přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Krásný Jez - smírčí kříž

Krásný Jez - smírčí kříž

Krásný Jez - smírčí kříž | Krásný Jez - smírčí kříž

Kamenný smírčí kříž neznámého stáří stával na návrší při cestě stoupající do Ležničky a dále do Horního Slavkova na severozápadním okraji osady Krásný Jez (Schönwehr). Patrně někdy na přelomu 30. a 40. let 20. století být kříž povalen, či zarostl křovinami, a následně upadl zcela v zapomnění. O vánocích 2015 byl kříž náhodně objeven místními občany a v červnu roku 2016 poté instalován nedaleko místa nálezu na okraji cesty nad domem čp. 15.

 

Objekt: kamenný smírčí kříž

Typologie: smírčí kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Krásný Jez (Schönwehr)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při cestě nad domem čp. 15 na severozápadním okraji osady

GPS: 50°7'26.948"N, 12°50'32.898"E

Období vzniku: neznámé

Číslo v centrálním registru: 1038

Materiál: žula

Období devastace: přelom 30. a 40. let 20. století

Rekonstrukce: 2016

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenný smírčí kříž neznámého stáří stával na návrší při pravé straně cesty stoupající do Ležničky a dále do Horního Slavkova na severozápadním okraji osady Krásný Jez (Schönwehr). Kříž býval vidět i ze železniční trati z Krásného Jezu do Lokte. Smírčí kříž, v minulosti označovaný jako „švédský“, v této poloze prvně zachytil v roce 1906 prof. Franz Wilhelm. Patrně někdy na přelomu třicátých a čtyřicátých let 20. století musel být kříž patrně povalen, či zarostl křovinami, jelikož badatel Oskar J. Steidl již v roce 1941 psal, že jej nenalezl. Smírčí kříž poté upadl zcela v zapomnění. 

O vánočních svátcích dne 26. prosince 2015 byl smírčí kříž náhodně objeven a následně vykopán na původním místě místními občany. Dne 18. června 2016 byl kříž následně instalován nedaleko místa nálezu na okraji cesty nad domem čp. 15.

 

Popis objektu

Neobvykle tvarovaný smírčí kříž v podobě klínového kříže s mohutnou, rozšiřující se nohou a s mírně ustupujícími podpěrami mezi rameny a kmenem kříže, vytvářejícími tvar nepravidelného vetknutého kruhu. Rozměry objektu dosahují výšky 98 cm, šířky 64 cm a tloušťky 25 cm. Na přední straně kříže je vyryt obrys na výšku postavené krátké šavle, loveckého tesáku, či krátkého meče. Svým ztvárněním zůstává objekt na hranici rozlišení od křížových kamenů.

 

Fotodokumentace

Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž na kresbě prof. Franze Wilhelma z roku 1906
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž u Krásného Jezu na akvarelu Karla Šrámka z roku 1936
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž u Krásného Jezu na kresbě Karla Šrámka z roku 1938
Krásný Jez - smírčí kříž | transport nalezeného kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | transport nalezeného smírčího kříže v Krásném Jezu - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | horní část kamenného smírčího kříže z Krásného Jezu - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | transport nalezeného kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | výkop základové jámy pro instalaci nalezeného smírčího kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
 
Krásný Jez - smírčí kříž | instalace smírčího kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | usazování smírčího kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | usazování smírčího kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | obyvatelé Krásného Jezu podílející se na znovuvztyčení smírčího kříže - červen 2016, zdroj: frsvo.rajce.idnes.cz
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž v Krásném Jezu - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž v Krásném Jezu - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | znovuvztyčený kamený smírčí kříž v osadě Krásný Jez - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - září 2016
 
Krásný Jez - smírčí kříž | rytina šavle na přední straně kříže - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | přední strana kamenného smírčího kříže v osadě Krásný Jez - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | znovuvztyčený kamený smírčí kříž v osadě Krásný Jez - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž v Krásném Jezu - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | smírčí kříž v Krásném Jezu - září 2016
Krásný Jez - smírčí kříž | hlava kamenného smírčího kříže v osadě Krásný Jez - září 2016
 

Použitá literatura

Dreyhausen, W. 1940 : Die Alten Steinkreuze in Böhmen und in Sudentengau, Reichenberg-Leipzig
Kolektiv 1997: Kamenné kříže Čech a Moravy, Praha, 164
Kolektiv 2001: Kamenné kříže Čech a Moravy. Rozšířené vydání, Praha, 201
Steidl, O. J. 1941: Die alten Steinkreuze in Böhmen und im Sudetengau, in: Unser Egerland, 45. Jahrgang 1941, II. Teil, Cheb
Wieser, S. 1994: Smírčí kříže na Karlovarsku, 192, Historický sborník Karlovarska II, Karlovy Vary, 150/203
Wilhelm, F. 1906 : Zur Geschichte der alten Steinkreuze, Ruhsteine u. Marterln, 16, Erzgebirgszeitung, XXVII. Jahrgang, 8.Heft, August 1906, Teplice

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz