přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Kozlov (Koslau)

Kozlov (Koslau)

Kozlov (Koslau) |

Dnes zcela zaniklá ves Kozlov, německy Koslau, osada obce Oleška, ležela v úžlabině, otevřené k jihu, v nadmořské výšce kolem 550 m v Doupovských horách, 3,5 km severozápadně od Doupova na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště. Katastr obce měřil 2,57 km². Podle Th. Schütze byl název vsi slovanského původu.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Kozlov (Koslau)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Kozlov se nachází v Soudních aktech III. k roku 1398, kdy majitelem a pravděpodobně i zakladatelem osady byl jistý Kozel. Kozlov je v listinách doložen i v letech 1402, 1413 a roku 1544, kdy je prvně uváděn jako součást panství Žďár. V roce 1546 koupil větší část vsi hrabě z Leisneku s dcerou Brigitou a připojil ji k doupovskému panství, u kterého pak Kozlov až do roku 1850. Pouze tři zdejší domy zůstávaly i nadále u panství Žďár. Roku 1625 se v oblasti i ve vsi samotné rozšířil mor, na který zemřelo 17 zdejších obyvatel. Berní rula z roku 1654 uvádí ve vsi Kozlov u panství Doupov 6 sedláků, 2 chalupníky, z nichž jeden býval sklenářem a 2 tzv. na obci, z nichž jeden byl tkalcem. K panství Žďár příslušeli 2 sedláci. Berní rula také uváděla, že ves má „stavení dobrý, rolí žitný, luk s potřebu, živnost jich z dobytka, šindele a sudoviny, kterouž dříví z lesův panských kupujíce dělají a do města Žatce i Loun na prodej vozejí“. Schaller (1785) i Sommer (1847) ve svých topografiích uvádějí Kozlov jako součást alodiálního panství Doupov, pouze tři domy patřily k panství Žďár. Sommer dále poznamenává, že půl hodiny na západ od vsi leží zemědělská usedlost, tzv. Glaserhaus. V roce 1850, kdy se stal Kozlov na krátkou dobu samostatnou obcí, zde žilo pouze německé obyvatelstvo. Roku 1868 však byl osadou obce Oleška, u které poté trvale zůstal. Domy vesnice byly volně rozestavěny na stráních podél silnice a potoka. Kaple ve vsi nebyla, jen zvonice na obecním domě, ve které museli třikrát denně vyzvánět místní chudí, bydlící v tomto domě. Školu měly zdejší děti v Olešce, do kostela, na poštu i na vlak se chodilo rovněž do Olešky, vzdálené přibližně čtvrt hodiny chůze. Za 1. republiky bývalo v Kozlově 15 větších usedlostí, dva hostince, obchod se zeleninou, obchod s máslem, trafika, švec a truhlář. Vše ostatní bylo v Olešce. Ke Kozlovu tehdy patřila i samota Hauensteiner, vzdálená 1,7 km na severozápad, kde žilo roku 1930 ještě 8 obyvatel. V Kozlově žilo stejného roku na 119 obyvatel ve 26 domech. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války a opětovném částečném dosídlení žilo v roce 1947 v Kozlově již jen 39 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení došlo z důvodu vzniku Vojenského újezdu Hradiště již v 1. etapě vzniku újezdu, tj. 15. června 1953.

 

Fotodokumentace

Kozlov (Koslau) | celkový pohled na ves Kozlov (Koslau) v zimě
Kozlov (Koslau) | část vsi Kozlov - uprostřed stojí dům čp. 6 rodiny Finnů, vpravo dům čp. 7 Blesslů, nahoře vlevo stodola domu čp. 1 Himmelbauerů a vedle dům čp. 23 Hummelfronzenů (Werzhaus)
Kozlov (Koslau) | rodný dům starosty Adolfa Neudertha v roce 1928 - vpravo zachycen jeho děda Franz Brückner
Kozlov (Koslau) | krávy u pumpy v obci v době před rokem 1945
Kozlov (Koslau) | část obce Kozlov (Koslau) před rokem 1945
Kozlov (Koslau) | část obce v zimě 1941. Zleva: čp.7 (Blesl), čp. 11 (Weps), kde je vidět pouze stodola, čp. 12 (Lourentzn), čp. 13 (Gurauer), čp. 11 (Dobiasn), čp. 15 (Honsn - Werzhaus), čp. 16 (Pauln), čp. 18 (Modla), všechny s přístavky
Kozlov (Koslau) 2 | dům č.p. 7 (Blesla) v Kozlově před rokem 1945
Kozlov (Koslau) | koňské spřežení pana Modly z čp. 18 odvážející hnůj na saních v zimě roku 1940
 
Kozlov (Koslau) | chalupa č.p. 13 Guauer-Leglerů v Kozlově před rokem 1945
Kozlov (Koslau) | katastrální mapa vsi Kozlov (Koslau) z roku 1945
Kozlov (Koslau) | německý myslivecký spolek St. Hubertus v letech 1925-1935
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 16/17
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 36

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz