přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice

Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice

Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1772 stávalo u přístupového schodiště ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na návrší v západní části obce Kozlov (Kosslau). Na protilehlé straně schodiště stávala socha sv. Mořice. Po roce 1945 však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy na počátku 60. let 20. století bylo nakonec zchátralé vrcholové sousoší přeneseno do depozitáře žlutického muzea. U zchátralého schodiště se dnes nachází pouze spodní část podstavce.

 

Objekt: pozdně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kozlov (Koßlau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u schodiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie v západní části obce

GPS: 50°6'26.544"N, 13°1'31.652"E

Období vzniku: 1772

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Stav: v depozitáři

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice od neznámého autora bylo postaveno v roce 1772 po levé straně u paty kamenného přístupového schodiště se žulovými stupni při bráně, prolomené ve východní ohradní zdi bývalého hřbitova u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na návrší v západní části obce Kozlov (Kosslau). Na protilehlé straně schodiště stávala na nižším podstavci protějšková pozdně barokní socha sv. Mořice ze stejné doby.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy na počátku šedesátých let 20. století, jistě před rokem 1966, bylo nakonec zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice sneseno, vrcholová plastika umístěna do depozitáře žlutického muzea a podstavec složen v zahradě u farního kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Dnes u zdevastovaného schodiště pod kostelem zůstává pouze spodní pískovcový sokl trojbokého podstavce se železným trnem na horní ploše.

 

Popis objektu

Pískovcové pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice ikonografického typu Gnadenstuhl (Trůn milosti) na trojbokém podstavci. Vrcholová figurální plastika představuje Boha Otce s plnovousem, sedícího na trůnu neseném na oblacích. Bůh Otec, oděný v dlouhém plášti, bosý, s vysokou korunou na hlavě, před sebou v klíně držel oběma rukama jednoduchý kříž latinského tvaru s plastickým reliéfem Ukřižovaného Ježíše Krista, představujícího Boha Syna. Na horním rameni kříže je situována plastická stylizovaná tabulka s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). U paty sousoší se na přední straně plastických stylizovaných nebes vznášela holubice s roztaženými křídly, symbol Ducha svatého. Základnu plastiky tvořila nízká hranolová podesta.

Vrcholové sousoší bylo umístěno na vrcholu vysokého pískovcového trojbokého podstavce se zkosenými hranami, horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce byly zdobeny jednoduchými obdélnými rámci s projmutými středy kratších stran. V rámci na přední straně podstavce je vysekán dnes již nečitelný věnovací nápis a datace „1772“. Spodní část podstavce tvořil dosud dochovaný trojboký sokl se zkosenými hranami. Podstavec, nakoso postavený k pilíři zábradlí kamenného schodiště, býval postaven na kamenném stupni.

 

Fotodokumentace

Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice v Kozlově na historické fotografii - leden 1914
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Mořice v Kozlově na historické fotografii z roku 1935
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | detail sousoší Nejsvětější Trojice - červen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice v depozitáři žlutického muzea - červen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralý trojboký podstavec sousoší Nejsvětější Trojice v zahradě za kostelem sv. Petra a Pavla ve Žluticích - srpen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralý trojboký podstavec sousoší Nejsvětější Trojice v zahradě za kostelem sv. Petra a Pavla ve Žluticích - srpen 2015
 
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | něčitelný věnovací nápis na přední straně trojbokého podstavce sousoší Nejsvětější Trojice z Kozlova - srpen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | trojboká horní krycí deska zchátralého podstavce sousoší Nejsvětější Trojice z Kozlova - srpen 2015
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | neudržované přístupové shodiště ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie - duben 2013
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zachovalý trojboký sokl podstavce sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2013
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zachovalý trojboký sokl podstavce sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2013
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zachovalý trojboký sokl podstavce sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2013
Kozlov - sousoší Nejsvětější Trojice | zachovalý trojboký sokl podstavce sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2013
 

Použitá literatura

Hrabcová, H.-Štochl, V.-Hron, M.-Fiala, J.-Kasalová, Š. 2008 : Stavebně historický průzkum - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově, Rokycany
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 127
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 103

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz