přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Kyselka - kaple sv. Anny

Kyselka - kaple sv. Anny

Kyselka - kaple sv. Anny |

Pseudorománskou kapli sv. Anny nechala vystavět v roce 1884 hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své uzdravení zdejšími prameny na skalnatém ostrohu nad hlavní silnicí uprostřed lázeňské obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). V červnu roku 1884 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně zchátrala.

 

Objekt: pseudorománská kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na ostrohu na pravém břehu řeky Ohře uprostřed lázeňské obce

GPS: 50°15'44.257"N, 13°0'4.044"E

Období vzniku: 1884

Architekt: neznámý

Stavebník: Anna Nostitz-Rieneck

Slavnostní vysvěcení: červen 1884

Období devastace: po roce 1945

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pseudorománskou kapli sv. Anny nechala vystavět v roce 1884 hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své uzdravení zdejšími prameny podle návrhu neznámého architekta na tehdy odlesněném výrazném skalnatém ostrohu nad hlavní silnicí na pravém břehu řeky Ohře uprostřed lázeňské obce Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). V červnu roku 1884 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. Kapli hojně navštěvoval majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V roce 1967 byla v kapli objevena kovová schránka s dokumenty z doby výstavby kaple v roce 1884. Ve schránce bylo uloženo poselství dalším generacím, seznamy významných lázeňských hostů, dobové mince a různé publikace o Kyselce. Někdy během druhé poloviny 20. století byl vyrabovaný a zdevastovaný interiér kaple necitlivě upraven, na místě oltáře bylo vybudováno dokonce novodobé ohniště s digestoří, jejíž roura na odvod kouře byla proražena přímo klenbou a střechou kaple. Podlaha kaple byla pokryta parketami.

 

Popis objektu

Pseudorománská kaple z režného zdiva na obdélném půdorysu o délce lodi 6,9 metru, zakončená neodsazenou polokruhovou apsidou, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou břidlicovou střechou s částečně vystupující pískovcovou otevřenou hranolovou zvoničkou, vynesenou na konzolách nad průčelím, završenou oplechovanou jehlancovou stříškou s makovicí a zdobeným latinským křížem na vrcholu. Vstupní jihozápadní průčelí kaple je před obdélným vchodem s půlkruhovým okénkem v nadpraží zvýrazněno představěným zaklenutým portikem nad předsazeným kamenným schodištěm o čtyřech stupních se sedlovou stříškou, vynesenou na dvou kamenných sloupích se zdobenými hlavicemi a profilovanými patkami a dvou zdobených konzolách. Průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem s profilovaným kruhovým oknem s pískovcovou kružbou v ose.

Podélné stěny kaple, doplněné opěrnými pilíři z pískovcových kvádrů, jsou prolomeny dvojicí sdružených obdélných, polokruhově zakončených oken se středovým sloupem se zdobenou hlavicí a profilovanou patkou. Presbytář kaple je otevřen třemi obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Vnější stěny kaple jsou vystavěny na podezdívce z pískovcových kvádrů.

Vnitřní prostor lodi kaple je sklenut křížovou klenbou. Presbytář se do lodi otevírá arkádou nižšího, půlkruhově zaklenutého ústupkového triumfálního oblouku, vyneseného na zdvojených polosloupech se zdobenými hlavicemi a profilovanými patkami. Prostor polokruhové apsidy je sklenut žebrovou klenbou.

Jednoduché vnitřní zařízení z doby výstavby kaple tvořila původně socha sv. Anny s Pannou Marií umístěná na oltáři. V interiéru kaple se nacházela rovněž hliněná plastika dívky, která je dnes uložena v kostele sv. Anny v Sedleci.

 

Fotodokumentace

Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny na ostrohu nad lázněmi Kyselka v roce 1885
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny na historické fotografii kolem roku 1890
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple na skalnatém ostrohu v roce 1899
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny nad řekou Ohří v roce 1899
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Kyselce na snímku z počátku 20. století
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple na skalnatém ostrohu - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Kyselce - červenec 2009
Kyselka - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - duben 2013
 
Kyselka - kaple sv. Anny | zchátralá kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Kyselce - červenec 2009
Kyselka - kaple sv. Anny | pseudorománská kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | zvonička kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | interiér kaple s novodobým ohništěm s digestoří na místě oltáře - červenec 2009
Kyselka - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | vstupní portik kaple sv. Anny - červenec 2009
 
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihu - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny v Kyselce - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | jihovýchodní průčelí zchátralé kaple sv. Anny - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od východu - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | závěr kaple od severovýchodu - duben 2013
Kyselka - kaple sv. Anny | závěr kaple sv. Anny - červenec 2009
Kyselka - kaple sv. Anny | pseudorománská kaple sv. Anny v Kyselce - červenec 2009
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 39

 
 

Komentáře: přidat další

Tomáš Petrilák (19.03.2020 22:06)

Kaple má dvojče v obci Všenory .Kapli Sv.Jana Křtitele

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz