přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - Skleněný palác

Karlovy Vary - Skleněný palác

Karlovy Vary - Skleněný palác |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'46.164"N, 12°52'13.190"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Nárožní dům Skleněný palác (Glaspalast) s reprezentativními prodejními prostorami a ryteckou dílnou nechal vystavět v roce 1875 obchodník se sklem Hermann Holzner na nároží ulic Neue Bahnhof Strasse (dnešní třída T. G. Masaryka) a Franz Joseph Strasse (dnešní ulice Dr. Davida Bechera) na severním okraji města Karlovy Vary (Karlsbad). Holzner poté do domu přemístil svoji prodejnu se sklem z nedalekého domu Edelweiss a nazval ji rovněž Glaspalast. Specializovaný obchod nabízel lázeňské klientele široký výběr nápojového skla, osvětlovadla se svícemi i na plyn, zrcadla, majoliku a fajánse. Nejvýznamnější část nabídky tvořilo ryté sklo, tvořené karlovarskými rytci Emanuelem Heffmannem a dalšími. Firma Hermann Holzner vedle svého hlavního konkurenta Ludwiga Mosera již tehdy patřila k nejúspěšnějším v Karlových Varech. Ve snaze podílet se na rozvoji karlovarské sklářské disciplíně, rytině, přizval Holzner ke spolupráci dva z předních rytců, Johanna F. Hoffmanna, Antona Rudolfa Dewitte, R. Hillera a A. Urbana. Na jeho objednávku vznikaly špičkové, řemeslně i umělecky náročné práce. Holzner tehdy ve větším množství odebíral pro svůj obchod také luxusní stolní sklou z Harrachovské sklárny v Novém světě v Krkonoších. Například roku 1882 směřovala do Karlových Varů velká dodávka nejrůznějších typů výrobků, mj. bowlí na punč či likérových souprav. V roce 1888 začal po boku Harmanna Holznera pracovat syn Hugo, který se po nabytí zkušeností během obchodních cest po řadě zemí, včetně Spojených států, kam se skle ze Skleněného paláce tehdy rovněž vyváželo, stal roku 1903 prokuristou. V roce 1909 převzal firmu po smrti otce jako jediný majitel Hugo Holzner. Pod jeho vedením si podnik upevňuje postavení druhého nejvýznamnějšího výrobce skla v Karlových Varech a stává se dodavatelem vídeňského císařského dvora. V roce 1904 bylo přistoupeno k důkladné přestavbě a modernizaci Skleněného paláce. Firma Hermann Holzner tehdy zaměstnávala čtyřicet pracovníků, vývoz směřoval především do Itálie a Ameriky. Hlavní skupinou výrobků se stává, kromě stolních souprav, sklo s malovaným, bohatě plasticky zlaceným dekorem, které postupně nahrazuje tehdy již méně oblíbené ryté sklo. Nápojové sklo počíná Holzner objednávat rovněž v Moserově sklárně ve Dvorech. Ve 20. letech 20. století již sklárna Moser vyráběla pro Skleněný palác soupravy podle dodaných návrhů. V roce 1930 při příležitosti 75. výročí založení firmy byl podle projektu lipského architekta Curta Reinharta zcela přebudován interiér a zázemí prodejny. Popis rekonstruovaného interiéru obchodu přináší článek uveřejněný v časopise Die Schaulade z roku 1932: „Speciální oddělení nápojového skla je umístěno ve zvláštním prostoru, jehož stěny jsou pokryty modrou hedvábnou tapetou, přičemž sloupy jsou ozdobeny bronzovými nástěnnými svítidly. Osvětlení tohoto prostoru obstarávají mimoto lampy, které jsou jako nepřímé světlo neviditelně zabudovány v kupolovitém stropu a propůjčují tak prostoru příjemnou klidnou náladu. Také kruhový stůl s pěti elegantními židlemi se stará o pohodlí zákazníků. Vpředu uzavírá toto oddělení velká vestavěná vitrína se sbírkou starých cenných rytých skel, která u sběratelů a znalců skla vyvolává nadšení a zákazníkům tím nejlepším způsobem ukazuje na vztah firmy Holzner ke kvalitě.“ V průběhu 2. poloviny 20. století byl dům několikrát přestavován a modernizován, až ztratil zcela svůj historický ráz. Dnes je v prostoru původní reprezentativní prodejny umístěn obchod s ošacením.

 

Popis objektu

Trojkřídlý nárožní dům, původně třípatrový, dnes čtyřpatrový, krytý dříve valbovou, nyní mansardovou střechou, doplněnou vikýři. Hlavní čtyřosé průčelí domu, obrácené ke třídě T.G. Masaryka, bývalo původně členěno figurální plastikou, zdvojenými i jednoduchými sloupy a reliéfními ornamentálními pilastry mezi obdélnými okny a doplněno nárožními bosážemi. Jednotlivá patra byla dělena profilovanými římsami, balustrádami či ornamenty na pásech. Na vrcholu průčelí býval umístěn stupňovaný štítový nástavec, zdobený kužely. Ostatní fasády byly zdobeny obdélnými okny a jednoduší reliéfní plastikou. V přízemí domu byly umístěny prosklené prostory reprezentativní prodejny.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - Skleněný palác | dům Skleněný palác na historické fotografii z roku 1899
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) na fotografii z počátku 20. století
Karlovy Vary - Skleněný palác | nárožní dům Skleněný palác v Karlových Varech - říjen 2011
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) - říjen 2011
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) - říjen 2011
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) - říjen 2011
 
Karlovy Vary - Skleněný palác | Skleněný palác (Glaspalast) na nároží třídy T. G. Masaryka a ulice Dr. Davida Bechera v Karlových Varech - říjen 2011
 

Použitá literatura

Bešťáková, K.-Gargula, M. 2005 : Carlsbad - Karlovy Vary: …místa známá i neznámá, Karlovy Vary, 75
Mergl, J. 2000 : Skleněný palác v Karlových Varech, IX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 46/48

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz