přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Litoltov (Liesen)

Litoltov (Liesen)

Litoltov (Liesen) |

Dnes již zcela zaniklá obec Litoltov, německy Liesen, ležela na jihovýchodním úpatí Litoltovského vrchu (Lesná, Liesen, 812 m n.m.) v nadmořské výšce 720 m v severní části Doupovských hor, 10,4 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr obce měřil 3,83 km².

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Litoltov (Liesen)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Stöcklöw předpokládá, že první zmínka o Litoltovu pochází již z darovací listiny Milhosta z Mašťova z roku 1196, kde ves „Vlsthene“ ztotožňuje s Litoltovem. Jeho tvrzení není však nijak doloženo, proto se většinou uvádí, že první písemná zmínka o Litoltovu pochází až listiny z roku 1411, kterou král Václav dává Vlastkovi z Kladna „zboží odumřelé“, mezi nímž byl i Litoltov. Historie Litoltova je tedy nejasná. Ves rozhodně existovala k roku 1411, později, snad během husitských válek, byla zcela zpustošena a zanikla. Další zpráva o existenci Liesendorf, Liesenhof nebo jen Liesen pochází až z Schallerovi topografie z roku 1787. Tehdy zde stálo 8 domů a ves patřila k panství Klášterec, u kterého zůstala až do roku 1850. Zda však tato nová vesnice byla totožná se vsí z 15. století, není úplně jisté, jen pravděpodobné. Také Sommer uvádí Litoltov ve své Topografii z roku 1846 u panství Klášterec. Tehdy zde bylo již 11 domů, ve kterých žilo 69 obyvatel, hospoda, panský poplužní dvůr a ke vsi patřila i samota Liesenhof a myslivna, ležící asi 20 minut od vesnice. Roku 1850 se Litoltov samostatnou obcí, od roku 1868 byl však osadou Martinova. Adresář z roku 1914 zde uvádí 13 domů a 74 obyvatel, dva hostince, trafiku, velkostatek hraběte Thun-Salma a panskou myslivnu s revírem. Rozloha pozemků vsi byla 383 ha, z toho bylo 168 ha lesa a 140 ha polí. Farou, školou i poštou patřil Litoltov k Radnici, vzdálené pěšky něco přes hodinu severovýchodním směrem. Později chodily děti do školy v Martinově. V roce 1921 žil v Lipoltově pouze jeden Čech. Do roku 1930 klesl počet obyvatel na 60 a počet domů na 11. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla ves již nikdy zcela dosídlena a roku 1947 zde žilo pouze 28 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení vsi došlo k 15. červnu 1953, tj. již v 1. etapě zřizování Vojenského újezdu Hradiště.

 

Fotodokumentace

Litoltov (Liesen) | celkový pohled na ves Litoltov z doby před rokem 1945
Litoltov (Liesen)  | katastrální mapa vsi Litoltov z roku 1945
Litoltov (Liesen)  | letecký pohled na ves Litoltov z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 75/76
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 38

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz