přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné

Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné

Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné

Pozdně barokní obecní kaple Panny Marie Bolestné byla vystavěna ve 2. polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta ve svahu před bývalým hostincem čp. 1 na návsi uprostřed vsi Kolešov (Kolleschau). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy v době po roce 1963 proběhla nakonec celková demolice zdevastovaného objektu. Dnes zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo do výšky 30-50 cm.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kolešov (Kolleschau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve svahu před usedlostí čp. 1 na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°4'5.435"N, 13°11'56.439"E

Období vzniku: 2. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1963

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní obecní kaple Panny Marie Bolestné byla vystavěna ve druhé polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta ve svahu před bývalým hostincem čp. 1 na návsi uprostřed vsi Kolešov (Kolleschau). Farou spadala kaple ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Kobylé.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války již nebyla kaple užívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Někdy v době po roce 1963 proběhla nakonec celková demolice tehdy již značně zdevastované bývalé obecní kaple Panny Marie Bolestné. Dnes zůstalo zachováno z bývalé kaple pouze obvodové zdivo do výšky asi 30-50 centimetrů mezi dvojicí kaštanů, zasypané sutí a zarovnané s okolním terénem.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kamenná kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 4 x 6 metrů s rovným závěrem a zaoblenými nárožími, krytá šindelovou mansardovou střechou s nasazenou velkou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání s makovicí a křížem na hrotnici. Vstupní západní průčelí kaple prolomené obdélným vchodem bývalo nad mohutnou vyloženou profilovanou římsou zakončeno lichoběžníkovým štítem s nikou, ve které bývala umístěna dřevěná soška Krista Trpitele z 19. století.

Boční stěny kaple bývaly prolomeny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně. V ose lichoběžníkového štítu nad závěrovou východní stěnou býval prolomen obdélný, segmentově zakončený vstupní otvor na půdu. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci a pilastry na zaoblených nárožích a završeny mohutnou vyloženou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple býval plochostropý. Vnitřní zařízení kaple tvořil pozdně barokní oltářní obraz Korunování Panny Marie z druhé poloviny 18. století zavěšený na stěně závěru. Mezi inventář kaple tvořila rovněž soška sv. Anny Samotřetí, ojedinělý doklad lidové keramiky 19. století v této oblasti.

 

Fotodokumentace

Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | zdevastovaná kaple Panny Marie Bolestné na návsi v Kolešově na fotografii z roku 1963
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | zdevastovaná kaple Panny Marie Bolestné od severozápadu v roce 1963
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí uprostřed vsi Kolešov - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky kaple Panny Marie Bolestné - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné mezi dvojicí starých jírovců na návsi v Kolešově - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | obvodové zdivo zbořené kaple Panny Marie Bolestné na návsi v Kolešově od východu - únor 2011
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí v Kolešově od severovýchodu - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí v Kolešově od severovýchodu - únor 2011
 
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | obvodové zdivo zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí v Kolešově od severovýchodu - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | bývalá severní boční stěna zbořené kaple Panny Marie Bolestné na návsi v Kolešově - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | bývalá severní boční stěna zbořené kaple Panny Marie Bolestné na návsi v Kolešově - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí v Kolešově od severozápadu - únor 2011
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí v Kolešově od jihozápadu - duben 2016
Kolešov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve svahu nad návsí uprostřed vsi Kolešov - duben 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 514
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 81
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 88
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 69

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz