přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa

Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa

Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa

Pseudogoticku pohřební kapli si nechal vystavět zakladatel místní stáčírny minerálních vod Carl Heinrich Gölsdorf na počátku 20. století v lesnatém svahu nad silnicí asi 200 m východně nad dnes již zaniklými lázněmi Korunní Kyselka (Krondorf-Sauerbrunn). V roce 1912 byly jeho ostatky přeneseny do dokončené kaple ze hřbitova ve Stráži nad Ohří. Po roce 1945 však přestala být udržována a v průběhu 2. poloviny 20. století byla zcela zdevastována vandaly. Dnes se nachází v havarijním stavu.

 

Objekt: pseudogotická pohřební kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Korunní Kyselka (Krondorf Sauerbrunn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v lesnatém svahu nad silnicí do vsi Korunní asi 200 m východně nad dnes již zaniklými lázněmi

GPS: 50°20'19.119"N, 13°4'35.539"E

Období vzniku: do roku 1912

Architekt: neznámý

Stavebník: Carl Heinrich Gölsdorf

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 22. května 2013

Č. rejst. ÚSKP: 105093

Stav: v havarijním stavu

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pseudogoticku pohřební kapli si nechal vystavět zakladatel místní stáčírny minerálních vod a lázní Carl Heinrich Gölsdorf  někdy na počátku 20. století podle návrhu neznámého architekta při staré cestě v lesnatém svahu nad silnicí do vsi Korunní asi 200 metrů východně nad dnes již zaniklými lázněmi Korunní Kyselka (Krondorf-Sauerbrunn). Soukromou rodovou hrobku, nazývanou později Gölsdorfovo mauzoleum, nechal Gölsdorf založit patrně z důvodu svého náboženského vyznání. Jako protestant nemohl být pohřben spolu se svou manželkou, která byla katolického vyznání.

Carl Gölsdorf zemřel náhle dne 20. října 1907 a dne 23. října 1907 byl prozatímně pohřben na hřbitově ve Stráži nad Ohří. Pohřební kaple tak pravděpodobně nebyla v té době ještě dostavěná, nebo nebyla její stavba ani zahájena. Teprve v roce 1912 mohly být Gölsdorfovy ostatky exhumovány a přeneseny do dokončené rodové hrobky. V následujícím roce 1913 zemřela vdova po Carlu Gölsdorfovi, která byla krátce po své smrti rovněž pohřbena do krypty nové pohřební kaple.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění kaple do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestala být udržována a postupně chátrala. V průběhu druhé poloviny 20. století byla opuštěná kaple včetně krypty silně poničena vandaly. Plastická výzdoba kaple byla odlámána, interiér kaple zdevastován, prolomena krycí deska krypty a její interiér vyrabován. Do krypty byla svržena socha z výzdoby kaple, cínové rakve sešlapány a uložené ostatky a kosti rozházeny. Stěny kaple z pískovcových bloků jsou silně narušeny zvětráváním. Vnější a vnitřní stěny objektu byly poškozeny různými nápisy. Někdy mezi léty 2010-2013 byl snesen zdobný kovaný plůtek z hřebenu střechy kaple.

Dne 22. května 2013 byla zchátralá pohřební kaple Carla Gölsdorfa zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 105093. Roku 2015 podnik Vojenské lesy a statky odstranily původní mříž a vstup do kaple zabezpečily mohutnou železnou mříží. K 1. lednu 2016 byla poté kaple vyňata z území Vojenského újezdu Hradiště a převedena do majetku obce Stráž nad Ohří. Zdevastovaná kaple se dnes nachází v havarijním stavu.

 

Popis objektu

Pseudogotická kaple z neomítaného jemnozrnného pískovce skládaného na maltu s bohatou plastickou výzdobou na obdélném půdorysu o rozměrech 356 x 303 cm s rovným závěrem krytá plechovou sedlovou střechou se zdobným kovaným plůtkem na hřebeni s motivy lilií. Jihozápadní vstupní průčelí kaple obrácené směrem do údolí o výšce 516 cm je prolomeno sedlovým portálem vchodu s profilovaným pískovcovým ostěním. Dveřní otvor o výšce 188 cm býval původně uzavřen zdobnou kovanou mříží na železných závěsech v ostění. Dnes je vstupní otvor uzavřen napevno železnou mříží. Před vstupem je situováno předložené schodiště o dvou stupních s nízkým pískovcovým zábradlím z jednoho kusu kamene s drobným kovaným zdobným prvkem na vrcholu profilované horní římsy.

Vstupní jihozápadní průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem. V nadpraží odděleném vystupující oplechovanou římsou je prolomeno velkým trojlaločným oknem v plastickém hrotitém ústupkovém ostění. Lomené okenní ostění opisuje plastická lomená římsa vynesená na dvou zdobných plastických konzolách s motivem stylizovaných hroznů. Z vrcholu vyrůstá plastický kříž s polygonálními břevna a jetelovým zakončením ramen. Křížení ramen je předsazeno před vpadlou plochou slepého kruhového okna s plastickým ostěním. Z dolního břevna nad polygonální patkou kříže se do obou stran rozvinuje plochá reliéfní nápisová páska s vysekaným latinským citátem: „Per aspera / ad astra“ (Přes překážky ke hvězdám), který byl životním mottem Carla Gölsdorfa. Štít je krytý horní profilovanou římsou s plastickými kraby a v jeho vrcholu bývala původně situována velká křížová kytice s poupětem.

Boční stěny kaple jsou v mělkých plochých arkádách prolomeny dvojicemi lomených oken s profilovaným ostěním a společnou sešikmenou parapetovou římsou po celé šířce stěna. Původně zasklené okenní otvory o vnitřní výšce 113 cm bývaly zdobeny kružbou. V horní části stěn po stranách lomených oblouků oken jsou situovány reliéfní kruhové rozety s květinovým dekorem v podobě květu růže.

Vnější stěny s mohutným, 45 cm vysokým soklem jsou zdobeny 100 cm vysokými vystupujícími nárožními hranolovými pilíři s profilovanými zešikmenými hlavicemi v úrovněmi bankálů pod okny. Na pilířích jsou postaveny 192 cm vysoké válcové polosloupy s profilovanými patkami a korintskými hlavicemi. Na abakusech sloupů jsou vyneseny 72 cm vysoké hranolové nástavce s trojúhelníkovými štíty, kryté pískovcovými sedlovými stříškami, na jejichž hřebeni bývaly původně osazeny křížové kytice s poupětem. Z boční stěny nástavců vystupují zoomorfní chrliče v podobě sedících gryfů s lvím tělem se složenými křídly. Hlavy mýtických zvířat byly v minulosti uraženy. Mezi jednotlivými nástavci jsou vyvedeny široké profilované korunní římsy, završující boční stěny kaple. Trojúhelníkový štít závěrové stěny kaple je krytý horní hladkou profilovanou římsou bez krabů, v jehož vrcholu bývala původně rovněž situována velká křížová kytice s poupětem.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut omítanou valenou klenbou s lunetami, zdobenou štukovými žebry na koutových profilovaných konzolách, tvořících v ploše klenby obdélné zrcadlo. Náběhy klenby vybíhají z profilované římsy. Vnitřní stěny kaple jsou neomítané, doplněným spodním soklem. Na závěrové stěně je situován mělký lomený výklenek se zdobným stylizovaným profilovaným soklem s trojlisty ve spodní části. Ve vrcholu mělké ploché arkády na bočních stěnách kaple ve výseči mezi lomenými oblouky ostění oken jsou situovány vysekané trojúhelníky s vystupujícím středovým kruhem s profilovaným rámem, ve kterém jsou vysekány christogramy „IHS“, zkratka latinských slov Iesus Hominum Salvator, česky Ježíš, spasitel lidí. Při závěrové stěně je vyzděna nízká podesta, na které bývala původně postavena kamenná figurální plastika na hranolovém podstavci, svržená dnes do prostoru krypty.

Uprostřed pískovcové podlahy je situován obdélný vstup do krypty pod kaplí. Vstupní otvor s polodrážkou s železným lemem po obvodu býval původně uzavřen krycí deskou. V prostoru zdevastované krypty se dnes nachází rozlámané cínové rakve, lidské kosti, svržená socha z interiéru kaple, sutiny a nafoukané listí.

 

Fotodokumentace

Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | Gölsdorfovo mauzoleum před rokem 1929
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zchátralá kaple v 80. letech 20. století
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývallých lázní v Korunní Kyselce od západu - červen 2010
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple - červen 2010
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | vstupní průčelí kaple - červen 2010
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | jihovýchodní boční stěna - červen 2010
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple - červen 2010
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple - červen 2010
 
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple - říjen 2013
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | vstupní jihozápadní průčelí zdevastované pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývallých lázní v Korunní Kyselce - říjen 2013
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaný interiér kaple - říjen 2013
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | stav vyrabované krypty kaple - říjen 2013
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývalých lázní v Korunní Kyselce od severozápadu - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývalých lázní v Korunní Kyselce od západu - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | vstupní průčelí pohřební kaple - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | reliéf ve štítu kaple s křížem a latinským nápisem Per aspera ad astra na stuze - červen 2017
 
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | detail klenby se zbytky štukových žeber a zrcadla ve vrcholu - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | vysekaný christogram mezi okny v interiéru zdevastované pohřební kaple - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | jihovýchodní boční stěna - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | detail výzdoby stěn zdevastované kaple s rozetami, polosloupy a torzy chrličů - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | torzo jedno z chrličů - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývalých lázní v Korunní Kyselce od východu - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | závěrová stěna pohřební kaple - červen 2017
Korunní Kyselka - pohřební kaple Carla Gölsdorfa | zdevastovaná pohřební kaple Carla Gölsdorfa u bývalých lázní v Korunní Kyselce od severu - červen 2017
 

Použitá literatura

Eva ČESÁKOVÁ, Tři kaple zaniklých obcí Doupovska. Bakalářská práce, Ústí nad Labem 2013, s. 26-33.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 64.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz