přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Loket - měšťanský dům čp. 70

Loket - měšťanský dům čp. 70

Loket - měšťanský dům čp. 70 | Loket - měšťanský dům čp. 70

Nárožní empírový měšťanský dům čp. 70 byl vystavěn v 1. polovině 19. století na základech staršího objektu s gotickým sklepením ve vidlici ulic Zámecká a Kostelní pod vstupem do hradu uprostřed historického centra města Loket (Elbogen). V letech 2013-2014 byla provedena celková rekonstrukce památkově chráněného objektu, který je rovněž součástí městské památkové rezervace, a jeho adaptace k restauračním účelům. Slavnostní otevření nové restaurace „Staroslovanská kuchyně“ proběhlo dne 4. listopadu 2014.

 

Objekt: empírový měšťanský dům

Typologie: historické objekty

Kategorie: architektonické památky

Obec: Loket (Elbogen)

Okres: Sokolov

Poloha: na nároží ulic Zámecká a Kostelní uprostřed historického centra města

GPS: 50°11'11.912"N, 12°45'16.613"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Rekonstrukce: 2013-2014

Znovuotevření: 4. listopadu 2014

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 29970/4-4362

Stav: obnovené

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Nárožní empírový měšťanský dům čp. 70 byl vystavěn v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta na základech staršího objektu s gotickým sklepením ze 13. století v urbanisticky exponované poloze v čele bloku ve vidlici dnešních ulic Zámecká a Kostelní pod vstupem do hradu uprostřed historického centra města Loket (Elbogen).

Dne 3. května 1958 byl měšťanský dům čp. 70 v Zámecké ulici 8 v Lokti zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 29970/4-4362. V roce 1979 se objekt stal součástí nově vyhlášené městské památkové rezervace Loket.

V letech 2013-2014 provedl nový majitel Beschastnyy Yury celkovou rekonstrukci opuštěného objektu a jeho adaptaci k restauračním účelům. Slavnostní otevření nové restaurace „Staroslovanská kuchyně“ proběhlo dne 4. listopadu 2014.

 

Popis objektu

Nárožní patrový empírový měšťanský dům na obdélném půdorysu krytá polovalbovou střechou dříve s eternitovou, dnes pálenou krytinou, doplněnou při obnově pultovými vikýři. Kratší vstupní západní tříosé průčelí je v levé části prolomeno obdélným kamenným portálem hlavního vchodu s lištou a úzkým obdélným světlíkem v nadpraží. Podélné stěny objektu jsou pětiosá. Přízemí směrem do Kostelní ulice je silně zvýšeno soklem, vyrovnávajícím spádový terén ulice.

Stěny jsou prolomeny jednoduchými obdélnými okny. Vnější stěny objektu jsou opatřeny střídmě členěnou fasádou. Přízemí podélných stěn je nad soklem členěno pásovou rustikou, okna zdobena náznakem klenáku. Stěny vstupního průčelí a patra podélných stěn jsou hladké, bez členění a bez orámování oken. Patro odděluje vynesená profilovaná kordonová římsa. Jižní stěna domu je završena vynesenou profilovanou dřevěnou římsou pod střechou.

V interiéru přízemí objektu je za vstupem situována chodba souběžná se severní stěnou domu. V přední části je chodba plochostropá, za jednoramenným schodištěm do patra zaklenutá segmentovou valenou klenbou. V přízemí se nachází rovněž zbytek klenuté černé kuchyně. Místnosti prvního patra jsou plochostropé. Objekt je podsklepen gotickým sklepením, souběžným s průběhem Kostelní ulice. Sklep, zaklenutým valenou klenbou půlkruhového průřezu, je přístupný z příčně položené valeně klenuté chodbičky s portálem s půlkruhovým záklenkem s okosenou hranou. K domu je přistavěná při Zámecké ulici přilehlá ohradní zeď, vytvářející menší dvorek.

 

Fotodokumentace

Loket - měšťanský dům čp. 70 | stav objektu před celkovou rekonstrukcí v roce 2007
Loket - měšťanský dům čp. 70 | stav objektu před celkovou rekonstrukcí - srpen 2013 │ zdroj: Palickap, Wikipedie
Loket - měšťanský dům čp. 70 | měšťanský dům čp. 70 v Lokti po celkové rekontrukci - květen 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | hlavní vstupní západní průčelí domu - duben 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | západní průčelí domu - duben 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | měšťanský dům čp. 70 v Lokti po celkové rekontrukci - duben 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | měšťanský dům čp. 70 v Lokti od jihozápadu - květen 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | jižní průčelí domu souběžné s průběhem Kostelní ulice - květen 2015
 
Loket - měšťanský dům čp. 70 | měšťanský dům čp. 70 v Lokti od jihu - květen 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | interiér současné restaurace po celkové rekontrukci objektu - květen 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | podkrovní prostory domu čp. 70 v Lokti po celkové rekontrukci - květen 2015
Loket - měšťanský dům čp. 70 | podkrovní prostory domu čp. 70 v Lokti po celkové rekontrukci - květen 2015
 

Použitá literatura

Maříková, T. 2007 : Evidenční list nemovité památky - Měšťanský dům Zámecká 8. 29970/4-4362, Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz