přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Krásno - kaple Panny Marie Sněžné

Krásno - kaple Panny Marie Sněžné

Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | Krásno - kaple Panny Marie Sněžné

Původně klasicistní kaple Panny Marie Sněžné byla postavena v roce 1788 nad rozcestím při bývalé cestě do Bečova nad Teplou v polích asi 500 m jižně nad městem Krásno (Schönfeld). Roku 1919 byla kaple po zásahu bleskem novodobě obnovena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1991 byla provedena celková rekonstrukce zdevastovaného objektu, v následujících letech však neudržovaná kaple opět zcela zchátrala.

 

Objekt: klasicistní, novodobě upravená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Krásno (Schönfeld)

Okres: Sokolov

Poloha: při polní cestě nedaleko silnice do Bečova nad Teplou asi 500 m jižně nad městem

GPS: 50°6'15.938"N, 12°47'34.665"E

Období vzniku: 1788

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1991

Znovuvysvěcení: červenec 1991

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně klasicistní kaple Panny Marie Sněžné byla postavena v roce 1788 podle návrhu neznámého architekta na nízkém pahorku nad rozcestím při bývalé úvozové cestě do Bečova nad Teplou, nazývané dříve Streichergasse, v polích na návrší asi 500 metrů jižně nad městem Krásno (Schönfeld). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Kateřiny v Krásně. Během silné bouře dne 19. září 1919 byla kaple zasažena bleskem a vyhořela. Následně byla poničená kaple patrně ve zjednodušené formě novodobě obnovena do dnešní podoby.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno.

V roce 1991 byla díky iniciativě místních občanů provedena celková rekonstrukce zchátralé kaple. Zároveň byla obnovena původní cesta ke kapli, podél které byly tehdy vysázeny listnaté stromy. V červenci roku 1991 byla poté renovovaná kaple Panny Marie Sněžné znovu vysvěcena. V následujících letech však neudržovaná kaple opět zcela zchátrala, přístupová cesta zarostla a okolí kaple znovu zdevastováno pastvou dobytka.

 

Popis objektu

Klasicistní, novodobě upravená zděná kaple bez oken na obdélném podélném půdorysu o rozměrech 2,8 x 2,5 metru, krytá plechovou valbovou střechou s přesahem před vstupní průčelí kaple, vyneseným na nárožních zídkách, vytvářejících prostor 60 cm hluboké, otevřené předsíně. Kaple dosahuje výšky 4,6 metru. Vstupní severovýchodní průčelí kaple, prolomené obdélným, segmentem zakončeným portálem vchodu s dřevěným ostěním, zdůrazněným polokruhově zakončeným výklenkem před ním, je završeno dřevěným laťovaným trojúhelníkovým štítem s osazeným dřevěným křížkem s litinovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Vstup do kaple je uzavřen jednokřídlými dřevěnými dveřmi a zdobnou kovanou mříží. Vnější stěny jsou hladce omítané, bez členění.

Vnitřní prostor kaple o rozměrech 1,4 x 1,1 metru býval původně zaklenutý, dnes je plochostropý, krytý dřevěným laťovaným stropem. Ve všech stěnách jsou situovány velké široké výklenky. Podlaha kaple je kryta kamennou dlažbou. Vnitřní zařízení kaple tvořila původně vysoká vyřezávaná barokní milostivá socha Panny Marie s Ježíškem z 18. století. Dnes je ve výklenku na vnitřní závěrové stěně kaple zavěšen obraz Korunované Panny Marie s Ježíškem v náručí, stojící ve vyřezané nice v kmeni listnatého stromu. Pod nikou je vyvedena datace 1677. Obraz je osazen v dřevěném vyřezávaném rámu.

 

Fotodokumentace

Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | kaple Panny Marie Sněžné v době před rokem 1945
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | kaple Panny Marie Sněžné v době před rokem 1945
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné při polní cestě nad Krásnem - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | kaple Panny Marie Sněžné v Krásně - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné v Krásně od severu - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | vstupní severovýchodní průčelí zchátralé kaple Panny Marie Sněžné v Krásně - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | obraz Panny Marie v interiéru kaple - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | vstupní severovýchodní průčelí zchátralé kaple Panny Marie Sněžné v Krásně - prosinec 2013
 
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple od severovýchodu - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné pod dvojicí mohutných kaštanů v polích nad Krásnem - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | kaple Panny Marie Sněžné od východu - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné v Krásně od jihovýchodu - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | jihovýchodní boční stěna zchátralé kaple Panny Marie Sněžné v Krásně - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | kaple Panny Marie Sněžné od jihu - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | jihozápadní závěrová stěna zchátralé kaple Panny Marie Sněžné v Krásně - prosinec 2013
 
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | závěrová stěna zchátralé kaple Panny Marie Sněžné v Krásně od jihozápadu  - prosinec 2013
Krásno - kaple Panny Marie Sněžné | zchátralá kaple Panny Marie Sněžné - prosinec 2013
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 338/339
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 399

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz