přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Lažany - Michlův kříž

Lažany - Michlův kříž

Lažany - Michlův kříž | Lažany - Michlův kříž

Pískovcový kříž nechali vztyčit v 90. letech 19. století manželé Josef a Franziska Michlovi při cestě ze Štědré do Komárova v polích asi 1,5 km jižně od vsi Lažany (Laschin). Autorem kříže byl sochař Anton Mayer z Toužimi. Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral, cesta postupně zanikla. Během 2. poloviny 20. století byl nakonec opuštěný objekt rozvalen a celé okolí zarostlo náletovými křovinami. V srpnu roku 2016 došlo k vykopání a znovuvztyčení nalezeného podstavce kříže.

 

Objekt: pískovcový kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Lažany (Laschin)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v lesíku u rybníku při v polích asi 1,5 kilometru jižně od vsi

GPS: 50°2'57.804"N, 13°5'36.168"E

Období vzniku: 90. léta 19. století

Architekt: Anton Mayer

Stavebník: Josef a Franziska Michlovi

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: srpen 2016

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcový kříž nechali vztyčit patrně v devadesátých letech 19. století manželé Josef a Franziska Michlovi z usedlosti čp. 38 v Lažanech zvané „bei untan Biatzka“ na okraji svého pole u rybníku při tzv. Komárovské cestě (Kumerauer Strasse) ze Štědré do Komárova v polích asi 1,5 kilometru jižně od vsi Lažany (Laschin). Autorem kříže byl snad sochař Anton Mayer z Toužimi. V době před rokem 1945 o kříž pečovala rodina tehdejšího majitele usedlosti čp. 38 Alfreda Michla.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Během druhé poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholový kříž odlomen, celé okolí kříže zarostlo náletovými křovinami.

Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže objevil v dubnu roku 2016 Jaroslav Vyčichlo při mapování a terénní dokumentaci památek na Štědersku. V srpnu roku 2016 poté přistoupil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska k záchraně objektu. Vyřezány byly náletové křoviny a části rozvaleného podstavce vykopány a očištěny. Poškozený podstavec byl následně seskládán a vztyčen na upraveném původním základu. Při terénních úpravách byl v těsné blízkosti reliktů objektu objeven rozlámaný vrcholový kříž a část přední strany podstavce se začátkem věnovacího nápisu, která byla mechanicky odlomena při vylomení vrcholového kříže. Ve vzdálenosti asi 20 metrů byla v lesíku vykopána zrezlá litinová plastika Ukřižovaného Krista, kam byla patrně odhozena po rozvalení kříže. Spolek bude nyní ve spolupráci s obcí Štědrá pracovat na celkové obnově kříže a úpravě jeho okolí.

 

Popis objektu

Pískovcový kříž na podstavci. Na vrcholu podstavce býval osazen asi 60 cm vysoký vrcholový pískovcový kříž s jetelovým zakončením ramen. Na křížení ramen bývala na trnu osazena 25 cm vysoká, litinová plastika Ukřižovaného Ježíše Krista a nad ní vysekán nápis „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

Stupňovaný pískovcový podstavec kříže dosahuje celkové výšky 105 cm. V mělkém vpadlém obdélném rámci na přední straně horní části podstavce je vysekán německý věnovací nápis: „Erichtet zur / Ehre Gottes / von / Josef u. Franziska / Michl / aus Laschin No. 38 …“ (Zřízeno ke slávě Boží Josefem a Franziskou Michlovými z Lažan čp. 38). Na rozšířené spodní části horního dílu podstavce pak vysekán německý nápis: „Der Du auf diesem Wege gehts, / auch dieser führt den Tod Dich näher, / …“ další dva již špatně čitelné řádky Trägerová interpretuje zčásti jistě nepřesně jako: „schau nicht nur aufs Kreuz, / sondern zu Gott noch viel höher!“ (Ty, který kráčíš po této cestě, což tě také přibližuje smrti, nedívej se pouze na kříž, nýbrž k Bohu ještě mnohem výše!). Na pravé boční straně horní části podstavce je vysekán nápis: „Theusing“ (Toužim), odkazující snad na autora objektu, sochaře Antona Mayera z Toužimi.

Základnu podstavce kříže tvoří 40 cm vysoký sokl zdobený plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků. Pod objektem se nachází základová deska, tvořená vyskládanými neopracovanými plochými kameny z místního svoru.

 

Fotodokumentace

Lažany - Michlův kříž | Michlův kříž při Komárovské cestě za Štědré na mapě 3. vojenského mapování topografické sekce ze 40. let 20. století
Lažany - Michlův kříž | situace dohledaného objektu - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | situace objeveného rozvaleného podstavce Michlova kříže v lesíku uprostřed polí - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | horní část rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | horní část rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | dochovaný německý věnovací nápis na rozvaleném podstavci Michlova kříže - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | dochovaný německý věnovací nápis na rozvaleném podstavci Michlova kříže - duben 2016
Lažany - Michlův kříž | základový sokl rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan s plastickým zdobením - duben 2016
 
Lažany - Michlův kříž | situace rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan před znovuvztyčením - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | horní část rozvaleného podstavce Michlova kříže před vyzvednutím - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | záchranné práce v místech rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | záchranné práce v místech rozvaleného podstavce Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | skládání základové desky podstavce Michlova kříže z původních kamenů - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | nalezaná litinová plastika Ukřižovaného Krista - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | zadní strana vykopané litinové plastiky Ukřižovaného Krista s trnem pro osazení do vrcholového kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | základový sokl podstavce Michlova kříže s plastickým zdobením po vyzvednutí - srpen 2016
 
Lažany - Michlův kříž | sestavení vykopaných částí podstavce - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený pískovcový podstavec Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený podstavec s odlomenou částí - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | horní část podstavce s odlomenou částí - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený podstavec kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený pískovcový podstavec Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | přední strana podstavce Michlova kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | dochovaný věnovací nápis - srpen 2016
 
Lažany - Michlův kříž | dochovaný německý věnovací nápis na znovuvztyčeném podstavci Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený podstavec kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | boční strana podstavce Michlova kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | nápis Theusing na boku podstavce odkazující patrně na sochaře Antnona Mayera z Toužimi - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | zadní strana podstavce Michlova kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | znovuvztyčený podstavec kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | seskládané nalezené části vrcholového pískovcového kříže - srpen 2016
Lažany - Michlův kříž | Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska u znovuvztyčeného podstavce Michlova kříže u Lažan - srpen 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 534
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 324

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz