přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kfely - pomník obětem 1. světové války

Kfely - pomník obětem 1. světové války

Kfely - pomník obětem 1. světové války | Kfely - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechali vztyčit v roce 1933 obyvatelé obce na křižovatce před objektem bývalé renesanční tvrze čp. 29 uprostřed vsi Kfely (Gfell). Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo dne 4. června 1933. Již krátce po konci 2. světové války strhli nový osídlenci z pomníku plastiku orlice. Někdy v polovině 50. let 20. století byl zbytek pomníku zdemolován.

 

Objekt: válečný pomník v podobě mohyly

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kfely (Gfell)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u křižovatky cest před objektem bývalé renesanční tvrze čp. 29 uprostřed vsi

GPS: 50°18'39.996"N, 12°55'34.977"E

Období vzniku: 1933

Architekt: neznámý

Stavebník: obyvatelé obce

Slavnostní odhalení: 4. června 1933

Období devastace: po roce 1945

Demolice: polovina 50. let 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechali vztyčit v roce 1933 obyvatelé obce na prostranství u křižovatky cest před objektem bývalé renesanční tvrze čp. 29 uprostřed vsi Kfely (Gfell). Finance na vybudování pomníku byly získány prostřednictvím sbírky. Pomník byl zřízen jako připomínka 17 padlých vojáků z Kfel během bojů první světové války. Slavnostní odhalení a vysvěcení dokončeného pomníku proběhlo v neděli 4. června 1933.

Již krátce po konci druhé světové války strhli nový osídlenci z vrcholu pomníku kamennou plastiku orlice. Patrně někdy v polovině padesátých let 20. století byl zbytek pomníku zdemolován a na jeho místě vybudována příjezdová komunikace k domu čp. 29. Některé části zbořeného pomníku měly být naházeny do říčky Bystřice. V zahradě sousedního domu čp. 42 jsou dnes situovány dva nárožní pilíře pomníku s reliéfy mečů, které slouží jako ozdobné sloupky pod květináče.

 

Popis objektu

Pomník v podobě kamenné hranolové mohyly býval završen mohutnou kamennou plastikou orlice s rozepjatými křídly. Plastika se základnou v podobě nízké hranolové podesty čtvercového půdorysu bývala osazena na vrcholu stupňovaného soklu o třech hranolových stupních čtvercového půdorysu. Stěny prostředního stupně byly zdobeny reliéfním trojúhelným tvarem.

Středová část pomníku v podobě hranolové mohyly čtvercového půdorysu bývala završena čtveřicí nízkých nárožních hranolových sloupků s nasazenou mohutnou hranolovou krycí deskou. Pod deskou býval uprostřed mezi sloupy vložen hranolový kamenný kvádr s plastickým reliéfy válečných křížů na stěnách. Ve výklenku na čelní pohledové straně pomníku bývala vsazena černá obdélná nápisová deska s německým věnovacím nápisem: „Den Helden / der Heimat / in dankbarer Erinnerung / gewidmet / von der Ortsbevölkerung.“ (Hrdinům vlasti ve vděčných vzpomínkách věnováno místním obyvatelstvem). Horní dvě třetiny desky byly doplněny zdobným stylizovaným rámem s rostlinným dekorem. Ve výklencích na bočních stranách mohyly byly vsazeny černé obdélné nápisové desky s celkem 17 jmény padlých vojáků z Kfel během bojů první světové války, doplněných patrně příslušností k vojenské jednotce, místem a datací jejich skonu.

V hrubších plochách mělkých obdélných vpadlých rámců na stěnách nárožních hranolových pilířů po stranách nápisových desek byly vysekány plastické reliéf mečů s vavřínovými věnci navlečenými na záštitách. Základnu mohyly tvořila dvoustupňová hranolová patka. Stěny horního stupně bývaly zdobeny reliéfním obloukovým tvarem. Ve vlně na čelní pohledové straně horního stupně bývala vysekána datace „1914 - 1918,“ Pomník býval postaven na třech hranolových stupních. Stěny horního stupně bývaly hladké, stěny spodních dvou pater byly zdobeny plastickou bosáží. V pravém horním rohu stěny druhého stupně na čelní pohledové straně bývala v bosování vsazena drobná černá obdélná tabulka s autorskou signaturou.

 

Fotodokumentace

Kfely - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Kfely - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Kfely - pomník obětem 1. světové války | část zdemolovaného pomníku v zahradě domu čp. 42 ve Kfelých - srpen 2018; foto: Josef Macke
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 205.
SOkA Cheb, fond OF Cheb, pamětní síň Cheb 1892-1945
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 101.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 95.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz