přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - vila Lützow

Karlovy Vary - vila Lützow

Karlovy Vary - vila Lützow |
 

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°13'26.937"N, 12°53'6.746"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Empírovou vilu si nechal postavit v letech 1853-1854 baron August Friedrich Ulrich von Lützow karlovarským stavitelem Johannem Knollem patrně podle projektu berlínského architekta vysoko v jihozápadním strmém skalnatém svahu Tříkřížového vrchu, původně zvaného Buková hora (Buchberg), nad městem Karlovy Vary (Karlsbad). Originální plány objektu se však nezachovaly a autorství stavby je tak nepotvrzeno. Svým architektonickým řešením se ovšem objekt vymyká všem tehdejším stavbám ve městě. Stavba, pojmenovaná podle svého zakladatele Vila Lützow, byla jedním z prvních vilových objektů v Karlových Varech i v severozápadních Čechách. Pozemek kolem vily nechal baron Lützow upravit v romantizující terasovou zahradu s napodobeninami dvou bašt, množstvím tajemných zákoutí, jeskyň, doplněnou glorietem, pergolami, altánky, promenádami. V zahradě soustředil podivínský sběratel uměleckých předmětů a milovník zvířat mnoho zajímavých plastik převážně od svého přítele slavného berlínského sochaře Augusta Kisse, např. vzpínajícícího se hřebce, ležícího jelena, rozměrného k boji připraveného býka, kočku a dva velké sedící psy, strážící vchod do vily. Posledním dílem sochaře byla plastika Amazonky na koni bojující s tygrem, kterou nechal baron umístit na spodní terasu zahrady až po roce 1860. Baron August von Lützow, pocházející z Maklenburska v Německu, se v Karlových Varech rozhodl usadit natrvalo kvůli blahodárnému účinku místních termálních pramenů na jeho bolestivou dnu. Kromě vily nechal postavit i nedaleké romantické objekty Hubertusburg a hotel Panorama. Baron byl znám svými neustálými spory s radními. Pro názorové neshody a jako výraz opovržení nad nezdařilým a nevhodně umístěným sloupem se sochou císaře Karla IV., která byla odhalena dne 13. září 1858 při oslavách 500. výročí založení města na nedalekém návrší v nově zřízeném městském parku, nechal baron na kamenný rondel na spodním okraji své zahrady, který do té doby sloužil jako vyhlídka, osadit vysoký sloup s plastikou sedící kočky, přenesenou ze zadní části zahrady. Původně hleděla kočka ke středu města, později však byla obrácena zadkem k bývalé radnici. Baron tím chtěl ironicky naznačit, že práce pánů radních byla pro kočku. V roce 1851 nechal na skalní štít u Jeleního skoku osadit plastiku kamzíka, v následujícím roce 1852 přemístil ze své zahrady sochu Pomony do sousedního veřejného parku. Vzhledem k tomu, že se skalní útvar s kamzíkem stal populárním a často navštěvovaným místem a spanilá bohyně hojnosti se také lidem zalíbila, dostal baron v roce 1853 od pánů radních čestné občanství města. Bohatý baron byl rovněž štědrým mecenášem Karlových Varů, podporoval mnohé dobročinné akce a pomáhal chudým. Zakoupil pro město pozemek pro zřízení evangelického hřbitova v Drahovicích a nechal rovněž postavit chudobinec Munifizentia. Měšťané Karlových Varů barona Lützowa pro jeho dobročinnost milovali a jeho pohřeb dne 19. srpna 1872, který proběhl za hojné účasti obyvatelstva, byl dnem smutku pro celé lázeňské město. Po smrti barona Augusta von Lützowa zakoupil vilu Theodor Zedwitz. Počátkem šedesátých let 20. století nenávratně zmizela ze zídky vily mořská mušle zévy obrovské, skoro metrová a jistě metráková ulita. Zrekonstruovaná vila je dnes v soukromém vlastnictví.

 

Popis objektu

Empírová patrová vila kubických forem nepravidelného půdorysu krytá plochou střechou. Objekt tvoří masivní nárožní rizality a ustupující převýšená střední část. Zdi objektu jsou zakončeny přímou atikovou zdí, na nároží zpevněnou pilířky v náznaku stínek cimbuří. Přízemí bylo ve střední ose původně otevřeno lodžií s pilíři, vynášejícími terasu v patře. Dnešní předsazené zahradní schodiště je až dodatečné. Vnější stěny objektu jsou členěny nárožními pilastry s jednoduchými deskami a volným středem s vetknutým kruhem. Obdélná okna bez šambrán jsou zdobena zalamovanými nadokenními římsami windsorského typu. Zajímavě je řešen rovněž interiér včetně dispozice. V centrální pozici v přízemí je umístěn sál půdorysně zalomený ortogonálně vloženými koutovými krby. V patře je situován převýšený salon, osvětlený nad širokým oknem se vstupem na terasu ještě trojicí kruhových okének. Kolem vily se rozprostírá romantizující terasová zahrada s napodobeninami dvou bašt, množstvím tajemných zákoutí, jeskyň, doplněnou glorietem, pergolami, altánky, promenádami.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - vila Lützow | vila Lützow na Schäflerově litografii z doby kolem roku 1860
Karlovy Vary - vila Lützow | vila Lützow jako motiv na střeleckém terči z roku 1868
Karlovy Vary - vila Lützow | vila Lützow a Panorama na rytině ze 2. poloviny 19. století
Karlovy Vary - vila Lützow | vila Lützow na historické fotografii z doby před rokem 1890
Karlovy Vary - vila Lützow | vila Lützow na historické fotografii z doby kolem roku 1900
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila Lützow v sadech Jeanna de Carro - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila Lützow s terasovitou zahradou - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | kamenný rondel s plastikou kočky u vily Lützow - září 2011
 
Karlovy Vary - vila Lützow | hlavní pohledové průčelí empírové vily Lützow - září 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila Lützow od jihozápadu - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila barona Lützowa od jihozápadu - září 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | členitá architektura empírové vily Lützow - září 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | členitá architektura empírové vily Lützow - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | jižní průčelí empírové vily barona Lützowa - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila barona Lützowa od jihovýchodu - říjen 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila Lützow - říjen 2011
 
Karlovy Vary - vila Lützow | empírová vila barona Lützowa od jihovýchodu - září 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | členitá empírová vila Lützow od východu - září 2011
Karlovy Vary - vila Lützow | terasovitá zahrada před vilou - září 2011
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 85/86

 
 

Komentáře: přidat další

Jan Hovorka (07.03.2024 18:11)

Patří russákům jménem: Lahkov Gennady; bytem tamtéž, tedy „Stezka Jeana de Carro 542; Karlovy Vary“ Dále je jako majitel uvedena: Lahkova Yulia; Gubkino 92: 143006 Moskevská oblast; Odincovský okres; Ruská federace

 

Petr Vařeka (12.07.2019 07:50)

Zajímalo by mě, kdo je teď vlastníkem. Rád bych se podíval dovnitř. Třeba i za vstupné.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz