přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Loket - kaple Panny Marie

Loket - kaple Panny Marie

Loket - kaple Panny Marie |

Barokní kaple Panny Marie byla postavena ve 20. letech 18. století na místě starší kamenné sochy Panny Marie Sedmibolestné na rozcestí při historické cestě z Karlových Varů do Chebu severovýchodně od historického centra města Loket (Elbogen). Kaple tvořila první významné zastavení při procesích k poutnímu kostelu v Chlumu sv. Maří. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století byla poté provedena celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Loket (Elbogen)

Okres: Sokolov

Poloha: na křižovatce Sportovní a Lužné ulice v severozápadní části města

GPS: 50°11'26.034"N, 12°44'43.430"E

Období vzniku: 20. léta 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: počátek 21. století

Památková ochrana: od 20. června 2002

Č. rejst. ÚSKP: 51993/4-5295

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní kaple Panny Marie byla postavena ve dvacátých letech 18. století podle návrhu neznámého architekta na rozcestí nedaleko dřevěného mostu přes řeku Ohři při historické cestě z Karlových Varů přes Staré Sedlo do Chebu v části katastru zvané jednoduše Louka či Palouk (Die Au) severovýchodně od historického centra města Loket (Elbogen). Podle staré místní tradice měla být kaple vystavěna krátce po ničivém požáru města v roce 1725 na ochranu města Matkou Boží před dalšími katastrofami. Původně bývala proto ve výklenku ve štítu nad průčelím kaple osazena socha sv. Floriána, ochránce před ohněm.

Kaple Panny Marie tvořila první významné zastavění při procesích, která tudy směřovala k poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény v Chlumu sv. Maří. Před výstavbou kaple stávala na jejím místě původně starší kamenná socha Panny Marie Sedmibolestné. Již v době kolem roku 1730 je poté nově vystavěná kaple zmiňována jako součást ritu chlumských procesí. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Lokti.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně patrně rozkradeno či zničeno. Dne 20. června 2002 byla kaple Panny Marie zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 51993/4-5295. Na počátku 21. století byla poté provedena celková rekonstrukce zchátralé kaple Panny Marie nákladem podnikatele Josefa Kränzleho z partnerského města Illertissen.

 

Popis objektu

Barokní kaple bez oken na obdélném půdorysu s připojeným neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou původně s pálenou, dnes bitumenovou krytinou. Vstupní severovýchodní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vstupem, uzavřeným zdobnou kovanou mříží. Po stranách vstupu jsou situovány mohutné zdvojené ploché pilastry s hlavicemi zdobenými rostlinnými reliéfy, vynášející mohutnou, bohatě profilovanou vynesenou římsu. V pásu mezi hlavicemi pilastrů je nad vstupem vyvedena reliéfní podélná kartuše, ve které snad býval původně vyveden věnovací nápis.

Nad římsou je vynesen oplechovaný profilovaný vpadlý zprohýbaný trojúhelníkový štít s křížem na vrcholu. Ve středu štítu je vsazeno slepé zasklené oválné okno, ve kterém je umístěna na modře malované desce plastická vyřezávaná svatozář s planoucím srdcem uprostřed a Stigmaty Ježíš Krista. Nad oknem je ve vrcholu štítu situována menší zasklená obdélná, segmentem završená nika se soškou Panny Marie. Původně bývala ve štítu nika se sochou sv. Floriána.

Stěny kaple jsou v nárožích doplněny mohutnými zdvojenými plochými pilastry s profilovanými hlavicemi, vynášející mohutnou, bohatě profilovanou vynesenou korunní římsu pod střechou. Pásy mezi hlavicemi pilastrů jsou prázdné, bez nápisů. Vnitřní prostor kaple je zaklenut malovanou křížovou klenbou se sbíhajícími se pásy klenutí závěru. Ve středu klenby je prolomen čtvercový otvor, snad pro provaz ke zvonu patrně z původní zvoničky kaple. V závěrové stěně presbytáře je situována velká, polokruhově sklenutá oltářní nika s menšími výklenky po stranách v bočních stěnách závěrů. Podélné vnitřní stěny jsou rovněž opatřeny velkými, polokruhově sklenutými nikami.

Vnitřní zařízení kaple původně tvořila dřevěná barokní vyřezávaná socha Panny Marie Bolestné z 18. století postavená v oltářním výklenku. Po stranách bývaly postaveny sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie, pocházející ze skupiny Kalvárie. Dále byla v interiéru kaple umístěna plastika klečícího anděla a relikviář ve formě prismy s miniaturními obrázky. Dnes je v interiéru kaple postavena novodobá plastika truchlící ženy u hrobu s mohutným křížem, pocházející patrně z některého z náhrobků hřbitova.

 

Fotodokumentace

Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
 
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
Loket - kaple Panny Marie |
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 124/125
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 308

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz