přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kosmová - kaple

Kosmová - kaple

Kosmová - kaple |

Empírová obecní kaple vznikla v 1. polovině 19. století nad návesním rybníkem v horní části návsi uprostřed vsi Kosmová (Gossmaul). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 80. let 20. století se dokonce uvažovalo o demolici objektu. Na počátku 21. století bylo následně přistoupeno k celkové rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Objekt: empírová kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kosmová (Gossmaul)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v horní části návsi uprostřed vsi

GPS: 50°2'6.946"N, 12°58'27.858"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: počátek 21. století

Památková ochrana: od 3. května 1958 do 15. prosince 1981 a od 4. srpna 1995

Č. rejst. ÚSKP: 10815/4-5027 (původně 52766/4-1657)

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Empírová obecní kaple vznikla v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta snad renovací starší kaple z konce 18. století nad návesním rybníkem v horní části okrouhlé návsi uprostřed vsi Kosmová (Gossmaul). Farou spadala kaple ke kostelu Narození Panny Marie v Toužimi. Patrně na počátku 20. století bylo těsně ke kapli přistavěno dosti necitlivě hospodářské stavení.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Dne 3. května 1958 byla obecní kaple zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 52766/4-1657. Neudržovaná kaple byla již na počátku osmdesátých let 20. století ve velmi zdevastovaném stavu. Dne 15. prosince 1981 byla dokonce z rozhodnutí Ministerstva Kultury sejmuta památková ochrana kaple z důvodu plánované demolice zchátralého objektu, ke které naštěstí nakonec nedošlo.

Dne 4. srpna 1995 byla nakonec obecní kaple znovu zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 10815/4-5027. Na počátku 21. století následně přistoupilo město Toužim jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zchátralé kaple. Během stavebních prací byla opravena střecha kaple a nově oplechována zvonička měděným plechem. Obnoveny byly vnější a vnitřní omítky kaple včetně pískovcového portiku a zdobení.

 

Popis objektu

Empírová kamenná kaple na obdélném půdorysu zakončená neodsazenou polokruhovou apsidou, krytá břidlicovou valbovou střechou s otevřenou oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, završenou cibulovou bání s makovicí a křížem na vrcholu. Vstupní jihozápadní průčelí je před obdélným pískovcovým portálem vchodu zvýrazněno představěným pískovcovým portikem nad předsazeným kamenným schodištěm se dvěma sloupy se zdobenými hlavicemi a hranolovými patkami, vynášejícími antikizující kladí v podobě architrávu zdobeném ornamentálním motivem. Po stranách vchodu jsou situovány mohutné zdvojené profilované nárožní pilastry, vynášející mohutnou římsu s nasazeným vpadlým trojúhelníkovým štítem v podobě tympanonu.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom vysoko položeném menším obdélném, segmentem zakončeném okně. V závěrové stěně apsidy je situováno menší polokruhové okénko. Vnější stěny kaple jsou členěny mohutnými profilovanými zdvojenými pilastry, vynášejícími mohutnou profilovanou korunní římsu pod střechou. Vnitřní prostor lodi kaple je plochostropý, krytý omítaným rákosovým stropem. Triumfální oblouk oddělující prostor závěru kaple je polokruhový, vynesený na mohutných profilovaných pilastrech. Obdobný oblouk je vynesen před vnitřní vstupní stěnou kaple. Apsida kaple je sklenuta konchou, nasazenou na vynesené profilované římse ve výši hlavic pilastrů. V závěrové stěně apsidy je umístěna polokruhově završená oltářní nika. Podlaha kaple je kryta cihlovou dlažbou.

Vnitřní zařízení kaple tvořily původně lidové dřevěné sošky sv. Václava a Panny Marie (Madony). Dnes je interiér kaple prázdný, bez vybavení.

 

Fotodokumentace

Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
 
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
Kosmová - kaple |
 
Kosmová - kaple |
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 110
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 105

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz