí Parkhotelu Richmond - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | průčelí Parkhotelu Richmond - říjen 2011
 
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | objekt Parkhotelu Richmond - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | terasa před Parkhotelem Richmond - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond v Karlových Varech - září 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond  | průčelí Parkhotelu Richmond od západu - září 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | objekt Parkhotelu Richmond od říčky Teplá - říjen 2011
Karlovy Vary - Parkhotel Richmond | Parkhotel Richmond v Karlových Varech - říjen 2011
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 16/17

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz