přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Lažany - kaple

Lažany - kaple

Lažany - kaple | Lažany - kaple

Kamenná kaple byla vystavěna v 1. polovině 18. století na Lažanské výšině na rozcestí cest do Přestání a Mostce asi 300 m severně od vsi Lažany (Laschin). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována, postupně chátrala a následně byla pobořena. Na počátku 21. století zůstávaly pouze trosky kaple zcela zarostlé v náletových křovinách. V roce 2018 byla provedena celková obnova pobořené kaple.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Lažany (Laschin)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na rozcestí cest do Přestání a Mostce asi 300 m severně od vsi

GPS: 50°3'59.001"N, 13°6'3.419"E

Období vzniku: 1. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2018

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Kamenná kaple byla vystavěna patrně v první polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta na Lažanské výšině (Laschiner Höhe) na rozcestí cest do Přestání a Mostce asi 300 metrů severně od vsi Lažany (Laschin). Kaple v této poloze je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu Narození Panny Marie ve Štědré. V době před rokem 1945 o kapli pečovala rodina Marschova z usedlosti čp. 19, naproti jejichž poli stála.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně zchátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Někdy během druhé poloviny 20. století byla nakonec kaple z větší části pobořena. Na počátku 21. století zůstávalo z bývalé kaple pouze obvodové zdivo do výšky 0,4 - 0,7 metru zcela zarostlé náletovými křovinami.

V listopadu roku 2013 byly vysekány náletové křoviny z okolí kaple a částečně vyčištěny trosky objektu. V roce 2018 následně přistoupila obec Štědrá jako vlastník objektu k celkové obnově zbořené kaple. V měsících duben až září byla nad původním kamenným zdivem vystavěna nová omítaná cihlová kaple se sedlovou střechou s pálenou krytinou.

 

Popis objektu

Novodobá cihlová kaple nad kamennou podezdívkou tvořenou zdivem původního na obdélném půdorysu o rozměrech asi 2,7 x 3,1 metru se zaoblenými nárožími a rovným závěrem krytá původně šindelovou sedlovou střechou, dnes krytou pálenou krytinou typu bobrovka. Vstupní jižní průčelí kaple je v ose mírně vystupujícího středového rizalitu prolomeno obdélným vchodem, uzavřený jednokřídlými dřevěnými dveřmi. Průčelí je Nd mohutnou vyloženou stupňovanou římsou završeno mohutným oplechovaným cihlovým segmentovým štítem s volutovým křídly a velkým obdélným, polokruhově zaklenutým výklenkem v ose. Omítané vnější stěny kaple nad kamennou podezdívkou jsou členěny jednoduchými pilastry a završeny mohutnou vyloženou stupňovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple je plochostropý. V závěrové stěně kaple je situován mělký obdélný, polokruhově zakončený výklenek.

 

Fotodokumentace

Lažany - kaple | kaple na rozcestí cest do Přestání a Mostce severně od Lažan na mapě topografické sekce 3. vojenského mapování ze 30. let 20. století
Lažany - kaple | zarostlé pozůstatky pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - duben 2011
Lažany - kaple | zarostlé pozůstatky pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - duben 2011
Lažany - kaple | vyřezané pozůstatky pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | vstupní průčelí bývalé kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | vyřezané pozůstatky pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | dochované obvodové zdivo pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | dochované obvodové zdivo pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
 
Lažany - kaple | dochované obvodové zdivo pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | vyřezané pozůstatky pobořené kamenné kaple nad vsí Lažany - březen 2014
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - duben 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - duben 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - duben 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | obnovovaná kaple nad vsí Lažany od jihovýchodu - květen 2018
Lažany - kaple | vstupní průčelí obnovované kaple nad vsí Lažany od jihu - květen 2018
Lažany - kaple | interiér obnovované kaple - květen 2018
 
Lažany - kaple | obnovovaná kaple nad vsí Lažany od severovýchodu - květen 2018
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova kaple - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | celková obnova zničené kaple nad vsí Lažany - květen 2018; foto: František Pánek
 
Lažany - kaple | celková obnova kaple - srpen 2018; foto: František Pánek
Lažany - kaple | obnovená kaple nad vsí Lažany - listopad 2020
Lažany - kaple | obnovená kaple nad vsí Lažany od jihovýchodu - listopad 2020
Lažany - kaple | vstupní jižní průčelí obnovené kaple nad vsí Lažany - listopad 2020
Lažany - kaple | vstupní průčelí obnovené kaple - listopad 2020
Lažany - kaple | prázdný interiér obnovené kaple - listopad 2020
Lažany - kaple | vstupní jižní průčelí obnovené kaple nad vsí Lažany - listopad 2020
Lažany - kaple | vstupní průčelí obnovené kaple - listopad 2020
 
Lažany - kaple | obnovená kaple nad vsí Lažany od jihozápadu - listopad 2020
Lažany - kaple | západní boční stěna obnovené kaple nad vsí Lažany - listopad 2020
Lažany - kaple | obnovená kaple od západu - listopad 2020
Lažany - kaple | západní boční stěna obnovené kaple nad vsí Lažany - listopad 2020
Lažany - kaple | obnovená kaple od severozápadu - listopad 2020
Lažany - kaple | obnovená kaple nad vsí Lažany od severozápadu - listopad 2020
Lažany - kaple | obnovená kaple nad vsí Lažany od severozápadu - listopad 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 534.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 213.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 324.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 71-72.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz