přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kyselka - busta Josefa Löschnera

Kyselka - busta Josefa Löschnera

Kyselka - busta Josefa Löschnera |

Bustu balneologa Josefa Löschnera od sochaře Thomase Seidana nechal zřídit v roce 1884 Heinrich Mattoni v parku mezi Jindřichovým dvorem a Lázeňskou restaurací uprostřed obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). Před 1. světovou válkou byla busta přenesena do interiéru stáčírny Löschnerova pramene a po roce 1945 osazena v nice Jindřichova dvora. V 90. letech 20. století busta postupně chátrala a byla proto převezena do depozitáře. V roce 2014 byla na jejím místě osazena kopie busty.

 

Objekt: busta na vysokém podstavci

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v nice věže Jindřichova dvora uprostřed obce

GPS: 50°15'33.157"N, 12°59'58.283"E

Původní poloha: v parku mezi Jindřichovým dvorem a Lázeňskou restaurací uprostřed obce

Původní GPS: 50°15'32.203"N, 12°59'57.402"E

Období vzniku: 1884

Architekt: Thomas Seidan

Stavebník: Heinrich Mattoni

Slavnostní odhalení: 24. srpna 1884

Materiál: bílý mramor

Období devastace: před rokem 1914 a od 90. let 20. století

Rekonstrukce: 2014

Stav: repliky

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Bustu významného regionálního lékaře, balneologa a vysokoškolského profesora dr. Josefa Wilhelma von Löschner (1809-1888) na vysokém podstavci nechal zřídit v roce 1884 tehdejší majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni při hlavní promenádní cestě v parku mezi Jindřichovým dvorem a Lázeňskou restaurací uprostřed obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). Löschner, kterého pojilo s Mattonim hluboké přátelství, žil v nedalekém Velichově a velice se zajímal o vzkvétající lázně Kyselka a již v roce 1846 vyšlo první vydání jeho německého spisu o účincích zdejších minerálních pramenů. Autorem pomníku byl pražský sochař Thomas Seidan. Slavnostní odhalení busty proběhlo dne 24. srpna 1884 za osobní účasti samotného zasloužilého lázeňského lékaře Josefa Löschnera.

Někdy v době před první světovou válkou byla busta Josefa Löschnera snesena a podstavec patrně odstraněn. V roce 1914 byl následně na místě objektu vztyčen pomník Heinricha Mattoniho. Löschnerova busta byla poté přenesena do interiéru stáčírny Löschnerova pramene, kde byla osazena na bohatě zdobené konzole mezi okny. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a ukončení provozu stáčírny byla busta přenesena a umístěna na novém nízkém podstavci v nice věže Jindřichova dvora.

Po privatizaci zdejších lázeňských objektů na počátku devadesátých let 20. století a devastaci bývalých lázní však přestala být busta udržována a postupně chátrala. Následně byl ve výklenku u busty necitlivě vyveden vývěr Ottova pramene, svedený od uzavřené Ottovy kolonády. Samotná busta byla následně mechanicky poškozena, byla uražena část nosu lékaře. Poškozená plastika byla proto převezena do depozitáře. V roce 2012 byla krátkodobě zpřístupněna veřejnosti v rámci výstavy Hvězdné nebe nad Kyselkou v Krajském muzeu v Karlových Varech.

V roce 2014 nechala obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka přeložit vyustění Ottova pramene do prostoru před pomníkem Heinricha Mattoniho v bývalém lázeňském parku. Následně nechala společnost vytvořit kopii busty Josefa Löschnera ze zapůjčeného originálu, který se nachází ve vlastnictví společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. Kopii busty včetně nové nápisové desky vytvořila sochařka MgA. Veronika Kudláčková-Psotková spolu s výtvarníkem MgA. Romanem Kudláčekem. Busta byla následně osazena na renovovaném podstavci v nice věže Jindřichova dvora. Dne 24. dubna 2014 poté proběhlo za velké účasti místních obyvatel slavnostní odhalení obnovené busty Josefa Löschnera, které požehnal spolu s nově upraveným vyústěním Ottova pramene plzeňský biskup František Radkovský.

 

Popis objektu

Busta z bílého mramoru v antických formách představuje lékaře jako prostovlasého muže, oděného pouze v toze. Základnu busty tvořil nízký sloupek s profilovanou patkou a hlavicí na nízké hranolové podestě. Busta bývala původně umístěna na vysokém zužujícím se hranolovém podstavci s mohutnou profilovanou vynesenou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Na přední straně podstavce býval vysekán německý věnovací nápis o zřízení pomníku Josefu Löscherovi Heinrichem Mattonim. Základnu podstavce tvořil hranolový sokl. Podstavec býval postaven na kamenném podstavci se zkosenými okraji.

V nice Jindřichova dvora byla busta posazena na nízkém hranolovém podstavci obloženém pískovcovými deskami s mramorováním. Na přední straně podstavce býval vyveden český věnovací nápis: „MUDr. JOSEF LÖSCHNER. PRVNÍ PROFESOR BALNEOLOGIE NA PRAŽSKÉ KARLOVĚ UNIVERZITĚ. 1809-1888“.

 

Fotodokumentace

Kyselka - busta Josefa Löschnera | busta Josefa Löschnera na původním podstavci na kresbě z roku 1898
Kyselka - busta Josefa Löschnera | busta ve stáčírně Löschnerova pramene kolem roku 1920
Kyselka - busta Josefa Löschnera | busta Josefa Löschnera na historické fotografii z roku 1930
Kyselka - busta Josefa Löschnera | busta v nice věže Jindřichova dvora ve 2. polovině 20. století
Kyselka - busta Josefa Löschnera | busta Josefa Löschnera před rokem 1989
Kyselka - busta Josefa Löschnera | Löschnerova busta koncem 20. století
Kyselka - busta Josefa Löschnera | Löschnerova busta v 90. letech 20. století
Kyselka - busta Josefa Löschnera | poničená busta na počátku 21. století
 
Kyselka - busta Josefa Löschnera | zdevastovaná busta před převezením do depozitáře
Kyselka - busta Josefa Löschnera | slavnostní požehnání kopii busty dne 24. dubna 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera v nice věže Jindřichova dvora v Kyselce - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera v nice věže Jindřichova dvora v Kyselce - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | detail kopie Löschnerovy busty - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera - srpen 2014
 
Kyselka - busta Josefa Löschnera | kopie busty Josefa Löschnera v Kyselce - srpen 2014
Kyselka - busta Josefa Löschnera | Löschnerova busta v nice Jindřichova dvora - srpen 2014
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 203

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz